Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
25.06.2023 - UE investește 6,2 miliarde EUR în infrastructuri de transport sustenabile, sigure și eficiente
ED Targoviste

UE investește 6,2 miliarde EUR în infrastructuri de transport sustenabile, sigure și eficiente.

 

Comisia a selectat 107 proiecte de infrastructură de transport care să primească granturi UE în valoare de peste 6 miliarde EUR din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – instrumentul UE pentru investiții strategice în infrastructura de transport. Peste 80 % din această finanțare va sprijini proiecte care asigură o rețea mai eficientă, mai ecologică și mai inteligentă de căi ferate, de căi navigabile interioare și de rute maritime de-a lungul rețelei transeuropene de transport (TEN-T). În plus, proiectele vor consolida culoarele de solidaritate UE-Ucraina, instituite pentru a facilita exporturile și importurile Ucrainei.

Principalele conexiuni feroviare transfrontaliere aflate de-a lungul rețelei centrale TEN-TEN••• au fost de asemenea considerate prioritare pentru finanțare. Printre acestea se numără, în special, tunelul de bază Brenner (care leagă Italia și Austria), Rail Baltica (care leagă cele trei state baltice și Polonia cu restul Europei), precum și tronsonul transfrontalier dintre Germania și Țările de Jos (Emmerich-Oberhausen) – pentru a menționa doar câteva.

Porturile maritime din Irlanda, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Țările de Jos și Polonia vor primi finanțare pentru dezvoltarea alimentării cu energie electrică de la mal în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de navele aflate la cheu.

Pentru a contribui la adaptarea transportului pe căile navigabile interioare la exigențele viitorului, infrastructura aflată de-a lungul căilor navigabile transfrontaliere Sena-Scheldt dintre Franța și Belgia va fi modernizată. Porturile interioare de pe Dunăre și din bazinele Rinului, precum Viena și Andernach, vor fi de asemenea modernizate.

Pentru a spori și mai mult siguranța și interoperabilitatea transportului feroviar din UE, sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) va fi instalat pe trenuri și pe linii de cale ferată din Cehia, Danemarca, Germania, Franța, Austria și Slovacia. În transportul rutier, mai multe state membre ale UE vor implementasisteme și servicii de transport inteligenteEN•••(STI), în special STI cooperative (STI-C), pentru un transport mai sigur și mai eficient. Mai multe state membre vor primi sprijin pentru proiecte de management al traficului aerian european, cu scopul de a spori eficiența transportului aerian și de a crea un cer unic european.

Citate

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „La acest apel de proiecte, România a obținut finanțări de aproape 600 de milioane de euro dintr-un total de 6,2 miliarde disponibili pentru toate țările Uniunii Europene. Proiectele României acoperă toate modurile de transport, dar cea mai mare parte a finanțării se va duce înspre lucrări de modernizare a căilor ferate. De asemenea, România a accesat fonduri însemnate și pentru Culoarele Solidarității, care sunt conexiunile UE cu Moldova și Ucraina.” 

Context

Cele 107 proiecte au fost selectate dintr-un număr total de 353, depuse în urma cererii de propuneri publicate în 2022.

Finanțarea UE va fi sub formă de granturi, care vor fi utilizate pentru cofinanțarea costurilor totale ale proiectelor.

În cadrul programului „MIE-Transport” pentru perioada 2021-2027 este disponibil un cuantum de 25,6 miliarde EUR pentru granturi destinate cofinanțării proiectelor TEN-T în statele membre ale UE. Începând din 2014, MIE a sprijinit aproape 1 300 de proiecteEN••• din sectorul transporturilor (excluzând selecția propusă astăzi), cu 29,4 miliarde EUR în total.

În cadrul „MIE-Transport” sunt disponibile și alte oportunități de finanțare: cererea de propuneri din 2023 pentru mobilitatea militară este deschisă în prezent până la 21 septembrie 2023RO•••, iar cererile de propuneri din cadrul Mecanismului destinat infrastructurii pentru combustibili alternativi sunt deschise până la 7 noiembrie 2023RO•••. Următoarele cereri de propuneri din cadrul „MIE-Transport” vor fi lansate spre sfârșitul lunii septembrie 2023.

 

Pentru mai multe informații

Lista proiectelor finanțateEN•••

Întrebări și răspunsuri privind rezultatele cererii de propuneri pentru 2022 din cadrul MIE – TransporturiEN•••

Date de contact

Nume

Adalbert JAHNZ

E-mail

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 31 56

Nume

Daniela STOYCHEVA

E-mail

daniela.stoycheva@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 36 64


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană