Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
23.03.2023 - Comisia aprobă o schemă a României în valoare de 103 milioane EUR, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
ED Targoviste

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă a României în valoare de 103 milioane EUR, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru sprijinirea construirii de instalații de stocare a energiei electrice.

 

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schemă a României în valoare de 103 milioane EUR (512 milioane RON) pentru sprijinirea construirii de instalații de stocare a energiei electrice. Această măsură va fi finanțată parțial prin Mecanismul de redresare și reziliență („MRR”), în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu.

Scopul acestei scheme este să sprijine investițiile în instalațiile de stocare a energiei electrice pe bază de baterii, permițând o integrare fără probleme a energiei din surse regenerabile eoliene și solare în sistemul energetic din România.

Ajutoarele din cadrul schemei vor fi sub forma unui grant direct pentru proiecte selectate printr-o procedură de ofertare concurențială. Ajutorul acordat fiecărui beneficiar în parte nu va depăși: (i) 100 % din deficitul de finanțare al proiectului, (ii) 167 000 EUR per MWh de capacitate de stocare instalată sau (iii) o sumă maximă de 15 milioane EUR.  Proiectele vor fi selectate până la 31 decembrie 2023 și trebuie finalizate până la 31 decembrie 2025.

Comisia a evaluat schema în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții, precum și pe baza Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie. Comisia a constatat că schema propusă de România este necesară și adecvată pentru a accelera investițiile în instalațiile de stocare a energiei electrice, contribuind astfel la obiectivele strategice ale UE legate de tranziția verde. În plus, Comisia a concluzionat că schema este proporțională, deoarece ajutorul va fi limitat la minimul necesar, și că nu va avea efecte negative nedorite asupra concurenței și a schimburilor comerciale din UE. Pe baza acestor considerente, Comisia a aprobat schema României în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Comisia evaluează cu prioritate măsurile care implică ajutor de stat cuprinse în planurile naționale de redresare prezentate în contextul MRR și a oferit orientări și sprijin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor naționale, pentru a facilita implementarea rapidă a MRR. După ce vor fi soluționate eventualele aspecte legate de confidențialitate, versiunea neconfidențială a deciziei va fi pusă la dispoziție cu numărul SA.102761 în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenței.

(Pentru informații suplimentare: Arianna Podesta – Tel.: +32 2 298 70 24; Nina Ferreira - Tel.: +32 229 9 81 63)


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană