Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
23.05.2022 - Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite România și alte 4 state membre în fața Curții de Justiție a UE
ED Targoviste

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite România și alte 4 state membre în fața Curții de Justiție a UE.

 

Comisia a decis la 19 mai, să trimită Cehia [INFR(2020)0510], Irlanda [INFR(2020)0531], România [INFR(2020)0555], Slovacia [INFR(2020)0563] și Spania [INFR(2020)0521] în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligației de transpunere a Directivei revizuite a serviciilor mass-media audiovizualeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• [„DSMAV”, Directiva (UE) 2018/1808], solicitând impunerea de sancțiuni financiare în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) din TFUE.

DSMAV reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale privind toate serviciile mass-media audiovizuale. Cea mai recentă revizuire a DSMAV a fost efectuată în 2018. DSMAV revizuită prevede standarde la nivelul UE privind conținutul media pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, fie acestea transmisii de televiziune tradiționale sau servicii la cerere, precum și pentru platformele de partajare a materialelor video. Noile norme ale UE vizează crearea unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai divers. Acestea consolidează protecția publicului, acordând o atenție specială siguranței celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi minorii, extind normele privind conținutul ilegal și dăunător la platformele de partajare a materialelor video și promovează diversitatea culturală în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale. În plus, directiva a introdus cerințe suplimentare privind independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei.

Statele membre trebuiau să transpună această directivă și să îi comunice Comisiei măsurile naționale de transpunere până la 19 septembrie 2020. În absența adoptării normelor naționale relevante, în noiembrie 2020, Comisia a trimis unui număr de 23 de state membre scrisori de punere în întârziereCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, urmate de nouă avize motivate în septembrieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și două în noiembrieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• 2021. Până în prezent, statele membre enumerate mai sus nu și-au îndeplinit obligația de a transpune integral DSMAV și de a comunica măsurile de punere în aplicare a acesteia. În consecință, Comisia a decis astăzi să trimită aceste cazuri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Din cauza transpunerii întârziate, este posibil ca cetățenii și întreprinderile din Cehia, Irlanda, România, Slovacia și Spania să nu fie în măsură să beneficieze de toate dispozițiile directivei, care:

·       creează condiții de concurență echitabile pentru diferitele tipuri de servicii mass-media audiovizuale;

·       garantează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei;

·       mențin diversitatea culturală, de exemplu prin impunerea obligației ca operele europene să reprezinte cel puțin 30 % din oferta de servicii video la cerere;

·       protejează copii și consumatorii în general prin instituirea de norme, de exemplu pentru asigurarea protecției minorilor împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor video la cerere, și prin consolidarea protecției acestora în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale și

·       combat ura rasială, religioasă sau de orice altă natură prin consolidarea normelor menite să lupte împotriva incitării la violență sau la ură și a instigării publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism.

Context

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• vizează să asigure o piață unică echitabilă pentru serviciile de radiodifuziune, care să țină pasul cu evoluțiile tehnologice. Comisia a propus o revizuire a DSMAVCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• în 2016, care a fost adoptată în 2018; aceasta a inclus o nouă abordare privind platformele online care difuzează conținut audiovizual.

În temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în cazul în care statul în cauză nu se conformează avizului în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În plus, în temeiul articolului 260 alineatul (3) din TFUE, Comisia poate solicita Curții de Justiție a UE să impună sancțiuni financiare statelor membre care nu și-au îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere a unei directive.

Pentru informații suplimentare

Serviciile mass-media audiovizualeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Revizuirea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri: Norme actualizate în domeniul audiovizualuluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Baza de date privind încălcările

Detalii

Data publicării

19 mai 2022

Date de contact

Nume

Johannes BAHRKE

Email

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 86 15

Nume

Charles MANOURY

Email

charles.manoury@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 291 33 91


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană