Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
20.03.2023 - Comisia salută acordul politic privind Anul european al competențelor
ED Targoviste

Comisia salută acordul politic la care au ajuns astăzi Parlamentul European și statele membre cu privire la Anul european al competențelor

 

În urma anunțului făcut de președinta Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii din 2022, Comisia a înaintat colegiuitorilor în luna octombrie propunerea sa referitoare la Anul european al competențelor.

Pe parcursul Anului european al competențelor, Comisia, Parlamentul European, statele membre, partenerii sociali, serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, camerele de comerț și industrie, furnizorii de educație și formare, lucrătorii și întreprinderile vor colabora pentru a promova dezvoltarea competențelor, care va duce la îmbunătățirea perspectivelor profesionale și de viață pentru cetățeni. Acest lucru va permite Europei să devină mai competitivă prin stimularea forței sale de muncă și prin asigurarea faptului că transformarea verde și cea digitală și redresarea economică sunt echitabile și juste din punct de vedere social.

Tranziția verde ar putea crea până la 1 milion de locuri de muncă suplimentare în UE până în 2030, însă întreprinderile întâmpină adesea dificultăți pentru a găsi lucrători cu competențele adecvate: deficitele de forță de muncă în sectoare și profesii-cheie pentru tranziția verde s-au dublat între 2015 și 2021. În plus, indicele economiei și societății digitale arată că 4 din 10 adulți și una din trei persoane care lucrează în Europa nu dispun de competențe digitale de bază. Anul european al competențelor va contribui la eliminarea lacunelor în materie de competențe, de exemplu prin mobilizarea eforturilor naționale și prin promovarea inițiativelor UE existente și noi, inclusiv a posibilităților de finanțare ale UE, pentru a sprijini adoptarea acestora și va promova organizarea de activități și evenimente legate de competențe în întreaga UE.

Anul european al competențelor va urmări patru obiective principale:

·       Promovarea investițiilor în formare și perfecționare, pentru a le permite cetățenilor să își păstreze locurile de muncă sau să găsească altele noi.

·       Asigurarea corelării competențelor cu nevoile angajatorilor, prin cooperarea strânsă cu partenerii sociali și cu întreprinderile.

·       Corelarea aspirațiilor și a seturilor de competențe ale persoanelor cu oportunitățile de pe piața forței de muncă, în special pentru tranziția verde și cea digitală și pentru redresarea economică.

·       Atragerea persoanelor din țări terțe cu competențele de care UE are nevoie.

Inițiative și activități planificate

Anul va fi sărbătorit cu un festival al Anului european al competențelor, care va avea loc la 9 mai, Ziua Europei. Festivalul va reuni activități legate de competențe care vor avea loc simultan în întreaga Europă. Anul competențelor se va desfășura până în mai 2024, urmând să fie lansate și promovate numeroase acțiuni și inițiative. Accentul se va pune pe implementarea instrumentelor existente. Cu toate acestea, vor fi adoptate o serie de noi propuneri ale UE pentru a sprijini eforturile în curs și pentru a stimula în continuare dezvoltarea competențelor în toate statele membre. De exemplu:

·       Comisia va adopta un pachet de măsuri privind educația și competențele digitale pentru a îmbunătăți competențele, educația și formarea digitală.

·       În urma evaluării sale recente, Comisia va propune o actualizare a Cadrului european de calitate pentru stagii, pentru a consolida calitatea stagiilor și a sprijini formarea și participarea tinerilor pe piața forței de muncă.

·       Lansarea rezervei de talente a UE va facilita recrutarea la nivel internațional și va oferi resortisanților calificați din țări terțe oportunități de a lucra în sectoare identificate ca fiind de importanță strategică la nivelul UE, în special prin facilitarea corelării dintre posturile vacante din UE și resortisanții calificați din țări terțe.

·       Comisia va propune o inițiativă pentru reînnoirea cadrului de mobilitate în scopul învățării. Acest lucru va permite unui număr mai mare de cursanți și educatori să studieze și să predea în străinătate.

·       Comisia va propune o inițiativă pentru îmbunătățirea recunoașterii calificărilor resortisanților țărilor terțe pentru a atrage lucrători cu competențele de care este nevoie.

·       În plus, lansarea parteneriatelor pentru atragerea de talente cu anumite țări terțe partenere va contribui la identificarea nevoilor în materie de competențe și formare, pentru a spori oportunitățile de mobilitate și căile legale de migrație către UE.

·       În cadrul Pactului pentru competențe, industria, furnizorii de formare profesională și de educație, partenerii sociali, serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alții vor crea mai multe parteneriate pentru a se angaja în activități de formare și a investi în recalificarea lucrătorilor. În prezent sunt în curs de instituire parteneriate pentru competențe în domeniul energiei din surse regenerabile terestre, al pompelor de căldură și al eficienței energetice.

·       Așa cum s-a anunțat în Planul industrial al Pactului verde, Comisia va propune înființarea unor academii industriale pentru zero emisii nete pentru a pune în aplicare programe de perfecționare și recalificare în industriile strategice pentru tranziția verde, cum ar fi materiile prime, hidrogenul și tehnologiile solare.

·       Comisia va lansa o Academie de competențe în domeniul cibernetic, care va avea ca scop creșterea numărului de profesioniști formați în domeniul securității cibernetice pentru a elimina deficitul tot mai mare de talente în domeniul cibernetic. Academia va reuni inițiativele existente pentru a elimina lacunele în materie de competențe cibernetice și pentru a răspunde nevoilor pieței forței de muncă din domeniul securității cibernetice. 

·       În domeniul cercetării și inovării și ca parte a Spațiului european de cercetare, va fi introdus un nou cadru pentru cariere în domeniul cercetării. Acesta va include măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă, a competențelor și a mobilității și de facilitare a recunoașterii profesiei.

·       Inițiativa privind talentele deep tech, o inițiativă emblematică în cadrul noii agende europene pentru inovare, va contribui, până în 2025, la formarea a 1 milion de elevi, studenți și profesioniști în domeniile „deep tech” (tehnologie profundă).

·       Conferința „Making Skills Count” din 8-9 iunie va prezenta inițiative care sporesc atât valoarea, cât și vizibilitatea competențelor.

·       Premiile europene pentru competențe digitale 2023 își propun să recompenseze proiectele și inițiativele care contribuie la reducerea decalajului digital. Candidaturile sunt deschise, iar câștigătorii vor fi anunțați în luna iunie.

·       Săptămâna europeană a competențelor profesionale 2023 din 23-27 octombrie va aduce în prim-plan rolul esențial al educației și formării profesionale pentru persoanele de toate vârstele.

·       Săptămâna UE a programării din perioada 7-22 octombrie 2023 este o inițiativă la nivel local care își propune să aducă programarea și competențele digitale la îndemâna tuturor într-un mod distractiv și antrenant.

Etapele următoare

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia face în prezent obiectul aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu. Pentru a asigura coordonarea activităților desfășurate la nivel național în cadrul Anului european, Comisia a invitat statele membre să numească un coordonator național.

Context

Statele membre au aprobat obiectivele sociale ale UE pentru 2030 conform cărora cel puțin 60 % dintre adulți ar trebui să participe la formare în fiecare an, prezentând deja contribuția lor națională la atingerea acestui obiectiv. Acest lucru este, de asemenea, important pentru atingerea obiectivului privind rata de ocupare a forței de muncă de cel puțin 78 % până în 2030.

Busola pentru dimensiunea digitală 2030 stabilește obiectivul UE ca, până în 2030, cel puțin 80 % dintre adulți să aibă cel puțin competențe digitale de bază și să existe 20 de milioane de specialiști TIC angajați în UE, încurajând totodată mai multe femei să ocupe astfel de locuri de muncă. Anul european al competențelor va contribui totodată la Planul industrial al Pactului verde pentru a spori competitivitatea industriei Europei cu zero emisii nete și a sprijini neutralitatea climatică.

Mai multe instrumente de finanțare ale UE, cum ar fi Fondul social european Plus (FSE+)Mecanismul de redresare și reziliențăprogramul Europa digitalăOrizont Europa și Erasmus+ sunt disponibile pentru a sprijini investițiile statelor membre în perfecționare și recalificare.

Programul complet al activităților și informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul dedicat Anului european

Pentru informații suplimentare

Anul european al competențelor

Site web dedicat Anului european al competențelor

Comunicat de presă: Comisia lansează lucrările privind Anul european al competențelor

Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al competențelor 2023

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Detalii

Data publicării

7 martie 2023

Date de contact

Nume

Veerle NUYTS

Email

Veerle.NUYTS@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 63 02

Nume

Flora MATTHAES

Email

flora.matthaes@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 39 51


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană