Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
20.06.2022 - Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva Ucrainei, a Moldovei și a Georgiei de a deveni membre ale UE
ED Targoviste

Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva Ucrainei, a Moldovei și a Georgiei de a deveni membre ale UE și își prezintă avizele privind acordarea statutului de țară candidată

 

La 17 iunie, ca răspuns la invitația Consiliului, Comisia Europeană și-a prezentat avizele privind cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Avizele de astăzi se bazează pe evaluarea Comisiei din perspectiva celor trei seturi de criterii de aderare la UE convenite de Consiliul European: criteriile politice, criteriile economice și capacitatea fiecărei țări de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de membru al UE (acquis-ul UE). Avizele țin cont, de asemenea, de eforturile depuse de Ucraina, Moldova și Georgia pentru respectarea obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor de asociere, inclusiv pentru implementarea zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, care acoperă părți semnificative din acquis-ul UE.

Comisia Europeană a constatat că Ucraina este, în general, foarte avansată în ceea ce privește atingerea stabilității instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților, a continuat să înregistreze un bilanț macroeconomic puternic, a demonstrat o reziliență remarcabilă în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică și financiară, fiind totodată necesar să continue reformele economice structurale ambițioase, și a realizat o apropiere treptată a legislației sale de elemente substanțiale ale acquis-ului UE în multe domenii.  

Pe această bază, Comisia recomandă ca Ucrainei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Ar trebui să i se acorde statutul de țară candidată plecând de la premisa că trebuie luate măsuri în mai multe domenii.

 În ceea ce privește Moldova, Comisia Europeană concluzionează că: aceasta are o bază solidă pentru a atinge stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților; politicile macroeconomice sunt suficient de solide și s-au înregistrat progrese în ceea ce privește consolidarea sectorului financiar și a mediului de afaceri, dar mai trebuie întreprinse reforme economice esențiale; țara a stabilit o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis-ul UE.

Pe această bază, Comisia recomandă ca Moldovei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Ar trebui să i se acorde statutul de țară candidată plecând de la premisa că trebuie luate măsuri în mai multe domenii.

Comisia Europeană estimează că Georgia: are baza pentru a atinge stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților, chiar dacă evoluțiile recente au subminat progresele înregistrate de această țară; a atins un nivel bun de stabilitate macroeconomică, are un bilanț solid în ceea ce privește politica economică, precum și un mediu de afaceri favorabil, dar trebuie să întreprindă reforme suplimentare pentru a îmbunătăți funcționarea economiei sale de piață; în general, a stabilit o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis-ul UE.

Pe această bază, Comisia recomandă ca Georgiei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Ar trebui să i se acorde statutul de țară candidată după ce vor fi abordate o serie de priorități.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Ucraina, Moldova și Georgia împărtășesc aspirația puternică și legitimă de a adera la Uniunea Europeană. Astăzi, le transmitem un semnal clar de sprijin în această privință, tocmai într-un moment în care se confruntă cu circumstanțe dificile. Facem acest lucru confirmându-ne cu fermitate valorile și standardele europene, stabilind calea pe care trebuie să o urmeze pentru a adera la UE. Avizele Comisiei marchează un punct de cotitură în relațiile noastre, aceasta fiind o zi istorică pentru locuitorii Ucrainei, Moldovei și Georgiei. Confirmăm că locul lor este, când va veni momentul, în Uniunea Europeană. Următoarele etape sunt acum în mâinile statelor membre.”

Olivér Várhelyi, comisarul pentru vecinătate și extindere, a declarat: „Am lucrat rapid și eficient ca să putem prezenta avizele în timp record. Ne așteptăm ca statele membre să adopte decizii în această privință în zilele următoare, dar țările partenere ar trebui să înceapă deja să facă progrese referitoare la reformele esențiale menționate în recomandarea noastră. Acest lucru este esențial pentru ca Ucraina, Moldova și Georgia să avanseze pe calea aderării la UE.”

Etapele următoare

Pe baza avizelor Comisiei Europene, statele membre ale UE vor trebui să decidă în unanimitate cu privire la etapele următoare.

Cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Georgia și Moldova vor fi discutate în cadrul următorului Consiliu European din 23 și 24 iunie, ținându-se cont de avizele Comisiei. Între timp, UE își menține angajamentul de a continua să consolideze legăturile și să aprofundeze relațiile de parteneriat pentru a sprijini Ucraina, Moldova și Georgia, în concordanță cu acordurile noastre de asociere și zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare.

Context

La 28 februarie 2022, Ucraina și-a depus cererea de aderare la UE.

La 3 martie 2022, Georgia și Republica Moldova și-au depus cererile de aderare la UE.

La 7 martie, Consiliul Uniunii Europene a invitat Comisia să își prezinte avizele cu privire la aceste cereri. Ucraina a primit partea din chestionar referitoare la criteriile politice și economice la data de 8 aprilie 2022, iar partea referitoare la acquis-ul UE la data de 13 aprilie. Ucraina și-a transmis răspunsurile la data de 17 aprilie și, respectiv, 9 mai. Georgia și Moldova au primit prima parte din chestionar referitoare la criteriile politice și economice la data de 11 aprilie 2022, iar partea referitoare la acquis-ul UE la data de 19 aprilie. Moldova și-a transmis răspunsurile la data de 22 aprilie și, respectiv, 12 mai. Georgia și-a transmis răspunsurile la data de 2 mai și, respectiv, 10 mai.

Informații suplimentare

Georgia: aviznotă de informare

Moldova: aviznotă de informare

Ucraina: aviz; notă de informare

Detalii

Data publicării

17 iunie 2022

Date de contact

Nume

Eric MAMER

Email

eric.mamer@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 40 73

Nume

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Email

ana.pisonero-hernandez@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 43 20

Nume

Zoï MULETIER

Email

Zoi.MULETIER@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 43 06


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană