Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
21.07.2023 - Industria europeană de apărare: Comisia salută acordul politic privind sprijinul pentru întărirea capacităților de producție a munițiilor și rachetelor
ED Targoviste

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în legătură cu Regulamentul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP), cu un buget de 500 de milioane EUR.

 

ASAP va garanta că UE își poate mări în mod eficient capacitatea de producție de muniții și rachete. Datorită ASAP, industria de apărare a Uniunii va fi în măsură să producă mai mult și mai rapid, deoarece regulamentul propus va consolida producția industrială de-a lungul lanțurilor de aprovizionare cu muniție și rachete din UE. Este vorba despre un răspuns direct la apelul Consiliului European din martie de a livra urgent Ucrainei muniție și, dacă este necesar, rachete și de a ajuta statele membre să își reconstituie stocurile prin introducerea unor măsuri specifice.

Sprijinul financiar de până la 500 de milioane EUR se va acorda sub formă de granturi pentru diverse tipuri de acțiuni care contribuie la eforturile industriei europene de apărare de a-și mări capacitățile de producție și de a elimina impedimentele identificate. De exemplu, ASAP ar putea sprijini extinderea sau modernizarea liniilor de producție existente, crearea de noi linii, precum și planurile de reafectare a muniției vechi, de securizare a lanțurilor valorice și de remediere a lacunelor în materie de competențe.

Totodată, regulamentul prevede că până la 50 de milioane EUR vor servi drept garanție pentru crearea unui „fond de accelerare a producției”, care va oferi sprijin financiar sub formă de împrumuturi și va facilita accesul la finanțare pentru industria europeană de apărare implicată în producția de muniții și rachete.

ASAP va completa inițiativa aprobată recent, denumită EDIRPA, având ca scop consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice comuneRO•••, care va stimula statele membre să achiziționeze în comun cele mai critice și urgente produse din domeniul apărării, având în vedere invadarea neprovocată a Ucrainei de către Rusia. 

Etapele următoare

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul face în prezent obiectul aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu. Comisia va pune rapid în aplicare ASAP și va pregăti cu promptitudine un program de lucru, asistată de statele membre în cadrul comitetului programului.

Context

Ca răspuns la invazia nejustificată a Ucrainei de către Rusia, la 19 iulie 2022, Comisia a prezentat Regulamentul de instituire a instrumentului de consolidare a industriei europene de apărare prin achiziții publice comune (EDIRPA)RO•••, care vizează consolidarea capabilităților industriale de apărare prin sprijinirea cooperării între statele membre în ceea ce privește achizițiile publice comune ale celor mai urgente și critice produse din domeniul apărării.

Situația din Ucraina a sporit nevoile specifice de muniție și rachete. Aceste nevoi urgente au fost recunoscute de Consiliu, care a convenit, la 20 martie 2023, asupra unei abordări axate pe trei direcții. În cadrul primei direcții a planului, statele membre au fost invitate să transfere imediat muniție din stocurile lor către Ucraina.  În paralel, statele membre vor achiziționa în comun 1 milion de cartușe de muniție în cadrul direcției 2. Pentru ca statele membre să aibă garanția că vor obține cele necesare, industria Uniunii Europene trebuie să producă mai mult și mai rapid, acesta fiind obiectivul direcției 3, a cărei implementare este accelerată prin ASAP.

La 3 mai 2023, Comisia a prezentat propunerea de regulament de sprijinire a producției de muniții (ASAP), cu scopul de a susține partea de „aprovizionare” a pieței în mod direct, cu accent pe creșterea producției de muniții și rachete.

Informații suplimentare

Comunicat de presă privind propunerea ASAP

Textul propunerii de regulament de sprijinire a producției de muniții (ASAP)RO•••

Comunicat de presă referitor la acordul politic privind EDIRPARO•••

Textul Consiliului Uniunii Europene privind livrarea și achizițiile comune de muniție pentru UcrainaRO•••

Detalii

Data publicării

7 iulie 2023

Date de contact

Nume

Sonya GOSPODINOVA

E-mail

sonya.gospodinova@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 69 53

Nume

Flore BOUTIER

E-mail

flore.boutier1@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 60 43


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană