Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
20.12.2022 - Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României pentru promovarea împăduririi în cuantum de 32 de milioane EUR din partea Mecanismului de redresare și reziliență
ED Targoviste

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României pentru promovarea împăduririi în cuantum de 32 de milioane EUR din partea Mecanismului de redresare și reziliență.

 

Comisia Europeană a aprobat, în baza normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare a României în cuantum de 32 de milioane EUR care vizează sprijinirea investițiilor pentru promovarea împăduririi.

Schema va fi finanțată integral prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), în urma rezultatului pozitiv al evaluării de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al RomânieiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și a adoptării planului de către Consiliu.

Schema de ajutoare își propune să îmbunătățească reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, în special a speciilor și a ecotipurilor, în perspectiva viitoarelor condiții climatice din România. În cadrul acesteia, se vor sprijini în special (i) crearea, dezvoltarea și modernizarea de capacități de producție de puieți forestieri și (ii) producția, prelucrarea și condiționarea semințelor utilizate pentru împădurire. În cadrul schemei, sprijinul se va acorda sub formă de granturi directe care acoperă între 70 % și 90 % din costurile de investiții eligibile. De această schemă vor putea beneficia deținătorii de păduri publici și privați și producătorii autorizați de material forestier de reproducere. Schema de ajutoare se va încheia la 30 septembrie 2024.

Comisia a evaluat schema în baza normelor UE privind ajutoarele de stat, a articolului 107 alineatul (3) litera (c)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții, precum și în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele ruraleCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Comisia a stabilit că schema este necesară și oportună pentru a îmbunătăți reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere din România. Mai mult, Comisia a concluzionat că schema este proporțională și nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale din UE. Pe această bază, Comisia a aprobat schema de ajutoare a României în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Comisia evaluează cu prioritate măsurile care presupun acordarea de ajutoare de stat cuprinse în planurile naționale de redresare prezentate în contextul MRR și a oferit orientări și sprijin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor naționale, pentru a facilita implementarea rapidă a MRR.

Versiunea neconfidențială a deciziei (cu numărul de caz SA.103805) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei dedicat concurențeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Detalii

Data publicării

16 decembrie 2022

Date de contact

Nume

Arianna Podesta

Email

arianna.podesta@ec.europa.eu

Phone number

+32 229 87024

Nume

Nina Ferreira

Email

nina.ferreira@ec.europa.eu

Phone number

+32 229 98163


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană