Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
10.07.2023 - Economia circulară pentru textile: asumarea responsabilității pentru reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor textile & stimularea piețelor pentru textilele uzate
ED Targoviste

În data de 5 iulie, Comisia a propus norme pentru a responsabiliza producătorii pentru întregul ciclu de viață al produselor textile și pentru a sprijini gestionarea durabilă a deșeurilor textile în întreaga UE.

 

Această inițiativă va accelera dezvoltarea sectorului colectării separate, sortării, reutilizării și reciclării textilelor în UE, în conformitate cu Strategia UE pentru textile durabile și circulareEN•••. Se preconizează că creșterea disponibilității textilelor uzate va crea locuri de muncă la nivel local și va economisi bani pentru consumatorii din UE și din afara acesteia, reducând în același timp impactul producției de textile asupra resurselor naturale.

Comisia propune introducerea unor sisteme obligatorii și armonizate de răspundere extinsă a producătorilor pentru textile în toate statele membre ale UE. Sistemele de răspundere extinsă a producătorilor au reușit să îmbunătățească gestionarea deșeurilor provenite de la mai multe produse, cum ar fi ambalajele, bateriile și echipamentele electrice și electronice. Producătorii vor acoperi costurile de gestionare a deșeurilor textile, ceea ce le va oferi, de asemenea, stimulente pentru a reduce deșeurile și a spori circularitatea produselor textile – proiectarea de produse mai bune încă de la început. Suma pe care producătorii o vor plăti pentru sistemul de răspundere extinsă a producătorilor va fi ajustată în funcție de performanța de mediu a textilelor, un principiu cunoscut sub denumirea de „eco-modulare”.

Normele comune ale UE privind răspunderea extinsă a producătorilor vor facilita, de asemenea, punerea în aplicare de către statele membre a cerinței de colectare separată a textilelor începândcu 2025, în conformitate cu legislația actuală. Contribuțiile producătorilor vor finanța investiții în capacități de colectare separată, sortare, reutilizare și reciclare. Normele propuse privind gestionarea deșeurilor urmăresc să asigure că textilele uzate sunt sortate în vederea reutilizării și că ceea ce nu poate fi reutilizat este direcționat cu prioritate către reciclare. Întreprinderile sociale active în colectarea și tratarea textilelor vor beneficia de oportunități de afaceri sporite și de o piață mai mare pentru textilele de ocazie.

Propunerea de astăzi va promova, de asemenea,cercetarea și dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru circularitatea sectorului textilelor, cum ar fi reciclarea fibrelor în fibre.

Propunerea abordează, de asemenea, problema exporturilor ilegale de deșeuri textile către țări care nu dispun de mijloacele necesare pentru a le gestiona. Noua lege ar clarifica ceea ce constituie deșeuri și ceea ce se consideră a fi textile reutilizabile, pentru a opri practica exporturilor de deșeuri deghizate ca și cum se face pentru reutilizare. Aceasta va completa măsurile din cadrul propunerii pentru un nou regulament privind transferurile de deșeuriEN•••, care vor asigura faptul că transferurile de deșeuri textile au loc numai atunci când există garanții că deșeurile sunt gestionate într-un mod ecologic rațional.

Propunerea de astăzi de revizuire specifică a Directivei-cadru privind deșeurile include, de asemenea, măsuri privind risipa de alimente, detaliate într-o întrebare separatăEN•••.

Următoarele etape

Propunerea Comisiei privind o modificare specifică a Directivei-cadru privind deșeurile va fi acum examinată de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

Istoricul cauzei

UE generează 12.6 milioane de tone de deșeuri textile pe an. Numai îmbrăcămintea și încălțămintea reprezintă 5.2 milioane de tone de deșeuri, echivalentul a 12 kg de deșeuri pe persoană în fiecare an. În prezent, doar 22 % din deșeurile textile postconsum sunt colectate separat pentru reutilizare sau reciclare, în timp ce restul sunt adesea incinerate sau depozitate.

Directiva-cadru privind deșeurileEN••• este cadrul juridic al UE pentru gestionarea deșeurilor în UE. Aceasta stabilește definițiile referitoare la gestionarea deșeurilor, inclusiv definițiile deșeurilor, reciclării și recuperării, ierarhia deșeurilor și conceptele de bază.

Inițiativa de astăzi răspunde angajamentului asumat de Comisie în Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare deEN••• a propune măsuri de armonizare a normelor privind răspunderea extinsă a producătorilor pentru textile și de a dezvolta stimulente economice pentru ca produsele textile să devină mai sustenabile și mai circulare.

Pentru mai multe informații

Propunerea Comisiei de revizuire specifică a Directivei-cadru privind deșeurileEN•••

Pagina web referitoare la Directiva-cadru privind deșeurileEN•••

Pagina web „Strategia UE pentru textile durabile și circulare”EN•••

Fișă informativă privind răspunderea extinsă a producătorilor pentru textileEN•••

Detalii

Data publicării

6 iulie 2023

Date de contact

Nume

Adalbert JAHNZ

E-mail

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 31 56

Nume

Daniela STOYCHEVA

E-mail

daniela.stoycheva@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 36 64


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană