Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
23.03.2023 - Comisia sprijină 151 de proiecte de reformă în statele membre pentru a consolida reziliența și competitivitatea
ED Targoviste

Comisia a aprobat o nouă rundă de 151 de proiecte în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, pentru a oferi asistență tuturor statelor membre în pregătirea, conceperea și punerea în aplicare a până la 326 de reforme de vârf în 2023.

 

Fișa de țară pentru România este disponibilă aici.

Proiectele sprijinite răspund unei nevoi de reformă exprimate de statele membre, fiind totodată solid aliniate la prioritățile Uniunii Europene care promovează administrații publice moderne și eficiente, strategii de creștere durabilă și economii reziliente.

Multe proiecte de reformă sunt, de asemenea, legate de provocările identificate în contextul planurilor de redresare și reziliență și al planului REPowerEU.

Intensificarea cooperării dintre administrațiile publice ale statelor membre

În această nouă rundă de proiecte pentru 2023, Instrumentul de sprijin tehnic va continua să pună accentul pe îmbunătățirea capacității operaționale și a eficienței administrațiilor publice ale statelor membre. În acest context, va fi lansată o nouă inițiativă, Schimbul de cooperare în domeniul administrației publice (PACE - „Public Administration Cooperation Exchange”), care va promova învățarea reciprocă și bunele practici în rândul funcționarilor publici din diferite state membre, pentru a consolida capacitatea administrativă și competențele de elaborare a politicilor și de punere în aplicare.

Pe parcursul acestui an, Instrumentul de sprijin tehnic va consolida, de asemenea, cooperarea dintre statele membre prin intermediul celui mai mare număr de proiecte transnaționale înregistrat vreodată, cu 33 de proiecte de reformă multinaționale și 10 proiecte multiregionale. Comisia Europeană va sprijini statele membre să abordeze provocările comune prin promovarea învățării reciproce și prin dezvoltarea unor abordări comune, oferind, în același timp, sprijin adaptat fiecărui stat membru sau fiecărei regiuni.

Se pune în continuare accentul pe reformele legate de prioritățile-cheie comune

Proiectele din cadrul Instrumentului de sprijin tehnic 2023 vor continua să sprijine statele membre în conceperea și punerea în aplicare a reformelor în vederea realizării tranziției verzi și a celei digitale. 32 % dintre proiectele din cadrul Instrumentului de sprijin tehnic 2023 vizează punerea în aplicare a obiectivelor Pactului verde și 40 % pun accent pe tranziția digitală și inovare.

Pentru a consolida solidaritatea cu Ucraina și pentru a spori eficacitatea în utilizarea setului de instrumente disponibile, Instrumentul de sprijin tehnic va ajuta statele membre să pună în aplicare sancțiunile împotriva Rusiei. De exemplu, pentru a îmbunătăți aplicarea sancțiunii privind înghețarea activelor, se va oferi sprijin pentru identificarea entității care deține sau controlează efectiv o întreprindere. Instrumentul de sprijin tehnic va contribui, de asemenea, la monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede pentru a preveni eludarea sancțiunilor, precum și la cartografierea competențelor autorităților naționale în ceea ce privește punerea în aplicare a sancțiunilor.

În cadrul Anului european al competențelor, instrumentul va sprijini, de asemenea, mai multe state membre în elaborarea strategiei lor naționale în materie de competențe pentru a remedia deficitele și neconcordanțele.

Adoptarea pe scară largă a proiectelor emblematice ale Instrumentului de sprijin tehnic

O treime din reforme sunt legate de proiecte emblematice în domeniul energiei, al administrației publice, al finanțelor publice, al integrării migranților și al îngrijirilor de sănătate. De exemplu, proiectul emblematic privind îngrijirile de sănătate integrate se adresează statelor membre care doresc să conceapă și să pună în aplicare reforme menite să îmbunătățească interoperabilitatea și digitalizarea sistemelor de sănătate.

Context

Instrumentul de sprijin tehnic este principalul instrument de care dispune Comisia pentru a oferi, la cererea autorităților naționale, sprijin tehnic pentru realizarea de reforme în UE. Acesta face parte din cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și se bazează pe succesul programului precedent, Programul de sprijin pentru reforme structurale. Împreună, cele două instrumente au contribuit, începând din 2017, la implementarea a peste 1 500 de proiecte de sprijin tehnic în toate statele membre.

Instrumentul de sprijin tehnic este un instrument bazat pe cerere, care oferă expertiză personalizată autorităților statelor membre care solicită anual sprijin. Aceste cereri sunt apoi evaluate și selectate de către Comisie. De la înființarea sa, acest instrument flexibil s-a adaptat rapid la nevoile emergente ale statelor membre, cum ar fi pandemia de COVID-19 și răspunsul la atacul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Instrumentul a avut, de asemenea, un rol esențial pentru a ajuta statele membre să își pregătească planurile de redresare și reziliență și planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

Proiectele eligibile pentru a primi asistență în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic vizează următoarele domenii (enumerare nelimitativă): administrația publică, gestionarea finanțelor publice, gestionarea migrației, mediul de afaceri, sectorul financiar, piața muncii, sistemele de educație, serviciile sociale, sprijinul pentru copiii vulnerabili, îngrijirile de sănătate, tranziția verde și securitatea cibernetică.

Informații suplimentare

Site-ul web dedicat sprijinului pentru reforme

Instrumentul de sprijin tehnic (IST) (europa.eu)

Fișe informative privind proiectele de reforme din fiecare stat membru

Instrumentul de sprijin tehnic – Programul anual de lucru pentru 2023

Întrebări și răspunsuri privind Instrumentul de sprijin tehnic 2023


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană