Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
06.06.2023 - Inițiativa cetățenească europeană: Comisia decide să înregistreze o inițiativă privind recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești definitive în cadrul UE
ED Targoviste

La 31 mai, Comisia a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană (ICE) intitulată „Introducerea efectivă a noțiunii de precedent judiciar în statele UE”.

 

Organizatorii inițiativei invită Comisia să introducă un mecanism care să garanteze recunoașterea reciprocă între statele membre a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate de instanțele din alte state membre cu privire la chestiuni similare sau identice care presupun aplicarea dreptului Uniunii și au implicații transfrontaliere; precum și posibilitatea de a invoca precedente judiciare naționale decise de instanțele din țara în cauză.

Decizia de înregistrare este de natură juridică și nu aduce atingere concluziilor juridice și politice finale ale Comisiei cu privire la această inițiativă și nici acțiunilor pe care intenționează să le întreprindă, după caz, dacă inițiativa obține sprijinul necesar.

Întrucât această inițiativă cetățenească europeană îndeplinește condițiile formale stabilite în legislația relevantă, Comisia consideră că este admisibilă din punct de vedere juridic. Comisia nu a analizat încă fondul propunerii.

Etapele următoare

După înregistrarea inițiativei de astăzi, organizatorii au la dispoziție șase luni pentru a începe colectarea semnăturilor. Dacă, în termen de un an de la începutul perioadei de colectare, o inițiativă cetățenească europeană primește un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre, Comisia va trebui să reacționeze. Comisia ar putea decide fie să dea curs solicitării, fie să o respingă și va trebui să își argumenteze decizia.

Context

Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă odată cu Tratatul de la Lisabona, ca instrument prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru. A fost lansată în mod oficial în aprilie 2012. Odată înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească europeană dă unui număr de un milion de cetățeni din cel puțin șapte state membre ale UE posibilitatea să invite Comisia Europeană să propună acte juridice în domeniile în care instituția are competența de a acționa. Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: (1) acțiunea propusă nu trebuie să se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic, (2) nu trebuie să fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și (3) nu trebuie să contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

De la începutul ICE, Comisia a primit 126 de cereri de înregistrare a unor inițiative cetățenești europene, dintre care 101 au fost admisibile, îndeplinind astfel condițiile pentru a fi înregistrate.

Informații suplimentare

Introducerea efectivă a noțiunii de precedent judiciar în statele UE

Statistici ICE

Inițiative cetățenești europene pentru care se strâng în prezent semnături

Forumul Inițiativei cetățenești europene

Campania #EUTakeTheInitiative

Detalii

Data publicării

31 mai 2023

Date de contact

Nume

Christian WIGAND

E-mail

christian.wigand@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 22 53

Nume

Cristina TORRES CASTILLO

E-mail

Cristina.TORRES-CASTILLO@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 90679


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană