Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
08.06.2022 - Comisia își exprimă satisfacția cu privire la acordul politic privind salarii minime adecvate pentru lucrătorii din UE
ED Targoviste

Comisia Europeană își exprimă satisfacția cu privire la acordul politic convenit mai devreme azi între Parlamentul European și statele membre ale UE cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate, propusă de Comisie în octombrie 2020.

 

La începutul mandatului ei, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a promis un instrument juridic pentru a asigura faptul că lucrătorii din UE au un salariu minim echitabil și a reiterat acest angajament în primul ei discurs privind starea Uniunii din 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Directiva stabilește un cadru la nivelul UE vizând gradul de adecvare al salariilor minime instituite prin lege, promovează negocierile colective pentru stabilirea salariilor și îmbunătățește accesul efectiv al lucrătorilor la protecția conferită de un salariu minim în UE.

Salariile minime adecvate sunt importante pentru consolidarea echității sociale și pentru susținerea unei redresări economice sustenabile și favorabile incluziunii. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață este benefică atât pentru întreprinderi, cât și pentru societate și economie în general, prin stimularea productivității și a competitivității.

Îmbunătățirea protecției conferită de salariul minim, cu respectarea deplină a competențelor și tradițiilor naționale

Protecția conferită prin salarii minime există în toate statele membre ale UE, fie prin salarii minime instituite prin lege și contracte colective de muncă, fie exclusiv prin contracte colective de muncă.

Asigurarea unor salarii adecvate ale lucrătorilor este esențială pentru îmbunătățirea condițiilor lor de viață și de muncă și pentru construirea unor economii și societăți echitabile și reziliente. Cu toate acestea, unii lucrători sunt afectați de un grad mic de adecvare și/sau există lacune în ceea ce privește gradul de protecție conferit de salariul minim.

Noua directivă urmărește să abordeze aceste aspecte prin instituirea unui cadru la nivelul UE vizând îmbunătățirea protecției adecvate conferite de salariul minim. Acest obiectiv va fi atins în condițiile unei respectări depline a tradițiilor și competențelor naționale, precum și a autonomiei partenerilor sociali. Ea nu obligă statele membre să introducă salarii minime instituite prin lege și nici nu stabilește pentru întreaga UE un nivel comun al salariilor minime.

Principalele elemente ale directivei sunt următoarele:

·       Un cadru pentru stabilirea și actualizarea salariilor minime instituite prin lege: Statele membre cu salarii minime instituite prin lege vor trebui să înființeze un cadru de guvernanță solidă pentru stabilirea și actualizarea salariilor minime. El include:

o   criterii clare pentru stabilirea salariului minim (incluzând: o putere de cumpărare care să țină seama de costul vieții; nivelul, distribuția și rata de creștere a salariilor; și productivitatea națională);

o   utilizarea unor valori de referință orientative pentru a ghida evaluarea gradului de adecvare a salariilor minime, directiva oferind indicații cu privire la posibilele valori care ar putea fi utilizate;

o   actualizări periodice și în timp util ale salariilor minime;

o   înființarea unor organisme consultative, la care să poată participa partenerii sociali;

o   asigurarea faptului că variațiile și deducerile salariilor minime instituite prin lege respectă principiile nediscriminării și proporționalității, inclusiv urmărirea unui obiectiv legitim; și

o   implicarea efectivă a partenerilor sociali în stabilirea și actualizarea salariilor minime instituite prin lege

·       Promovarea și facilitarea negocierilor colective privind salariile: în toate statele membre, directiva sprijină negocierea colectivă. Aceasta deoarece țările în care contractele colective de muncă sunt larg utilizate tind să aibă o proporție mai mică a lucrătorilor cu salarii mici, un nivel mai mic de inechitate salarială și salarii mai mari. În plus, directiva solicită statelor membre în care negocierile colective implică sub 80 % din lucrători să stabilească un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective.

·       O mai bună monitorizare și asigurare a protecției conferite de salariul minim: Statele membre vor trebui să colecteze date privind proporția de lucrători care beneficiază de un salariu minim și gradul de adecvare al acestuia, precum și să asigure faptul că lucrătorii au acces la soluționarea litigiilor și au dreptul la despăgubiri. Conformitatea și respectarea efectivă a prevederilor directivei sunt esențiale pentru ca lucrătorii să beneficieze efectiv de acces la protecția conferită de salariul minim și pentru a promova un cadru competitiv bazat pe inovare, productivitate și respectarea standardelor sociale.

Declarațiile membrilor colegiului:

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „UE și-a îndeplinit promisiunea. Noile norme privind salariile minime vor proteja demnitatea muncii și vor garanta că munca este remunerată. Toate acestea se vor realiza cu respectarea deplină a tradițiilor naționale și a autonomiei partenerilor sociali.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Acest cadru privind salariile minime reprezintă un pas fundamental către protejarea lucrătorilor din întreaga Uniune, respectând în același timp competențele naționale și autonomia partenerilor sociali. Având în vedere impactul războiului purtat de Rusia în Ucraina, este esențial să protejăm persoanele cu venituri mici. Salariile minime ar trebui să asigure un nivel de trai decent și, în același timp, să promoveze inovarea și productivitatea.”

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Într-un moment în care multe gospodării de pe întreg teritoriul UE sunt îngrijorate de faptul că veniturile lor sunt insuficiente, este esențial ca toate statele membre să ofere o protecție adecvată prin salarii minime. Cadrul convenit de Parlamentul European și de Consiliu va contribui la asigurarea faptului că persoanele cu salarii minime își pot permite o viață demnă. Este o zi bună pentru o Europă socială puternică, care protejează.”

Etapele următoare

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul face în prezent obiectul aprobării oficiale de către colegiuitori. Odată publicată în Jurnalul Oficial, directiva va intra în vigoare după 20 de zile de la publicare, iar statele membre vor trebui să transpună apoi noile elemente ale directivei în dreptul intern, în termen de doi ani.

Context

Dreptul la salarii minime adecvate este înscris în principiul 6 al Pilonului european al drepturilor socialeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, proclamat în comun de Parlamentul European, de Consiliu în numele tuturor statelor membre și de Comisie, la Göteborg, în noiembrie 2017. Directiva privind salariile minime adecvate este una dintre acțiunile esențiale ale Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor socialeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• pentru a aprofunda punerea în aplicare a principiilor pilonului.

La 28 octombrie 2020, Comisia a propus o directivă privind salarii minime adecvateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, în urma unei consultări în două etape a partenerilor sociali, desfășurată în conformitate cu articolul 154 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Directiva UE se bazează pe articolul 153 alineatul (1) litera (b) din TFUE, care vizează condițiile de muncă.

Informații suplimentare

Propunerea Comisiei de Directivă a UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană

Comunicat de presă: Impulsionarea economiei sociale de piață a UE: salarii minime adecvate pentru lucrătorii din toate statele membreCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Întrebări și răspunsuri: Salarii minime adecvateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișă informativă: Salarii minime adecvate

Detalii

Data publicării

7 iunie 2022

Date de contact

Nume

Veerle NUYTS

Email

Veerle.NUYTS@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 63 02

Nume

Flora MATTHAES

Email

flora.matthaes@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 39 51


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană