Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
30.09.2022 - Politica antitrust: Comisia adoptă Orientări privind contractele colective de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați
ED Targoviste

Comisia Europeană a adoptat ieri, 29 septembrie, Orientările privind aplicarea legislației UE în materie de concurență în cazul contractelor colective de muncă.

 

Comisia Europeană a adoptat ieri, 29 septembrie, Orientările privind aplicarea legislației UE în materie de concurență în cazul contractelor colective de muncă (denumite în continuare „orientările”), referitoare la condițiile de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați. Orientările clarifică situațiile în care anumite persoane care desfășoară o activitate independentă își pot uni forțele pentru a negocia în mod colectiv condiții de muncă mai bune, fără a încălca normele UE în materie de concurență.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă responsabilă pentru o Europă pregătită pentru era digitală și comisar pentru concurență, a declarat: „S-ar putea ca unele persoane care desfășoară o activitate independentă în economia digitală și în afara acesteia să nu fie în măsură să își negocieze individual condiții de muncă adecvate, confruntându-se, prin urmare, cu condiții de muncă dificile. Unirea forțelor pentru a purta negocieri colective poate fi un instrument puternic de îmbunătățire a acestor condiții. Noile orientări urmăresc să ofere securitate juridică persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați, clarificând situațiile în care dreptul concurenței nu împiedică eforturile acestora de a purta negocieri colective pentru o obține condiții de muncă mai bune.”

Orientările privind contractele colective de muncă

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) interzice acordurile între întreprinderi care restrâng concurența. Deși contractele colective încheiate între angajatori și lucrători nu intră sub incidența normelor UE în materie de concurență, persoanele care desfășoară o activitate independentă sunt considerate „întreprinderi” și, prin urmare, riscă să încalce normele în materie de concurență atunci când poartă negocieri colective cu privire la onorariile lor sau la alte condiții comerciale. Prin urmare, deseori persoanele care desfășoară o activitate independentă nu sunt sigure dacă își pot negocia în mod colectiv condițiile de muncă.

Orientările se aplică persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați și care lucrează pe deplin pe cont propriu și nu angajează alte persoane. 

Orientările clarifică circumstanțele în care anumite persoane care desfășoară o activitate independentă fără angajați pot negocia în mod colectiv pentru a-și îmbunătăți condițiile de muncă fără a încălca normele UE în materie de concurență. În special, orientările clarifică următoarele aspecte:

·       dreptul concurenței nu se aplică persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați și care se află într-o situație comparabilă cu cea a lucrătorilor. Printre acestea se numără persoanele care desfășoară o activitate independentă fără angajați și care: (i) furnizează servicii exclusiv sau predominant unei întreprinderi; (ii) muncesc alături de lucrători și (iii) furnizează servicii către sau prin intermediul unei platforme digitale de muncă.

·       Comisia nu va aplica normele UE în materie de concurență în cazul contractelor colective de muncă încheiate de persoanele care desfășoară o activitate independentă fără angajați și care se află într-o poziție de negociere slabă. Acest lucru este valabil, de exemplu, atunci când persoanele care desfășoară o activitate independentă fără angajați se confruntă cu un dezechilibru în ceea ce privește puterea de negociere din cauza faptului că poartă negocieri cu întreprinderi mai puternice din punct de vedere economic sau atunci când poartă negocieri colective în temeiul legislației naționale sau al legislației UE.

Prin intermediul Rețelei europene în domeniul concurenței și al reuniunilor specifice cu partenerii sociali europeni, Comisia va monitoriza modul în care aceste orientări se reflectă la nivel național. Comisia va revizui aceste orientări până în 2030.

Orientările fac parte din acțiunile menite să asigure abordarea adecvată a condițiilor de muncă ale lucrătorilor pe platforme online, printre care se numără și propunerea de directivă a Comisiei și Comunicarea privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme. Cu toate acestea, domeniul de aplicare al orientărilor nu se limitează la persoanele care desfășoară o activitate independentă fără angajați și care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă, ci include și situația persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați și care sunt activi în economia offline.

Context

În iunie 2020, Comisia a lansat o inițiativă pentru a se asigura că normele UE în materie de concurență nu stau în calea acordurilor colective care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă.  

În ianuarie 2021, Comisia a lansat o evaluare inițială a impactului, în cursul căreia a colectat dovezi suplimentare, inclusiv prin intermediul unei consultări publice deschise și al unui studiu extern.

În decembrie 2021, Comisia a publicat o consultare publică prin care invita părțile interesate să prezinte observații cu privire la proiectul de orientări.     

Raportul final de evaluare a impactului acestei inițiative și studiul extern în sprijinul inițiativei sunt publicate astăzi, împreună cu orientările.

Pentru mai multe informații

Orientări privind aplicarea legislației UE în materie de concurență în cazul contractelor colective de muncă referitoare la condițiile de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă fără angajați

Întrebări și răspunsuri: Proiect de orientări privind contractele colective de muncă ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă

Întrebări și răspunsuri: îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme

Comunicat de presă: îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme

Fișă informativă: îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme

Propunere de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme

Comunicarea intitulată „Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii”

Detalii

Data publicării

29 septembrie 2022

Date de contact

Nume

Arianna PODESTA

Email

arianna.podesta@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 70 24

Nume

Maria TSONI

Email

maria.tsoni@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 05 26


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană