Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
27.05.2022 - Comisia propune norme în materie de înghețare și confiscare a activelor oligarhilor care încalcă măsurile restrictive și ale altor persoane care au săvârșit infracțiuni
ED Targoviste

Ieri, 25 mai, Comisia Europeană a propus ca încălcarea măsurilor restrictive impuse de UE să fie inclusă pe lista infracțiunilor incriminate de UE.

 

Comisia propune, de asemenea, noi norme consolidate în materie de recuperare și confiscare a activelor, care vor contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale UE. Având în vedere continuarea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, este extrem de important ca măsurile restrictive impuse de UE să fie puse în aplicare pe deplin și să nu se tolereze ca încălcarea acestor măsuri să aducă beneficii celor care le încalcă. Propunerile de astăzi urmăresc să asigure faptul că activele persoanelor și ale entităților care încalcă măsurile restrictive pot fi efectiv confiscate în viitor. Propunerile au fost prezentate în contextul Grupului operativ „Înghețare și punere sub sechestru”, înființat de Comisie în luna martie.

Includerea încălcării măsurilor restrictive impuse de UE pe lista infracțiunilor incriminate de UE

În primul rând, Comisia a propus ca încălcarea măsurilor restrictive impuse de UE să fie inclusă pe lista infracțiunilor incriminate de UE. Acest lucru va permite stabilirea unui standard de bază comun în materie de infracțiuni și sancțiuni penale, aplicabil la nivelul întregii UE. La rândul lor, aceste norme comune ale UE vor facilita investigarea, urmărirea penală și pedepsirea încălcărilor măsurilor restrictive în toate statele membre.

Încălcarea măsurilor restrictive îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE, constituind o infracțiune în majoritatea statelor membre. În plus, este o infracțiune deosebit de gravă, întrucât poate contribui la menținerea amenințărilor la adresa păcii și a securității internaționale și are un caracter transfrontalier clar, care necesită un răspuns uniform la nivelul UE și la nivel mondial.

Pe lângă această propunere, Comisia prezintă și o comunicare, însoțită de o anexă, în care descrie elementele care ar putea fi incluse într-o viitoare directivă privind sancțiunile penale. Printre infracțiunile posibile s-ar putea număra: participarea la acțiuni sau activități care urmăresc eludarea directă sau indirectă a măsurilor restrictive, inclusiv prin ascunderea activelor; neînghețarea fondurilor care aparțin unei persoane/entități desemnate ori care sunt deținute sau controlate de aceasta; sau desfășurarea de activități comerciale, cum ar fi importul sau exportul de produse care fac obiectul unor interdicții comerciale.

De îndată ce statele membre ale UE vor conveni asupra inițiativei Comisiei de a extinde lista infracțiunilor incriminate de UE, Comisia va prezenta o propunere legislativă pe baza comunicării și a anexei care însoțesc propunerea.

Consolidarea normelor UE privind recuperarea și confiscarea activelor pentru a include măsurile restrictive impuse de UE

În al doilea rând, Comisia prezintă o propunere de directivă privind recuperarea și confiscarea activelor, al cărei obiectiv principal este de a asigura faptul că autorii infracțiunilor nu obțin beneficii de pe urma infracțiunilor lor. Propunerea prevede, așadar, ca autorii infracțiunilor să fie deposedați de câștigurile obținute în mod ilicit și să se limiteze capacitatea acestora de a săvârși alte infracțiuni. Normele propuse se vor aplica, de asemenea, în cazul încălcării măsurilor restrictive, fiind prevăzută urmărirea, înghețarea, gestionarea și confiscarea efectivă a câștigurilor obținute din încălcarea măsurilor restrictive.

Propunerea modernizează normele UE privind recuperarea activelor, printre altele prin:

·       extinderea mandatului birourilor de recuperare a activelor pentru a face posibilă urmărirea și identificarea rapidă a activelor aparținând persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE. Aceste competențe vor fi valabile și în cazul activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, inclusiv prin prevederea posibilității înghețării de urgență a bunurilor atunci când există riscul dispariției activelor respective;

·       extinderea posibilităților de confiscare a activelor provenite din săvârșirea unui set mai larg de infracțiuni, printre care este inclusă și încălcarea măsurilor restrictive ale UE, odată ce va fi adoptată propunerea Comisiei privind extinderea listei infracțiunilor incriminate de UE;

·       înființarea de birouri de gestionare a activelor în toate statele membre ale UE, astfel încât să se asigure faptul că bunurile înghețate nu își pierd valoarea, prevăzându-se posibilitatea vânzării activelor înghețate care se pot deprecia ușor sau a căror întreținere este costisitoare.

Declarațiile membrilor colegiului

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: Sancțiunile UE trebuie respectate, iar cei care încearcă să le eludeze trebuie să fie pedepsiți. Încălcarea sancțiunilor UE este o infracțiune gravă, care trebuie să aibă consecințe grave. Pentru aceasta, avem nevoie de norme la nivelul UE. Ca Uniune, trebuie să ne apărăm valorile și trebuie să le arătăm celor care ajută mașina de război a lui Putin că trebuie să plătească un preț pentru acțiunile lor.

Comisarul pentru justiție și consumatori, Didier Reynders, a declarat: Trebuie să ne asigurăm că persoanele sau întreprinderile care eludează măsurile restrictive ale UE sunt trase la răspundere. O astfel de eludare constituie o infracțiune care ar trebui sancționată cu fermitate în întreaga UE. Faptul că în prezent avem definiții și sancțiuni penale diferite de la un stat membru la altul în ceea ce privește încălcarea măsurilor restrictive poate însemna că aceste acte rămân nepedepsite. Trebuie să eliminăm lacunele din legislația noastră care permit o astfel de stare de fapt și să punem la dispoziția autorităților judiciare instrumentele potrivite pentru a urmări penal încălcările măsurilor restrictive impuse de Uniune.

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: Autorii infracțiunilor recurg la intimidare și teamă pentru a cumpăra tăcerea și loialitatea. Însă lăcomia lor se reflectă, de obicei, într-un stil de viață opulent. Or, acesta lasă întotdeauna urme. Comisia Europeană propune noi instrumente de combatere a criminalității organizate prin investigarea urmelor lăsate de aceste averi. Această propunere le permite funcționarilor responsabili cu recuperarea activelor să ia urma activelor respective și să dispună înghețarea lor, să identifice unde se află activele și să emită unui ordin de înghețare de urgență. Urmărirea permite găsirea activelor, iar înghețarea urgentă lasă timp instanțelor judecătorești să se pună în mișcare. Propunerea va include în domeniul său de aplicare noi tipuri de infracțiuni, inclusiv traficul de arme de foc sau extorcarea cu sume în valoare de până la 50 de miliarde EUR. Propunerea noastră prevede, de asemenea, investigarea averilor nejustificate. Capii grupurilor infracționale nu vor mai fi putea să fie la adăpost de posibilitatea de a fi aduși în justiție. Nu în ultimul rând, faptul că se incriminează încălcarea sancțiunilor înseamnă că timpul de reacție pentru a lua măsuri împotriva autorilor infracțiunilor va fi mult mai scurt.

Context

Măsurile restrictive sunt un instrument esențial pentru apărarea securității internaționale și promovarea drepturilor omului. Aceste măsuri includ înghețarea activelor, interdicțiile de călătorie, restricțiile la import și la export și restricțiile impuse cu privire la serviciile bancare și alte servicii. În prezent, există peste 40 de regimuri de măsuri restrictive aplicabile în UE, iar normele care incriminează încălcările acestor măsuri diferă de la un stat membru la altul.

Uniunea a stabilit o serie de măsuri restrictive împotriva unor persoane și întreprinderi din Rusia și Belarus, precum și măsuri sectoriale, dintre care unele datează din 2014. Punerea în aplicare a măsurilor restrictive stabilite de UE în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei a evidențiat complexitatea identificării activelor deținute de oligarhi, care ascund astfel de active în diferite jurisdicții prin structuri juridice și financiare complexe. O aplicare inconsecventă a măsurilor restrictive subminează capacitatea Uniunii de a avea o poziție unitară.

Pentru a asigura o mai bună coordonare la nivelul Uniunii în ceea ce privește asigurarea respectării acestor măsuri restrictive, Comisia a instituit Grupul operativ „Înghețare și punere sub sechestru”. Pe lângă faptul că asigură coordonarea între statele membre, grupul operativ are și misiunea de a examina interacțiunea dintre măsurile restrictive și măsurile de drept penal. Până în prezent, statele membre au raportat că au dispus înghețarea unor active în valoare de 9,89 miliarde EUR și au blocat tranzacții în valoare de 196 de miliarde EUR. La 11 aprilie, Europol, împreună cu statele membre, Eurojust și Frontex, a lansat operațiunea Oscar pentru a sprijini anchetele financiare și penale asupra activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni care sunt deținute de persoane fizice și entități juridice ce fac obiectul sancțiunilor UE.

Măsurile restrictive sunt eficace numai dacă se asigură sistematic și integral respectarea lor și dacă încălcările lor sunt pedepsite. Statele membre au deja obligația de a aplica sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în cazul încălcării măsurilor restrictive. Unele state membre utilizează însă definiții mult mai ample ale acestor încălcări, în timp ce altele au prevederi legale mai detaliate în această privință. În unele state membre, încălcarea măsurilor restrictive este o infracțiune administrativă și penală, în altele este o infracțiune pur penală, iar în alte câteva, încălcările măsurilor restrictive nu pot fi sancționate în prezent decât prin sancțiuni administrative. Din cauza acestei fragmentări, persoanele care fac obiectul măsurilor restrictive pot să eludeze aceste sancțiuni.

Comisia a publicat astăzi și un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE privind uniunea securității, care evidențiază amenințările la adresa securității ce decurg din războiul neprovocat și nejustificat purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Raportul subliniază necesitatea unei abordări coordonate la nivelul UE cu privire la mai multe aspecte și evidențiază faptul că lupta împotriva criminalității organizate este una dintre prioritățile principale ale UE în vederea construirii unei uniuni a securității pentru toți.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Fișa informativă

Către o directivă privind aplicarea de sancțiuni penale pentru încălcarea legislației Uniunii privind măsurile restrictive

Propunere de decizie a Consiliului privind extinderea listei infracțiunilor incriminate de UE pentru a include încălcarea măsurilor restrictive impuse de Uniune

Comunicarea și anexa

Recuperarea și confiscarea activelor

Propunerea de directivă privind recuperarea și confiscarea activelor

Strategia UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• de combatere a criminalității organizate pentru perioada 2021-2025

Detalii

Data publicării

26 mai 2022

Date de contact

Nume

Christian WIGAND

Email

christian.wigand@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 296 22 53

Nume

Anitta HIPPER

Email

anitta.hipper@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 56 91

Nume

Katarzyna KOLANKO

Email

katarzyna.kolanko@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 2 296 34 44

Nume

Isabel OTERO BARDERAS

Email

Isabel.OTERO-BARDERAS1@ext.ec.europa.eu

Phone number

+32 2 296 69 25


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană