Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.11.2022 - Crearea spațiului european al educației: au fost înregistrate progrese în ceea ce privește obiectivele în materie de educație la nivelul UE, dar există în continuare provocări legate de echitate și deficitul de cadre didactice
ED Targoviste
Astăzi, Comisia a aprobat Raportul său privind progresele înregistrate în direcția realizării spațiului european al educației. Raportul face bilanțul inițiativelor UE aflate în curs de desfășurare și al tendințelor actuale legate de progresele înregistrate în direcția realizării obiectivelor la nivelul UE în domeniul educației și formării și stabilește, totodată, sarcinile de executat înainte de momentul important reprezentat de anul 2025.

Cele 40 inițiative în curs la nivelul UE cuprind acțiuni strategice de politică, de la învățarea mixtă la învățarea pentru dezvoltare durabilă și strategia europeană pentru universități, precum și proiecte finanțate de UE, cum ar fi Academiile pentru cadrele didactice, coaliția în domeniul educației privind clima și centrele de excelență profesională. De asemenea, se desfășoară acțiuni ulterioare activității grupurilor de experți, cum ar fi cele privind dezinformarea sau investițiile de calitate, precum și măsuri pentru ca programul Erasmus + și Corpul european de solidaritate să devină mai favorabile incluziunii. Grație unui angajament comun față de realizarea spațiului european al educației, inițiativele respective consolidează acțiunile întreprinse de statele membre.

Această abordare comună la nivel național și UE a fost deosebit de eficace în a răspunde noilor provocări cu care s-au confruntat sistemele de educație și formare ale UE în ultimii doi ani: pandemia de COVID-19 și primirea cursanților și a profesorilor refugiați din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Cadrul strategic consolidat, care reunește statele membre și principalele părțile interesate, a permis punerea în comun a cunoștințelor și a resurselor, o partajare organizată a bunelor practici și implementarea unor soluții concrete.

Monitorul educației și formării ce însoțește acest raport indică exemple de progrese în direcția realizării obiectivelor la nivelul UE: rata de părăsire timpurie a școlii este în scădere, iar ratele de absolvire a învățământului terțiar și de participare la educația și îngrijirea timpurie sunt în creștere.

Totodată, apar semnale de avertizare care indică necesitatea unor eforturi sistemice pe termen mai lung de a îmbunătăți echitatea în domeniul educației și de a găsi soluții pentru deficitul de cadre didactice. Noi indicatori la nivelul UE în ambele domenii vor sprijini politicile bazate pe date concrete
și învățarea reciprocă.
Datorită programului Erasmus+, mecanismului de redresare și reziliență și fondurilor politicii de coeziune a UE, se estimează că totalitatea cheltuielilor efectuate de UE pentru educație și competențe între 2021 și 2027 se va tripla față de perioada 2014-2020. Prin urmare, concentrarea asupra implementării, a investițiilor de calitate, a absorbției și a monitorizării riguroase a progreselor realizate de statele membre este esențială în anii următori pentru consolidarea reformelor sistemice și creează un impact pozitiv asupra cursanților, a cadrelor didactice, a economiei și a societăților noastre.

Etapele următoare

Comisia va asigura monitorizarea acestui raport intermediar, desfășurând un proces de evaluare la jumătatea perioadei în 2023, trăgând învățăminte și creând premise favorabile pentru perioada de după 2025, când urmează să fie întocmit un raport complet cu privire la realizarea spațiului european al educației.

Context

Comisia și statele membre colaborează pentru a-și concretiza viziunea colectivă privind un spațiu european al educației până în 2025, punând la dispoziția tuturor posibilități de  educație și formare de înaltă calitate. În urma viziunii politice aprobate de liderii UE în  2017, abordarea detaliată a fost stabilită într-o Comunicare a Comisiei din 2020, urmată de două rezoluții ale Consiliului în 2021, una privind un cadru strategic pentru cooperare și cealaltă privind guvernanța.

Ediția din 2022 a Monitorului educației și formării face parte din raportul intermediar. Acesta
cuprinde o comparație la nivelul UE între sistemele de educație și formare și 27 de rapoarte de țară detaliate care includ cele mai importante provocări și reformele de politică desfășurate în direcția realizării obiectivelor spațiului european al educației în statele membre ale UE. Un site complet reorganizat dedicat Monitorului prezintă de asemenea un set nou de instrumente, cu toate datele subiacente.

Pentru informații suplimentare

Pachetul aferent raportului intermediar
Fișă informativă privind progresele înregistrate în direcția realizării spațiului european al educației
Monitorul educației și formării 2022
Portalul spațiului european al educației
Summitul pentru educație 2022
Erasmus+
IP/22/6707

Members of the college said:
Prezentul raport arată ce rezultate putem avea, în calitate de Uniune, atunci când lucrăm împreună. Acesta arată cât de mult am realizat în doar doi ani, cu îmbunătățiri concrete în sectoarele educației și formării. De asemenea, raportul indică nivelul de reziliență de care au dat dovadă sistemele de educație și formare din UE în fața problemelor ridicate de pandemia de Covid-19 și de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei: aceste momente dificile nu ne-au slăbit, ci ne-au consolidat determinarea.

Educația este factorul-cheie care va influența în cel mai semnificativ mod evoluțiile societale și va construi o generație de europeni talentați. Putem afirma că suntem pe drumul cel bun în direcția construirii unui veritabil Spațiu european al educației până în 2025. Comisia va sprijini în continuare statele membre în eforturile depuse de acestea de a realiza investiții de calitate și reforme de politică prin care să se elimine bariere în sectorul educației și formării și să se îmbunătățească rezultatele învățării pentru toți.

Persoane de contact pentru presă:
Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)
Flore BOUTIER (+32 2 296 60 43)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană