Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
09.02.2023 - Comisia Europeană publică rapoarte analitice privind alinierea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei la acquis-ul UE
ED Targoviste

La 2 februarie, Comisia Europeană a publicat rapoartele sale analitice în care evaluează capacitatea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de membru al UE.

 

Rapoartele analizează în detaliu situația țărilor menționate în ceea ce privește alinierea lor la acquis-ul UE, care reprezintă ansamblul drepturilor și obligațiilor comune ale UE. Rapoartele completează avizele privind cererile de aderare la UE ale celor trei țări, adoptate de Comisia Europeană în iunie 2022. În conformitate cu avizele, care prevăd o serie de priorități care trebuie abordate în acest context, Consiliul European a oferit o perspectivă europeană celor trei țări și statutul de țară candidată Ucrainei și Republicii Moldova.                  

În rapoarte, Comisia a evaluat nivelul de apropiere a acquis-ului UE pe baza răspunsurilor pe care cele trei țări solicitante le-au dat la chestionare, precum și a informațiilor relevante obținute în cursul dialogurilor intensive desfășurate de-a lungul mai multor ani în cadrul acordurilor de asociere, inclusiv al zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (AA/DCFTA), pentru a analiza punerea în aplicare a acestora. Toate cele trei țări solicitante au fost evaluate pe baza acelorași criterii și pe baza meritelor proprii.

Etapele următoare

Rapoartele analitice prezentate astăzi oferă o imagine de ansamblu a capacității celor trei țări de a-și îndeplini obligațiile care decurg din calitatea de membru al UE. Rapoartele oferă îndrumări valoroase cu privire la activitatea viitoare din cadrul diferitelor capitole ale acquis-ului.

Comisia Europeană va continua să ofere Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei îndrumări și sprijin în acest sens pentru a le ajuta să se alinieze și mai mult la standardele și normele UE care acoperă întregul acquis al UE.

Comisia va prezenta un raport referitor la progresele înregistrate de cele trei țări în ceea ce privește abordarea priorităților de reformă identificate în avize ca parte a următorului „pachet privind extinderea”, prevăzut pentru toamnă. Aceste rapoarte vor ține seama de evoluțiile în materie de politici înregistrate începând din iunie 2022 și vor oferi recomandări de politică cu privire la reformele care trebuie efectuate în perioada următoare.

Înaintea Consiliului de asociere UE-Moldova din 7 februarie, va fi publicat ultimul raport privind punerea în aplicare a asocierii, referitor la Republica Moldova. Rapoarte similare au fost publicate în septembrie anul trecut înaintea Consiliilor de asociere UE-Ucraina și UE-Georgia.

Informații suplimentare

Raportul analitic al Comisiei privind alinierea Ucrainei la acquis-ul UE

Raportul analitic al Comisiei privind alinierea Republicii Moldova la acquis-ul UE

Raportul analitic al Comisiei privind alinierea Georgiei la acquis-ul UE

Avizul Comisiei privind cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană

Avizul Comisiei privind cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană  

Avizul Comisiei privind cererea Georgiei de aderare la Uniunea Europeană

Avizele Comisiei Europene privind cererile de aderare la UE – fișă informativă

Procesul de aderare la UE pas cu pas – fișă informativă

UE și Ucraina – fișă informativă

UE și Republica Moldova – fișă informativă   

UE și Georgia – fișă informativă    

Concluziile Consiliului European (23 și 24 iunie 2022)

Detalii

Data publicării

2 februarie 2023

Date de contact

Nume

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Email

ana.pisonero-hernandez@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 43 20

Nume

Zoï MULETIER

Email

Zoi.MULETIER@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 43 06


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană