Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
16.09.2022 - Prețurile la energie: Comisia propune o intervenție de urgență pe piață pentru a reduce facturile pentru europeni
ED Targoviste

Comisia propune o intervenție de urgență pe piețele europene ale energiei pentru a face față recentelor creșteri dramatice ale prețurilor.

 

UE se confruntă cu efectele unei neconcordanțe grave între cererea și oferta de energie, în mare parte din cauza utilizării continue ca armă a resurselor energetice de către Rusia. Pentru a reduce presiunea sporită pe care această situație o exercită asupra gospodăriilor și întreprinderilor europene, Comisia face acum un pas înainte în abordarea acestei probleme, propunând măsuri excepționale de reducere a cererii de energie electrică, care vor contribui la reducerea costului energiei electrice pentru consumatori, precum și măsuri de redistribuire a excedentului de venituri din sectorul energetic către consumatorii finali. Acest lucru este urmarea măsurilor convenite anterior privind umplerea instalațiilor de stocare a gazelor și reducerea cererii de gaze naturale în vederea pregătirii pentru iarna următoare. De asemenea, Comisia își continuă activitatea de îmbunătățire a lichidității pentru operatorii de pe piață, de reducere a prețului gazelor naturale și de reformare a organizării pieței energiei electrice pe termen lung. 
Primul răspuns pentru a face față prețurilor ridicate este reducerea cererii. Acest lucru poate avea un impact asupra prețurilor energiei electrice și poate avea un efect global de calmare a tensiunilor de pe piață. Pentru a viza cele mai scumpe ore de consum al energiei electrice, atunci când producția energiei electrice pe bază de gaze naturale are un impact semnificativ asupra prețului, Comisia propune obligația de a reduce consumul de energie electrică cu cel puțin 5 % în timpul orelor de vârf selectate. Statele membre vor trebui să identifice 10 % din totalul de ore, care au cel mai mare preț preconizat, și să reducă cererea în timpul acestor ore de vârf. Comisia propune, de asemenea, ca statele membre să urmărească reducerea cererii globale de energie electrică cu cel puțin 10 % până la 31 martie 2023. Acestea pot alege măsurile adecvate pentru a realiza această reducere a cererii, care pot include compensații financiare. Reducerea cererii în perioadele de vârf ar duce la o reducere a consumului de gaze cu 1,2 miliarde de metri cubi în timpul iernii. Creșterea eficienței energetice este, de asemenea, o parte esențială a îndeplinirii angajamentelor noastre în materie de climă din cadrul Pactului verde european.

Comisia propune, de asemenea, un plafon temporar al veniturilor pentru producătorii de energie electrică „inframarginali”, și anume cei care utilizează tehnologii cu costuri mai mici, cum ar fi sursele regenerabile de energie, energia nucleară și lignitul, care furnizează energie electrică în rețea la un cost mai mic decât nivelul prețului stabilit de producătorii „marginali” mai scumpi. Acești producători inframarginali au realizat venituri excepționale, cu costuri de funcționare relativ stabile, deoarece centralele electrice pe bază de gaze naturale costisitoare au determinat creșterea prețului angro al energiei electrice pe care îl practică. Comisia propune stabilirea plafonului veniturilor inframarginale la 180 EUR/MWh. Acest lucru va permite producătorilor să își acopere costurile de investiții și de funcționare fără a afecta investițiile în noi capacități, în conformitate cu obiectivele noastre privind energia și clima pentru 2030 și 2050. Veniturile care depășesc plafonul vor fi colectate de guvernele statelor membre și utilizate pentru a-i ajuta pe consumatorii de energie să își reducă facturile. Statele membre care comercializează energie electrică sunt încurajate, în spiritul solidarității, să încheie acorduri bilaterale pentru a partaja o parte din veniturile inframarginale colectate de statul producător în beneficiul utilizatorilor finali din statul membru cu o producție scăzută de energie electrică. Astfel de acorduri trebuie să fie încheiate înainte de 1 decembrie 2022 în cazul în care importurile nete de energie electrică ale unui stat membru dintr-o țară vecină sunt de cel puțin 100 %.

În al treilea rând, Comisia propune o contribuție de solidaritate temporară din profiturile excedentare generate de activitățile din sectoarele petrolier, al gazelor naturale și al rafinăriilor care nu sunt acoperite de plafonul veniturilor inframarginale. Această contribuție limitată în timp ar menține stimulentele pentru investiții pentru tranziția verde. Aceasta ar urma să fie colectată de statele membre pentru profiturile din 2022 care sunt peste o creștere de 20 % față de profiturile medii din ultimii trei ani. Veniturile ar urma să fie colectate de statele membre și redirecționate către consumatorii de energie, în special către gospodăriile vulnerabile, întreprinderile grav afectate și industriile mari consumatoare de energie. De asemenea, statele membre pot finanța proiecte transfrontaliere în conformitate cu obiectivele planului REPowerEU sau pot utiliza o parte din venituri pentru finanțarea comună a măsurilor de protejare a ocupării forței de muncă sau de promovare a investițiilor în sursele regenerabile de energie și în eficiența energetică.

Într-o nouă intervenție privind normele pieței energiei electrice, Comisia propune, de asemenea, extinderea „Setului de instrumente privind prețurile la energie” disponibil pentru a ajuta consumatorii. Propunerile ar permite pentru prima dată prețuri ale energiei electrice mai mici decât costurile reglementate și ar extinde prețurile reglementate pentru a include și întreprinderile mici și mijlocii. 

După cum a anunțat miercuri 7 septembrie președinta Comisiei Ursula von der Leyen, Comisia va continua, de asemenea, să caute alte căi pentru a reduce prețurile pentru consumatorii și industria europeană și pentru a reduce presiunea de pe piață. Comisia își va aprofunda discuțiile cu statele membre cu privire la cele mai bune modalități de reducere a prețurilor gazelor naturale, analizând, de asemenea, diferite idei cu privire la plafonările prețurilor și un rol sporit al Platformei energetice a UE în facilitarea acordurilor privind prețurile mai mici cu furnizorii prin achiziții comune voluntare. De asemenea, Comisia își va continua activitatea în ceea ce privește instrumentele de îmbunătățire a lichidității pe piața utilităților energetice și va revizui cadrul temporar de criză privind ajutoarele de stat pentru a se asigura că acesta continuă să permită statelor membre să ofere un sprijin necesar și proporțional economiei, asigurând, în același timp, condiții de concurență echitabile. În cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Energie din 9 septembrie, miniștrii energiei din statele membre au aprobat lucrările în curs ale Comisiei în aceste domenii.

Context

Comisia a abordat problema creșterii prețurilor la energie în ultimul an, iar statele membre au pus în aplicare numeroase măsuri la nivel național, pe care Comisia le-a furnizat prin intermediul Setului de instrumente privind prețurile energiei, adoptat în octombrie 2021 și extins în primăvara anului 2022 prin Comunicarea privind intervențiile pe termen scurt pe piață și îmbunătățirile pe termen lung aduse organizării pieței energiei electrice și planul REPowerEU. Situația de pe piața energiei s-a înrăutățit considerabil de la invadarea Ucrainei de către Rusia și prin continuarea utilizării ca armă a resurselor energetice de către Rusia pentru a șantaja Europa, ceea ce a exacerbat o situație deja dificilă a aprovizionării după pandemia de COVID-19. Comisia a propus deja noi obligații minime de stocare a gazelor naturale și obiective de reducere a cererii pentru a facilita echilibrul dintre cerere și ofertă în Europa, iar statele membre au adoptat rapid aceste propuneri înainte de vară.

Pe măsură ce Rusia a continuat să manipuleze aprovizionarea cu gaze naturale, întrerupând livrările către Europa din motive nejustificate, piețele au devenit mai restrictive și mai instabile. Prețurile au crescut și mai mult în lunile de vară, care au fost, de asemenea, marcate de condiții meteorologice extreme cauzate de schimbările climatice. În special, secetele și căldura extremă au avut un impact asupra producției de energie electrică de către centralele hidroelectrice și nucleare, reducând și mai mult aprovizionarea. Acesta este motivul pentru care Comisia, sub forma unui regulament al Consiliului bazat pe articolul 122 din tratat, propune în prezent o intervenție de urgență pe piața energiei electrice, cu instrumente europene comune pentru a aborda prețurile ridicate și dezechilibrele din sistem dintre furnizorii și utilizatorii finali de energie electrică, menținând în același timp funcționarea generală a pieței interne a energiei și prevenind riscurile legate de securitatea aprovizionării.  

Citate din declarațiile unor membri ai colegiului comisarilor

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Agresiunea și manipularea Rusiei afectează piețele mondiale și europene ale energiei și trebuie să fim hotărâți în răspunsul nostru. Comisia prezintă astăzi propuneri suplimentare pe care statele membre le pot adopta și pune rapid în aplicare, pentru a reduce presiunea asupra gospodăriilor și întreprinderilor. Suntem în continuare uniți în fața utilizării ca armă a gazelor naturale de către Putin și asigurăm reducerea la minimum a impactului prețurilor ridicate ale gazelor naturale asupra costurilor energiei electrice în aceste vremuri excepționale.”

Vicepreședintele executiv Frans Timmermans a declarat: „Aceste măsuri fără precedent reprezintă un răspuns necesar la deficitele de aprovizionare cu energie și la prețurile ridicate ale energiei, care afectează Europa. Reducerea cererii este fundamentală pentru succesul general al acestor măsuri: aceasta reduce facturile la energie, împiedică capacitatea lui Putin de a-și folosi resursele energetice ca armă, reduce emisiile și contribuie la reechilibrarea pieței energiei. Un plafon pentru veniturile excedentare va oferi solidaritatea întreprinderilor din sectorul energetic, cu profituri anormal de mari, față de clienții care se confruntă cu dificultăți. Cu toate acestea, mai presus de toate, această criză subliniază faptul că epoca combustibililor fosili ieftini s-a încheiat și că trebuie să accelerăm tranziția către energia din surse regenerabile de origine autohtonă.”

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Intervenția de urgență în organizarea pieței noastre a energiei electrice din prezent va limita veniturile pentru producătorii de energie electrică cu costuri mai mici și va permite luarea unor măsuri excepționale privind reglementarea prețurilor pentru întreprinderi și gospodării. Acest lucru va permite statelor membre să colecteze și să redirecționeze veniturile către cei care au cea mai mare nevoie de sprijin în această perioadă dificilă, fără a submina funcționarea pe termen lung a pieței.”

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, a declarat: „Propunerea noastră privind o contribuție de solidaritate din partea industriilor combustibililor fosili va asigura abordarea actualei crize energetice într-un spirit de echitate. În aceste vremuri extrem de dificile pentru un număr atât de mare de întreprinderi care utilizează combustibili fosili, aceste industrii beneficiază de venituri anormal de mari. Prin urmare, este esențial ca acestea să contribuie în mod echitabil la sprijinirea gospodăriilor vulnerabile și a sectoarelor grav afectate, precum și la investițiile enorme din viitor în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice. Pentru că, în fața utilizării ca armă a energiei de către Putin, avem nevoie de un efort colectiv de solidaritate pentru a construi o Europă mai sigură și mai durabilă.”

Pentru informații suplimentare

Propunere de regulament al Consiliului privind o intervenție de urgență pentru a face față prețurilor ridicate la energie

Întrebări și răspunsuri – Memo

Fișă informativă

Discursul din 2022 privind starea Uniunii al președintei von der Leyen 

Cuvânt de deschidere al vicepreședintelui executiv Timmermans și al comisarului Simson [vor fi disponibile ulterior]

Detalii

Data publicării

14 septembrie 2022

Date de contact

Nume

Tim McPHIE

Email

tim.mcphie@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 2 295 86 02

Nume

Giulia BEDINI

Email

Giulia.BEDINI@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 86 61

Nume

Ana CRESPO PARRONDO

Email

ana.crespo-parrondo@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 13 25


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană