Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
20.04.2023 - Ajutoare de stat: Comisia deschide o investigație detaliată cu privire la măsurile de sprijin acordate de România societății Blue Air
ED Targoviste

Comisia Europeană a inițiat o investigație detaliată pentru a evalua dacă anumite măsuri de sprijin adoptate de România în favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation (denumită în continuare „Blue Air”) respectă normele UE privind ajutoarele de stat

 

Compania aeriană română Blue Air se confrunta cu dificultăți financiare din 2019 și, începând din martie 2020, la fel ca alte întreprinderi active în sectorul aviației, a fost grav afectată de pandemia de coronavirus. Din noiembrie 2022, Blue Air a încetat să funcționeze, deoarece autoritățile române i-au suspendat temporar licența de operare, din cauza situației financiare a societății.

Investigația Comisiei

În august 2020, Comisia a aprobat două măsuri în favoarea Blue Air, și anume:

1.     o garanție publică în valoare de aproximativ 28 de milioane EUR (aproximativ 137 de milioane RON) pentru a compensa daunele suferite în contextul pandemiei de coronavirus și al restricțiilor de călătorie vizând limitarea răspândirii virusului impuse de România și de alte țări și

2.     o garanție publică de aproximativ 34 de milioane EUR (aproximativ 164 de milioane RON) aferentă unui împrumut de salvare, destinat să acopere parțial nevoile de lichidități ale Blue Air în următoarele șase luni.

România s-a angajat să se asigure că garanția publică aferentă împrumutului pentru salvare va înceta după șase luni sau că va comunica Comisiei fie un plan de lichidare, fie un plan cuprinzător de restructurare a Blue Air în vederea evaluării ajutorului de stat.

În aprilie 2021, România a comunicat pentru prima dată Comisiei un plan de restructurare a Blue Air pentru perioada august 2020 - septembrie 2025. Planul, actualizat de mai multe ori, include o prelungire a garanției aferente împrumutului pentru salvare la șase ani (perioadă în care sunt incluse cele șase luni inițiale ale ajutorului de salvare), permițându-se astfel rambursarea ajutorului până în 2026, prevede măsuri de restructurare și preconizează o finanțare privată. În noiembrie 2022, statul român a rambursat împrumutul și a preluat o participație de 75 % în societatea Blue Air.

În această etapă, Comisia este preocupată de faptul că planul de restructurare și măsurile de ajutor puse în aplicare pentru a sprijini acest plan nu sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu Orientările privind ajutoarele pentru salvare și restructurare.

Comisia va efectua o investigație detaliată pentru a stabili dacă preocupările sale inițiale sunt confirmate. În special, Comisia va examina dacă:

·       planul de restructurare poate restabili viabilitatea pe termen lung a Blue Air fără ajutor de stat suplimentar sau continuu;

·       contribuția proprie a Blue Air sau contribuțiile de pe piață la costurile de restructurare sunt reale, efective, suficiente și nu implică acordarea de ajutor, astfel încât să se asigure faptul că ajutorul de restructurare este proporțional;

·       există măsuri adecvate pentru a se limita denaturările concurenței create de ajutorul de restructurare pe piața internă a serviciilor de transport aerian.

Inițierea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate, inclusiv beneficiarului ajutorului, posibilitatea de a prezenta observații. Faptul că a fost inițiată o investigație nu anticipează în niciun caz rezultatul acesteia.

Context

Normele UE privind ajutoarele de stat, în special Orientările privind ajutoarele pentru salvare și restructurare, permit statelor membre să sprijine, în anumite condiții stricte, întreprinderile aflate în dificultate. Mai precis, se poate acorda ajutor pentru o perioadă de până la șase luni („ajutor pentru salvare”). După această perioadă, fie ajutorul trebuie să fie rambursat, fie statul membru trebuie să notifice Comisiei un plan de restructurare pentru a fi evaluat în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Pentru ca ajutorul de restructurare să fie aprobat, planul trebuie să asigure faptul că viabilitatea întreprinderii poate fi restabilită fără niciun alt sprijin din partea statului, că societatea contribuie într-o măsură suficientă la costurile de restructurare și că denaturările concurenței generate de ajutor sunt eliminate cu ajutorul unor măsuri de compensare care includ, în special, măsuri structurale sau comportamentale.

Versiunea neconfidențială a deciziei (cu numărul de caz SA.62829) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurențaEN•••, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. Buletinul informativ electronic State Aid Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

Date de contact

Arianna PODESTA

E-mail

arianna.podesta@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 70 24

Nume

Nina FERREIRA

E-mail

nina.ferreira@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 299 81 63


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană