Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
12.12.2022 - Impozitare: adoptarea tranziției digitale pentru a contribui la combaterea fraudei în domeniul TVA-ului și pentru a sprijini întreprinderile din UE
ED Targoviste

CE a propus o serie de măsuri pentru a moderniza și a îmbunătăți funcționarea sistemului taxei pe valoarea adăugată din UE în beneficiul întreprinderilor și pentru a spori reziliența sistemului la fraudă prin adoptarea și promovarea digitalizării.

 

Comisia Europeană a propus la 8 decembrie, o serie de măsuri pentru a moderniza și a îmbunătăți funcționarea sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) din UE în beneficiul întreprinderilor și pentru a spori reziliența sistemului la fraudă prin adoptarea și promovarea digitalizării.

Propunerea de ieri urmărește totodată să răspundă provocărilor apărute în domeniul TVA-ului ca urmare a dezvoltării economiei platformelor.

Conform celor mai recente cifre privind deficitul de încasare a TVA-ului, publicate tot astăzi, statele membre au pierdut venituri din TVA în valoare de 93 de miliarde EUR în 2020. Potrivit unor estimări prudente, un sfert din veniturile pierdute pot fi atribuite în mod direct fraudei în materie de TVA legate de comerțul intra-UE. Aceste pierderi sunt în mod clar în detrimentul finanțelor publice generale, într-un moment în care statele membre își ajustează bugetele pentru a face față efectelor sociale și economice ale recentelor creșteri abrupte ale prețurilor la energie și ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În plus, regimurile de TVA din UE pot constitui în continuare o povară pentru companii, în special pentru IMM-uri și pentru alte întreprinderi care își desfășoară activitatea sau care urmăresc să se extindă la nivel transfrontalier.

Acțiunile-cheie propuse astăzi vor ajuta statele membre să colecteze anual cu până la 18 miliarde EUR mai multe venituri din TVA, ajutând în același timp întreprinderile, inclusiv IMM-urile, să se dezvolte.

·       Trecerea la raportarea digitală în timp real bazată pe facturarea electronică pentru întreprinderile care desfășoară activități transfrontaliere în UE

Noul sistem introduce raportarea digitală în timp real în scopuri de TVA pe baza facturării electronice, care va oferi statelor membre informații valoroase și necesare pentru a intensifica lupta împotriva fraudei în domeniul TVA-ului, în special împotriva fraudei de tip carusel. Trecerea la facturarea electronică va contribui la reducerea fraudei în domeniul TVA-ului cu până la 11 miliarde EUR pe an și va duce la o scădere a costurilor administrative și de asigurare a conformității pentru comercianții din UE cu peste 4,1 miliarde EUR anual în următorii zece ani. De asemenea, această schimbare asigură convergența sistemelor naționale existente la nivelul întregii UE și pregătește terenul pentru statele membre care doresc să instituie sisteme naționale de raportare digitală pentru comerțul intern în următorii ani.

·       Norme actualizate în materie de TVA pentru transportul de călători și platformele de servicii de cazare pe termen scurt

În temeiul noilor norme, operatorii din domeniul economiei platformelor care activează în aceste sectoare vor deveni responsabili pentru colectarea și plata TVA-ului către autoritățile fiscale atunci când furnizorii de servicii nu fac acest lucru, de exemplu în cazul întreprinderilor mici sau al furnizorilor individuali. Împreună cu alte clarificări, aceste măsuri vor asigura o abordare uniformă în toate statele membre și vor contribui la crearea unor condiții de concurență mai echitabile între serviciile de transport și cazare pe termen scurt online și cele tradiționale. De asemenea, măsurile vor simplifica viața IMM-urilor, care, în caz contrar, ar fi nevoite să înțeleagă și să respecte normele în materie de TVA din toate statele membre unde desfășoară activități. .

·       Introducerea unui sistem unic de înregistrare în scopuri de TVA în întreaga UE

Pornind de la modelul ghișeului unic pentru TVA deja existent pentru site-urile de cumpărături online, propunerea de astăzi le-ar permite întreprinderilor care efectuează vânzări către consumatori dintr-un alt stat membru să se înregistreze o singură dată în scopuri de TVA pentru întreaga UE și să își îndeplinească obligațiile în materie de TVA prin intermediul unui portal online unic într-o singură limbă. Estimările arată că acest demers ar putea permite întreprinderilor, în special IMM-urilor, să economisească aproximativ 8,7 miliarde EUR în ceea ce privește costurile de înregistrare și administrative pe o perioadă de zece ani. Printre măsurile suplimentare de îmbunătățire a colectării TVA-ului se numără introducerea obligativității ghișeului unic pentru importuri în cazul anumitor platforme care facilitează vânzările către consumatorii din UE.

Următoarele etape

Pachetul de propuneri de astăzi ia forma unor modificări aduse unui set de trei acte legislative ale UE: Directiva TVA (2006/112/CE), Regulamentul de punere în aplicare (UE) 282/2011 al Consiliului și Regulamentul Consiliului privind cooperarea administrativă (UE 904/2010).

Propunerile legislative vor fi trimise Consiliului pentru acord și Parlamentului European și Comitetului Economic și Social pentru consultare.

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuri: TVA-ul în era digitală

Întrebări și răspunsuri: Raportul privind deficitul de încasare a TVA-ului în 2022

Fișă informativă referitoare la propunerile privind TVA-ul în era digitală

Fișă informativă privind deficitul de încasare a TVA-ului în 2022

Mai multe informații despre propunerile privind TVA-ul în era digitală (inclusiv texte legislative) pe site-ul DG TAXUD

Mai multe informații despre raportul privind deficitul de încasare a TVA-ului în 2022 pe site-ul DG TAXUD

Detalii

Data publicării

9 decembrie 2022

Date de contact

Nume

Daniel FERRIE

Email

daniel.ferrie@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 65 00

Nume

Francesca DALBONI

Email

Francesca.DALBONI@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 81 70


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană