Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
20.04.2023 - Asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale: Comisia lansează Centrul european pentru transparența algoritmilor (ECAT)
ED Targoviste

Ieri, 18 aprilie, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei inaugurează oficial Centrul european pentru transparența algoritmilor (ECAT) în Sevilla, Spania. Inaugurarea va fi marcată printr-un eveniment de lansare care va fi difuzat aici.

 

Las Setas, Seville, Spain. © LucVi - stock.adobe.com

Evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor UE, ai mediului academic, ai societății civile și ai industriei pentru a discuta principalele provocări și importanța, la nivel societal, a supravegherii modului în care sunt utilizate sistemele algoritmice. După mesajul video din partea comisarului pentru piața internă, Thierry Breton, participanții se vor concentra asupra activității actuale și planificate a ECAT; se va face, de asemenea, o prezentare preliminară a potențialului ECAT prin demonstrații în direct.

Rolul ECAT în cadrul Regulamentului privind serviciile digitale

Regulamentul privind serviciile digitale impune cerințe de gestionare a riscurilor pentru întreprinderile desemnate de Comisia Europeană drept platforme online foarte mari și motoare de căutare online foarte mari. În acest cadru, platformele desemnate vor trebui să identifice, să analizeze și să atenueze o gamă largă de riscuri sistemice pe platformele lor, de la modul în care conținutul ilegal și dezinformarea pot fi amplificate prin intermediul serviciilor lor și până la impactul asupra libertății de exprimare sau a libertății mass-mediei. În mod similar, trebuie evaluate și atenuate riscurile specifice legate de violența online bazată pe gen și de protejarea minorilor în mediul online și a sănătății lor mintale. Planurile de atenuare a riscurilor prezentate de platformele și motoarele de căutare desemnate vor face obiectul unui audit independent și al unei supravegheri de către Comisia Europeană.    

ECAT va furniza Comisiei expertiză tehnică și științifică internă pentru a se asigura că sistemele algoritmice utilizate de platformele online foarte mari și de motoarele de căutare foarte mari respectă cerințele de gestionare și de atenuare a riscurilor, precum și de transparență prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale. Este vorba, printre alte sarcini, despre efectuarea de analize tehnice și evaluări ale algoritmilor. În cadrul unei echipe interdisciplinare, oameni de știință în domeniul datelor, experți în domeniul IA, oameni de știință din domeniul social și experți în domeniul juridic își vor reuni competențele pentru a evalua funcționarea sistemelor algoritmice și vor propune bune practici pentru a atenua impactul acestora. Acest lucru va fi esențial pentru a asigura analiza aprofundată a rapoartelor privind transparența și a autoevaluării riscurilor prezentate de întreprinderile desemnate și pentru inspectarea sistemelor lor ori de câte ori Comisia solicită acest lucru.

Această misiune nu ar putea fi realizată în lipsa unei capacități adecvate de cercetare și prospecție – elemente inerente abordării ECAT. Cercetătorii JRC își vor utiliza și dezvolta expertiza de lungă durată în domeniul inteligenței artificiale (IA), care a jucat deja un rol esențial în pregătirea altor acte de reglementare importante, cum ar fi Actul privind inteligența artificialăPlanul coordonat privind inteligența artificială și revizuirea sa din 2021. Cercetătorii ECAT nu se vor concentra numai pe identificarea și abordarea riscurilor sistemice generate de platformele online foarte mari și din motoarele de căutare online foarte mari, ci vor analiza și impactul societal pe termen lung al algoritmilor.

Context

La 15 decembrie 2020, Comisia a prezentat propunereaRO••• de Regulament privind serviciile digitale, împreună cu propunerea de Regulament privind piețele digitale, care alcătuiesc un cadru de reglementare cuprinzător, menit să asigure un spațiu digital mai sigur și mai echitabil pentru toți. În urma acordului politicRO••• la care au ajuns colegiuitorii UE în luna aprilie 2022, Regulamentul privind serviciile digitale a intrat în vigoareRO••• la 16 noiembrie 2022. Platformele și motoarele de căutare au trebuit să publice numărul lunar de utilizatori activi până la 17 februarie 2023. În prezent, Comisia analizează datele publicate pentru a desemna platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari; acestea vor avea la dispoziție patru luni de la data desemnării pentru a se conforma tuturor obligațiilor prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale și, în special, pentru a-și prezenta prima evaluare a riscurilor. Până la 17 februarie 2024, Regulamentul privind serviciile digitale se va aplica tuturor serviciilor intermediare; până la aceeași dată, statele membre trebuie să desemneze coordonatori ai serviciilor digitale.

Regulamentul privind serviciile digitale se aplică tuturor serviciilor digitale prin care consumatorii sunt puși în legătură cu furnizorii de bunuri, servicii sau conținut online. Regulamentul creează noi obligații pentru platformele online menite să reducă eventualele prejudicii cauzate și să contracareze riscurile din mediul online și prevede garanții puternice de protecție a drepturilor utilizatorilor online și un cadru nou și unic de transparență și responsabilitate pentru platformele digitale. Concepute ca un set unic și uniform de norme pentru UE, aceste norme vor oferi utilizatorilor noi mijloace de protecție, iar companiilor - securitate juridică la nivelul întregii piețe unice. Regulamentul privind serviciile digitale este primul astfel de set de instrumente normative creat la nivel mondial și stabilește o referință pe plan internațional pentru o abordare normativă cu privire la intermediarii online.

Pentru informații suplimentare

Centrul european pentru transparența algoritmilor

Textul din Jurnalul Oficial al UE al Regulamentului privind serviciile digitale

Întrebări și răspunsuri despre Regulamentul privind serviciile digitale

Pagina Regulamentului privind serviciile digitale

Pachetul aferent Regulamentului privind serviciile digitale

Detalii

Data publicării

18 aprilie 2023

Date de contact

Nume

Johannes BAHRKE

E-mail

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Nume

Thomas Regnier

E-mail

thomas.regnier@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 9 1099


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană