Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
17.09.2023 - Promovarea IMM-urilor din Europa: Comisia oferă un nou ajutor pentru a stimula competitivitatea și reziliența IMM-urilor
ED Targoviste

Comisia a prezentat la 12 septembrie, o serie de inițiative menite să răspundă nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa în contextul economic actual.

 

IMM-urile, care reprezintă 99 % din întreprinderile din Europa, sunt vectori esențiali ai dublei tranziții verzi și digitale a Europei, însă continuă să se confrunte cu imprevizibilitatea și volatilitatea provocate de numeroasele crize din ultimii ani.

Comunicarea privind ajutorarea IMM-urilor, prezentată astăzi, propune noi măsuri care vor oferi ajutor pe termen scurt, vor stimula competitivitatea pe termen lung a IMM-urilor și vor consolida echitatea în mediul de afaceri la nivelul întregii piețe unice. Ca parte a acestor măsuri, Comisia publică astăzi, de asemenea, noi propuneri pentru un regulament privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale și pentru o directivă privind instituirea unui sistem fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul social. Alte inițiative vizează stimularea în continuare a accesului IMM-urilor la finanțare, îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea creșterii IMM-urilor și a transformării lor în întreprinderi cu capitalizare medie pentru a-și valorifica întregul potențial economic.

În special, noul regulament privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale abordează întârzierea în efectuarea plăților, o practică inechitabilă care compromite fluxul de numerar al IMM-urilor și subminează competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare. Noile norme vor abroga Directiva din 2011 privind întârzierea în efectuarea plăților și o vor înlocui cu un regulament. Propunerea introduce un termen maxim de plată mai strict, de 30 de zile, elimină ambiguitățile și abordează lacunele juridice din directiva actuală. Textul propus garantează, de asemenea, plata automată a dobânzilor acumulate și a despăgubirilor și introduce noi măsuri de asigurare a respectării legislației și măsuri reparatorii pentru a proteja întreprinderile împotriva rău-platnicilor.

Sistemul fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul social le va oferi IMM-urilor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier prin intermediul sediilor permanente opțiunea de a interacționa cu o singură administrație fiscală – cea a sediului social – în loc să fie nevoite să respecte mai multe sisteme fiscale. Această propunere va spori securitatea și echitatea în domeniul fiscal, va reduce costurile de asigurare a conformității și denaturările de pe piață care influențează deciziile întreprinderilor, reducând totodată la minimum riscul dublei impuneri, al supraimpozitării și al litigiilor fiscale. Scăderea preconizată a costurilor de asigurare a conformității ar trebui mai ales să stimuleze investițiile și extinderea la nivel transfrontalier în UE. IMM-urile care își desfășoară activitatea în state membre diferite vor putea să profite la maximum de libertatea de stabilire și de libera circulație a capitalurilor, fără a fi stânjenite de obstacole fiscale inutile.

În plus, Comunicarea Comisiei privind ajutorarea IMM-urilor propune mai multe măsuri fără caracter legislativ pentru a sprijini IMM-urile și a asigura valorificarea întregului lor potențial economic:

·       îmbunătățirea actualului mediu de reglementare pentru IMM-uri prin valorificarea succesului primului an complet de aplicare a principiului numărului constant (economii nete de costuri în valoare de 7,3 miliarde EUR), prin ameliorarea aplicării Testului IMM și prin luarea în considerare în mod consecvent a nevoilor IMM-urilor în cadrul viitoarei legislații a UE, de exemplu acordând IMM-urilor perioade mai lungi de tranziție. Comisia va numi un reprezentant al UE pentru IMM-uri pentru a oferi orientări și consiliere Comisiei cu privire la aspectele legate de IMM-uri și pentru a susține interesele IMM-urilor pe plan extern. Reprezentantul UE pentru IMM-uri va răspunde direct în fața președintei (și de asemenea, în ceea ce privește activitățile legate de IMM-uri sprijinite de serviciile sale, în fața comisarului pentru piața internă) și va participa la audierile Comitetului de control normativ cu direcțiile generale pe tema inițiativelor cu impact potențial ridicat asupra IMM-urilor. Comisia va promova, de asemenea, utilizarea spațiilor de testare în materie de reglementare pentru a încuraja experimentarea și inovarea la nivelul IMM-urilor;

·       simplificarea procedurilor administrative și a cerințelor de raportare pentru IMM-uri prin lansarea sistemului tehnic „o singură dată” (parte a portalului digital unic) până la sfârșitul anului 2023, care va permite IMM-urilor să realizeze proceduri administrative în cadrul pieței unice fără a fi nevoite să prezinte din nou documentele. Comisia va simplifica și va digitaliza procedurile greoaie, cum ar fi declarațiile și certificatele pentru detașarea lucrătorilor (de exemplu, așa-numitul document A1 privind drepturile de securitate socială). În plus, Comisia se va baza pe măsurile inițiale luate înainte de vară în vederea reducerii cu 25 % a obligațiilor de raportare, anunțată în martie 2023, și va prezenta noi propuneri în săptămânile următoare, adoptând totodată măsuri de cartografiere sistematică a acestor obligații și de elaborare a unor planuri specifice de raționalizare pentru anii următori;

·       stimularea investițiilor disponibile pentru IMM-uri, pe lângă cele peste 200 de miliarde EUR disponibile pentru IMM-uri în cadrul diferitelor programe de finanțare ale UE care se derulează până în 2027. Valorificarea succesului ferestrei pentru IMM-uri a programului InvestEU prin încurajarea transferurilor efectuate de statele membre către compartimentele naționale din cadrul ferestrei respective și prin asigurarea faptului că o parte din garanția UE în valoare de 7,5 miliarde EUR, propusă în cadrul unei noi ferestre dedicate platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) a InvestEU, este disponibilă și pentru IMM-uri. O metodologie simplă și standardizată va sprijini IMM-urile în ceea ce privește raportarea pe teme legate de durabilitate, facilitând astfel accesul la finanțare durabilă;

·       crearea de condiții care să permită dezvoltarea unei forțe de muncă calificate pentru IMM-uri, prin sprijinirea în continuare a acțiunilor de formare oferite de parteneriatele la scară largă pentru competențe în cadrul Pactului european privind competențele și a altor inițiative de sprijin care vizează corelarea competențelor cu nevoile IMM-urilor de pe piața europeană a forței de muncă;

·       sprijinirea creșterii IMM-urilor prin revizuirea, până la sfârșitul anului 2023, a actualelor praguri de definire a IMM-urilor și elaborarea unei definiții armonizate, precum și prin adaptarea potențială a anumitor obligații pentru a le permite întreprinderilor mici cu capitalizare medie să își valorifice întregul potențial economic.

Context

Cele 24 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor și două treimi din locurile de muncă din sectorul privat al UE. Ele sunt esențiale pentru structura economică și socială a Europei, stimulează dubla tranziție verde și digitală la nivel european și sprijină prosperitatea noastră pe termen lung.

IMM-urile au fost afectate în mod disproporționat de crizele care s-au succedat în ultimii ani: pandemia de COVID-19, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, criza energetică și creșterea inflației. IMM-urile continuă să se confrunte cu volatilitatea și imprevizibilitatea, precum și cu constrângeri în materie de aprovizionare, cu deficite ale forței de muncă și, adesea, cu o concurență neloială și cu condiții de concurență inechitabile în cadrul activităților lor economice din Europa. Întârzierile în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale împiedică investițiile și creșterea economică și contribuie la incertitudinea și neîncrederea din mediul de afaceri. Potrivit recentului raport privind performanța IMM-urilor, valoarea adăugată a IMM-urilor în 2023 este estimată în continuare la 3,6 % sub nivelul din 2019 (față de 1,8 % în cazul întreprinderilor mari), în timp ce ocuparea forței de muncă în IMM-uri a revenit cu greu la nivelurile anterioare crizei.

Pentru a valorifica puterea IMM-urilor din UE pe piața unică și dincolo de aceasta, Comisia a prezentat un set cuprinzător de acțiuni în cadrul Strategiei sale pentru IMM-uri din 2020 pentru o Europă sustenabilă și digitalăRO•••. Majoritatea acestor acțiuni au fost finalizate sau sunt în curs de desfășurare. În plus, IMM-urile joacă un rol esențial în crearea și punerea în aplicare în comun a parcursurilor de tranziție, care vizează sprijinirea tranziției verzi și digitale în toate ecosistemele industriale. Toate inițiativele legislative principale ale UE includ dispozițiile favorabile IMM-urilor, în timp ce Rețeaua întreprinderilor europene, Platforma de colaborare a clusterelor și alți parteneri pun în aplicare măsuri suplimentare de sprijin pentru IMM-uri.

În ceea ce privește finanțarea, Comisia preconizează că va pune la dispoziția IMM-urilor peste 200 de miliarde EUR în cadrul diferitelor sale programe de finanțare care se derulează până în 2027. Aceasta include sume substanțiale din fondurile de coeziune ale UE (65 de miliarde EUR) și din Mecanismul de redresare și reziliență al UE (45,2 miliarde EUR), destinate măsurilor directe și indirecte de sprijinire a IMM-urilor, pentru a le ajuta să devină mai reziliente, mai durabile și mai digitale.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilorEN•••

Fișă informativă privind pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilorRO•••

Întrebări și răspunsuri referitoare la Regulamentul privind combaterea întârzierii în efectuarea plățilorEN•••

Fișă informativă referitoare la Regulamentul privind combaterea întârzierii în efectuarea plățilorRO•••

Întrebări și răspunsuri privind Sistemul fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul socialEN•••

Fișă informativă referitoare la Sistemul fiscal pentru IMM-uri bazat sediul socialEN•••

Comunicare privind măsurile de ajutorare a IMM-urilorRO•••

Regulamentul privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comercialeRO•••

Directiva privind simplificarea fiscală pentru IMM-uriEN•••

Raportul de punere în aplicare a Regulamentului privind relațiile dintre platforme și întreprinderiRO•••

Raport privind punerea în aplicare a Regulamentului privind portalul digital unicRO•••

Detalii

Data publicării

13 septembrie 2023

Date de contact

Nume

Sonya GOSPODINOVA

E-mail

sonya.gospodinova@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 296 69 53

Nume

Ana MARTINEZ SANJURJO

E-mail

ana.martinez-sanjurjo@ext.ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 63066


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană