Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
21.07.2023 - CESE lansează înscrierile pentru Premiul pentru societatea civilă, care va aborda problema sănătății mintale
ED Targoviste

Organizații ale societății civile, persoane fizice și întreprinderi private pot candida acum cu proiectele lor non-profit la premiul CESE dedicat sprijinirii bunăstării mintale a europenilor.

 

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat cea de-a 14-a ediție a Premiului pentru societatea civilă. Prin alegerea sănătății mintale ca temă a acestei ediții, CESE va recompensa proiecte non-profit creative și inovatoare care ajută persoanele cu afecțiuni mintale și creează un mediu propice pentru stării lor de bine, fie la nivel individual, fie ca efort colectiv.

Premiile, care însumează 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători.

Termenul de depunere a candidaturilor este 30 septembrie 2023, ora 10:00 (ora Bruxelles‑ului).

Ceremonia de decernare a premiului va avea loc, probabil, în cadrul Săptămânii societății civile a CESE din primăvara anului 2024.

Scopul Premiului emblematic al CESE pentru societatea civilă este de a sensibiliza opinia publică cu privire la contribuția remarcabilă a societății civile la crearea unei identități și a unei cetățenii europene și la promovarea valorilor comune care consolidează integrarea europeană. În fiecare an, premiul se axează pe o temă diferită, relevantă pentru UE.

CINE POATE CANDIDA?

Candidaturile pot fi depuse de toate organizațiile societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care acționează la nivel local, regional, național sau european. Premiul este deschis și persoanelor fizice care își au reședința în UE, precum și întreprinderilor înregistrate sau care își desfășoară activitatea în UE, cu condiția strictă ca proiectele lor să fie non-profit.

Inițiativele și proiectele eligibile trebuie să se desfășoare în UE. Ele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să fie în curs de desfășurare. Nu vor fi acceptate proiectele programate deja, dar a căror punere în aplicare nu a început încă la data de 30 septembrie 2023.

Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESERO•••.

CE TEME DE PROIECT SUNT ELIGIBILE?

Pentru a fi eligibile, candidaturile trebuie să acopere cel puțin una din temele enumerate în lista criteriilor de eligibilitate publicată pe pagina webRO••• dedicată a CESE. Regulile pentru acordarea Premiului CESE pentru societatea civilă, ediția a 14-a

Printre altele, proiectele se pot axa pe prevenirea și combaterea riscurilor psihosociale la locul de muncă și pe promovarea unei culturi favorabile la locul de muncă, adresându-se persoanelor expuse riscului de probleme de sănătate mintală, asigurând intervenții în situații de criză și servicii centrate pe persoană în domeniul sănătății mintale.

De asemenea, pot să abordeze nevoile în materie de sănătate mintală ale grupurilor defavorizate și ale populației în curs de îmbătrânire sau să promoveze starea de bine mintală a copiilor și adolescenților, prin abordarea unor aspecte precum utilizarea și abuzul anumitor substanțe, dependența cibernetică, violența în rândul tinerilor și hărțuirea.

Proiectele axate pe activitatea comunității, cum ar fi capacitarea comunităților locale, crearea de rețele pentru implicarea comunității și crearea unui mediu favorabil sănătății mintale vor fi, de asemenea, eligibile. Îmbunătățirea cunoștințelor în materie de sănătate mintală și combaterea stigmatizării, care adesea descurajează persoanele să solicite ajutor, sunt, de asemenea, acceptate ca teme pentru candidatură.

CESE speră ca premiul său să onoreze și să evidențieze eforturile depuse până în prezent de actorii nestatali pentru a ajuta persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. De asemenea, scopul este de a încuraja proiectele în curs și de a inspira altele noi, evidențiind astfel contribuția pe care astfel de proiecte o pot aduce la stoparea exploziei acestei epidemii silențioase în UE.

Pentru a vă depune candidatura, faceți clic aici.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE TEMA EDIȚIEI DIN ACEST AN

În timpul pandemiei de COVID-19 și în urma acesteia, Europa a înregistrat o creștere fără precedent a afecțiunilor și tulburărilor mintale. Prevalența anxietății și depresiei s-a manifestat mai ales în rândul persoanelor în vârstă și al grupurilor vulnerabile, în special în rândul tinerilor; cifrele arată că rata simptomelor depresive s-a dublat în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani în mai multe țări europene.

Impactul puternic al problemelor de sănătate mintală asupra populației UE – aproximativ 4 % din decesele anuale fiind atribuite tulburărilor comportamentale și ale sănătății mintale, iar costurile directe și indirecte ale problemelor de sănătate mintală reprezintă aproape 4 % din PIB – a plasat sănătatea mintală printre prioritățile agendei politice a UE.

De asemenea, CESE a plasat sănătatea mintală în centrul activității sale. Comitetul a solicitat adoptarea unei legislații obligatorii pentru prevenirea riscurilor psihosociale la locul de muncă și pledează pentru intensificarea măsurilor la nivelul UE și la nivel național pentru promovarea sănătății mintale.

Dedicând ediția din 2023 acestui subiect extrem de important, CESE dorește să recunoască rolul crucial jucat de societatea civilă privind tratamentul și prevenirea în domeniul sănătății mintale. Societatea civilă acoperă lacunele din sistemul de sănătate publică, răspunzând nevoilor unice ale grupurilor vulnerabile. Prin legătura sa strânsă cu comunitățile locale, oferă asistență în prima linie, atât în mod formal, cât și informal, pentru a ajunge la populații care sunt adesea trecute cu vederea.

EDIȚII ANTERIOARE ALE PREMIULUI PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ

În 2022, în mod excepțional, CESE a acordat câte un premiu pentru două teme: tineretul și Ucraina. În 2021, premiul a recompensat proiecte climatice care încurajează o tranziție justă. În 2020, CESE a înlocuit Premiul pentru societatea civilă cu un premiu unic, Premiul pentru solidaritatea civilă, dedicat combaterii COVID-19. Între alte teme din trecut s-au numărat egalitatea de gen și emanciparea femeilor, identitățile europene, patrimoniul cultural și migrația.

Detalii

Data publicării

19 iulie 2023

Date de contact

Nume

Laura Lui

E-mail

laurairena.lui@eesc.europa.eu

Număr de telefon

+32 (0)2 546 91 89


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană