Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
09.09.2023 - Comisia propune cardul european pentru dizabilitate și cardul european de parcare pentru persoanele cu dizabilități valabile în toate statele membre
ED Targoviste

O Uniune a egalității: Comisia propune cardul european pentru dizabilitate și cardul european de parcare pentru persoanele cu dizabilități valabile în toate statele membre.

 

Ieri, 6 septembrie, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă care va facilita accesul la dreptul persoanelor cu dizabilități la libera circulație, garantând că aceste persoane pot avea acces, în condiții de egalitate, la condiții speciale, la tratament preferențial și la drepturi de parcare atunci când vizitează un alt stat membru. Propunerea Comisiei introduce un card european pentru dizabilitate standardizat și consolidează actualul card european de parcare pentru persoanele cu dizabilități. Ambele carduri vor fi recunoscute pe întreg teritoriul UE.

Cardul european pentru dizabilitate


Atunci când statutul de persoană cu dizabilități nu este recunoscut în străinătate, aceste persoane nu pot avea acces la condiții speciale și la tratament preferențial, ca de exemplu accesul liber și/sau prioritar, tarife reduse sau asistență personală, atunci când vizitează alte state membre. Pentru a aborda această problemă, Comisia propune crearea unui card european pentru dizabilitate standardizat.

Cardul european pentru dizabilitate va servi drept dovadă recunoscută a dizabilității în întreaga UE, oferind acces egal la condiții speciale și tratament preferențial în serviciile publice și private, inclusiv, de exemplu, la transport, evenimente culturale, muzee, centre de agrement și sportive sau parcuri de distracții. Cardul va fi emis de autoritățile naționale competente și va completa cardurile sau certificatele naționale existente.

Îmbunătățirea cardului european de parcare

Pentru multe persoane cu dizabilități, transportul cu autoturismul privat rămâne cea mai bună sau singura posibilitate pentru a călători sau a se deplasa în mod independent, asigurându-le autonomia. Îmbunătățirile propuse pentru actualul card european de parcare vor permite persoanelor cu dizabilități să aibă acces la aceleași drepturi de parcare disponibile în alt stat membru. Acesta va avea un format comun obligatoriu, care va înlocui cardurile naționale de parcare pentru persoanele cu dizabilități și va fi recunoscut în întreaga UE.

 

Asigurarea accesibilității cardurilor

Pentru a promova ușurința utilizării și a reduce sarcina administrativă, directiva propusă va impune statelor membre:

·       să furnizeze cardurile atât în versiune fizică, cât și în versiune digitală.

·       să pună la dispoziția publicului, în formate accesibile, condițiile și normele de eliberare sau de retragere a cardurilor.

·       să se asigure că prestatorii de servicii oferă informații privind condițiile speciale și tratamentul preferențial pentru persoanele cu dizabilități în formate accesibile.

Pentru a garanta conformitatea, statele membre trebuie să se asigure că persoanele cu dizabilități, organizațiile lor reprezentative și organismele publice relevante pot lua măsuri în temeiul legislației naționale, dacă este necesar. După transpunerea directivei în dreptul intern, statelor membre li se solicită să impună amenzi și măsuri corective în cazul unor încălcări.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei urmează să fie acum discutată de către Parlamentul European și Consiliu. Propunerea prevede că, după adoptare, statele membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru a transpune dispozițiile directivei în legislația națională.

Context

Propunerea de directivă de instituire a cardului european pentru dizabilitate și a cardului european de parcare pentru persoanele cu dizabilități a fost anunțată în Strategia UE privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030. Propunerea contribuie la punerea în aplicare de către UE a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la care UE și toate statele sale membre sunt parte (UNCRPD). UNCRPD prevede obligația statelor care sunt parte la convenție de a recunoaște dreptul persoanelor cu dizabilități la libertatea de circulație în condiții de egalitate cu ceilalți. Statele care sunt parte la convenție au, de asemenea, obligația de a lua măsuri eficace pentru a asigura mobilitatea personală în condiții de independență maximă pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv facilitându-le mobilitatea personală în modul și la momentul ales de ei și la costuri accesibile. De asemenea, propunerea se aliniază la principiile egalității de șanse și incluziunii persoanelor cu dizabilități din Pilonul european al drepturilor sociale.

Această inițiativă se bazează pe rezultatele proiectului-pilot al UE privind cardul european pentru dizabilitate desfășurat în Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Malta, România și Slovenia între 2016 și 2018. În plus, ea integrează contribuții dintr-o consultare publică recentă, care a colectat peste 3 300 de răspunsuri, dintre care 78 % de la persoanele cu dizabilități.

Informații suplimentare

Propunere de directivă de instituire a cardului european pentru dizabilitate și a cardului european de parcare pentru persoanele cu dizabilități

Directiva propusă de instituire a cardului european pentru dizabilitate și a cardului european de parcare pentru persoanele cu dizabilități (versiune ușor de citit)

Întrebări și răspunsuriRO•••

Detalii

Data publicării

6 septembrie 2023

Date de contact

Nume

Christian WIGAND

E-mail

christian.wigand@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 22 53

Nume

Marajke SLOMKA

E-mail

marajke.slomka@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 26 13


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană