Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
08.06.2023 - Uniunea europeană a sănătății: o nouă abordare cuprinzătoare a sănătății mintale
ED Targoviste

Ieri, 7 iunie, îndeplinind angajamentul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, din discursul privind starea Uniunii din 2022, Comisia adaugă un pilon la uniunea europeană a sănătății: o nouă abordare cuprinzătoare a sănătății mintale.

Această abordare reprezintă un prim pas important pentru a pune sănătatea mintală pe picior de egalitate cu sănătatea fizică și pentru a asigura o nouă abordare transsectorială a problemelor de sănătate mintală. Prin intermediul a 20 de inițiative emblematice și a unei finanțări din partea UE în valoare de 1,23 miliarde EUR prin diferite instrumente financiare, Comisia va sprijini statele membre, acordând prioritate cetățenilor și sănătății lor mintale.

Comunicarea de astăzi vine în timp util: înainte de pandemia de COVID-19, problemele de sănătate mintală afectau deja 1 din 6 persoane din UE, situație care s-a înrăutățit odată cu crizele fără precedent din ultimii ani. Costul lipsei acțiunii este semnificativ, ridicându-se la 600 de miliarde EUR în fiecare an.

Sănătatea mintală este importantă: elemente-cheie pentru abordarea problemelor de sănătate mintală

În contextul unor schimbări tehnologice, de mediu și societale semnificative, care afectează capacitatea oamenilor de a face față provocărilor, acțiunea UE în domeniul sănătății mintale se va concentra pe trei principii directoare:

(i) prevenirea adecvată și eficace,

(ii) accesul la asistență medicală și tratament în domeniul sănătății mintale de înaltă calitate și la prețuri accesibile și

(iii) reintegrarea în societate după recuperare.

Această abordare cuprinzătoare abordează sănătatea mintală în toate politicile pentru a recunoaște factorii de risc multipli care afectează sănătatea mintală. Urmând această abordare, acțiunile concrete vor acoperi un domeniu larg de politici și vor include eforturi pentru:

·       Promovarea unei stări bune de sănătate mintală prin prevenire și depistare timpurie, inclusiv prin intermediul unei inițiative europene de prevenire a depresiei și a sinuciderilor, un Cod european pentru sănătate mintală și consolidarea cercetării privind sănătatea creierului.

·       Investiții în formare și în consolidarea capacităților care prioritizează sănătatea mintală în toate politicile și îmbunătățește accesul la tratament și îngrijire. Acțiunile vor include programe de formare și de schimb pentru profesioniști și sprijin tehnic pentru reformele în domeniul sănătății mintale la nivel național.

·       Asigurarea unei stări bune de sănătate mintală la locul de muncă prin creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea prevenirii. Acest lucru se va realiza, de exemplu, prin campanii de sensibilizare la nivelul UE desfășurate de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și printr-o posibilă inițiativă viitoare a UE privind riscurile psihosociale la locul de muncă.

·       Protejarea copiilor și a tinerilor în anii cei mai vulnerabili și care contribuie cel mai mult la formare, în contextul unor presiuni și provocări din ce în ce mai mari. Măsurile includ o rețea de sănătate mintală pentru copii și tineri, un set de instrumente de prevenire pentru copii care abordează principalii factori determinanți ai sănătății mintale și fizice și o mai bună protecție online și pe platformele de comunicare socială.

·       Abordarea grupurilor vulnerabile prin furnizarea de sprijin specific persoanelor care au cea mai mare nevoie de sprijin, cum ar fi persoanele în vârstă, persoanele aflate în situații economice sau sociale dificile și populațiile de migranți/refugiați. O atenție deosebită se acordă populațiilor afectate de conflicte, mai ales persoanelor (în special copii) strămutate din Ucraina și copiilor din Ucraina care au suferit traume de război.

·       Să conducem prin puterea exemplului la nivel internațional prin creșterea gradului de conștientizare și prin furnizarea de sprijin de calitate în materie de sănătate mintală în situații de urgență umanitară.

Context

Chiar și înainte de pandemia de COVID-19, problemele de sănătate mintală au afectat aproximativ 84 de milioane de persoane din UE, iar aceste cifre s-au înrăutățit de atunci. Pandemia a exercitat presiuni suplimentare asupra sănătății mintale, în special în rândul tinerilor și al celor cu afecțiuni mintale preexistente. În discursul privind starea UniuniiRO••• din septembrie 2022, președinta Ursula von der Leyen a anunțat o nouă inițiativă privind sănătatea mintală.

Inițiativa răspunde, de asemenea, solicitărilor Parlamentului European și unei propuneri prezentate de cetățeni în contextul Conferinței privind viitorul Europei. Costul lipsei acțiunii în domeniul sănătății mintale este semnificativ și se preconizează că va crește, ca urmare a provocărilor globale legate de schimbările sociale, politice și de mediu, de creșterea digitalizării, de presiunile economice și de schimbările radicale de pe piața forței de muncă. Costurile totale ale problemelor de sănătate mintală – care includ costurile sistemelor de sănătate și ale programelor de securitate socială, dar și scăderea ocupării forței de muncă și a productivității lucrătorilor – sunt estimate la peste 4 % din PIB în toate țările UE, echivalentul a peste 600 de miliarde EUR pe an[1].

Informații suplimentare

ComunicareRO•••

Sănătatea mintală (europa.eu)RO•••

Material video privind sănătatea mintală

[1]Sănătatea pe scurt – Europa 2018: https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-02/2018_healthatglance_rep_en_0.pdf


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană