Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
14.06.2022 - CE aprobă o schemă românească în valoare de 357 milioane EUR pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectoare extrem de afectate de pandemia de coronavirus
ED Targoviste

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 357 milioane EUR (1.7 miliarde RON) menită să sprijine întreprinderile mici și mijlocii afectate de pandemia de coronavirus.

 

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat.

Măsura vizează abordarea nevoilor de lichidități ale beneficiarilor eligibili prin stimularea investițiilor în zonele urbane, pentru a atinge obiective precum digitalizarea activității, alinierea la standardele de mediu ori îmbunătățirea acestora sau creșterea capacității de producție.

În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma (i) unei garanții pentru investiții sau a unor împrumuturi pentru nevoile de capital circulant, care să acopere până la 90 % din împrumuturile acordate de instituțiile de creditare; și (ii) subvenții directe. Valoarea nominală totală a garanțiilor va fi de aproximativ 303 milioane EUR, iar bugetul total alocat granturilor directe va fi de aproximativ 54 milioane EUR.

Granturile directe vor acoperi anumite taxe legate de garanția de stat, o parte din dobânda împrumuturilor și o cotă maximă de 10 % din împrumut.

Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, în ceea ce privește ajutoarele sub formă de garanții pentru împrumuturi, (i) garanția se referă atât la împrumuturi pentru investiții, cât și la împrumuturi pentru capital circulant; (ii) durata maximă a garanției este de 6 ani; și (iii) primele de garanție respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar.

În ceea ce privește ajutoarele limitate sub formă de granturi directe, acestea nu vor depăși 2,3 milioane EUR per beneficiar. În ambele cazuri sus-menționate, ajutorul se va acorda cel târziu la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de coronavirus pot fi găsite aici. Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.102828 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurențaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate

Detalii

Data publicării

8 iunie 2022

Date de contact

Nume

Arianna Podesta

Email

arianna.podesta@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 229 87024

Nume

Nina Ferreira

Email

nina.ferreira@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 229 98163

Nume

Maria Tsoni

Email

maria.tsoni@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 229 90526


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană