Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
15.06.2023 - Pescuitul durabil: progrese în ceea ce privește refacerea stocurilor de pește, dar sunt necesare mai multe eforturi pentru a construi un sector rezilient
ED Targoviste

Sustenabilitatea generală a activităților de pescuit din UE s-a îmbunătățit și mai puține stocuri sunt supraexploatate, potrivit unei comunicări a Comisiei intitulate „Pescuitul durabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2024”

 

În același timp, sunt necesare mai multe eforturi pentru a asigura reziliența activităților de pescuit și îmbunătățirea continuă a stării stocurilor de pește. Comunicarea Comisiei se bazează pe evaluări științifice independente.

Comunicarea de astăzi, 14 iunie, prezintă orientările pentru propunerile Comisiei privind posibilitățile de pescuit pentru 2024 și inițiază un proces de consultare cu actorii interesați. Propunerile vor urmări să mențină stocurile care au atins deja niveluri sustenabile la aceste niveluri și să ajute alte stocuri de pește să se redreseze.

Îmbunătățiri în Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană și Marea Neagră

Comunicarea arată că stocurile de pește din Atlanticul de Nord-Est se încadrează, în general, în intervale sănătoase, cea mai recentă evaluare indicând cele mai bune rezultate de până acum în materie de sustenabilitate. Un exemplu deosebit de pozitiv este Golful Biscaya, care, în cea mai recentă evaluare din 2021, a devenit prima zonă maritimă a UE în care nu există stocuri pescuite excesiv. Acest lucru dovedește că deciziile UE privind gestionarea durabilă a pescuitului dau rezultate.

În Marea Mediterană și în Marea Neagră, în timp ce porumbeiidevin din ce în ce mai sănătoși, mortalitatea prin pescuit continuă să ridice dificultăți. Rata mortalității prin pescuit pentru 2020, cele mai recente date disponibile, este cea mai scăzută până în prezent, dar este în continuare cu 71 % mai mare decât rata de sustenabilitate recomandată. Prin urmare, sunt necesare în continuareeforturi suplimentare. În plus, comunitățile de pescari sunt afectate de schimbările climatice, ceea ce duce la incertitudini din cauza disponibilității în scădere a stocurilor de pește de care depind pentru a-și asigura mijloacele de subzistență. Pescuitulilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) afectează, de asemenea, accesul pescarilor la resurse suficiente și sunt necesare eforturi suplimentare pentru combaterea acestuia, asigurând respectarea măsurilor, inclusiv a celor care implică țări terțe.

Situația din Marea Baltică rămâne dificilă, deoarece alte presiuni decât pescuitul afectează populațiile de pești. Comisia va continua să ia măsuri pentru a aborda toate presiunile asupra stocurilor de pește și pentru a contribui la îmbunătățirea stării ecosistemelor din Marea Baltică. Cu toate acestea, statele membre ar trebui, de asemenea, să își continue eforturile de inversare a acestei situații prin punerea în aplicare deplină a legislației UE.

În luna februarie, Comisia a propus un pachet de măsuriEN••• menite să îmbunătățească sustenabilitatea și reziliența sectorului pescuitului și acvaculturii din UE și să abordeze multe dintre aceste provocări, inclusiv cele economice și de mediu.

În cele din urmă, agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a avut un impact asupra pescuitului din UE în mai multe moduri, în special în Marea Neagră. Aceasta a condus la perturbări continue ale activităților de pescuit și ale fluxurilor comerciale, a avut un impact asupra avizelor științifice și asupra anumitor negocieri la nivel internațional.

Următoarele etape

Statele membre, consiliile consultative, industria pescuitului, organizațiile neguvernamentale și cetățenii interesați sunt încurajați să își împărtășească punctele de vedere cu privire la situația actuală și la direcțiile viitoare ale posibilităților de pescuit pentru 2024. Acestea sunt invitate să își exprime opiniile până la 31 august, ca parte a consultării publice onlineEN•••.

După consultarea publică, Comisia își va prezenta cele trei propuneri de regulamente privind posibilitățile de pescuit pentru 2024: în Oceanul Atlantic și în Marea Nordului, în Marea Baltică, precum și în Marea Mediterană și Marea Neagră. Propunerile vor ține seama de planurile multianuale și se vor baza pe avizele științifice furnizate de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), precum și pe analiza economică furnizată de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Propunerile vor include, de asemenea, ajustări care rezultă din punerea în aplicare a obligației de debarcare.

În cele din urmă, Consiliul va discuta propunerile Comisiei și va decide cu privire la cotele de pescuit pentru 2024 în cadrul reuniunilor sale din octombrie și decembrie anul acesta.

Istoricul cauzei

În fiecare an, Comisia publică o comunicare care oferă informații actualizate cu privire la situația pescuitului în UE și inițiază o consultare publică cu privire la situația actuală și la viitoarele direcții ale posibilităților de pescuit pentru anul următor.

Prezenta comunicare prezintă progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea unor practici durabile în cadrul UE, evaluează echilibrul dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit, examinează performanța socioeconomică a sectorului și monitorizează punerea în aplicare a obligației de debarcare.

Comunicarea raportează cu privire la diverse elemente utilizând diferite surse, cu cele mai recente date justificative disponibile. Cele mai recente date privind stocurile de pește incluse în raportul de analiză a stării stocurilor sunt din 2020 pentru Marea Mediterană și Marea Neagră și din 2021 pentru apele UE din Atlanticul de Nord-Est, inclusiv Skagerrak/Kattegat și Marea Baltică.

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuriEN•••

Comunicarea „Pescuitul durabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2024”EN•••

Politica comună în domeniul pescuituluiEN•••

Progrese înregistrate în direcția durabilității pescuitului în UE, 2003-2022

 

Linie roșie: Stocuri din Marea Mediterană și Marea Neagră

Liniealbastră: Stocurile din apele UE din nord-estul Atlanticului, inclusiv Skagerrak/Kattegat și Marea Baltică

Detalii

Data publicării

14 iunie 2023

Date de contact

Nume

Adalbert JAHNZ

E-mail

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 31 56

Nume

Daniela STOYCHEVA

E-mail

daniela.stoycheva@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 36 64


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană