Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
26.09.2023 - NextGenerationEU: punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență este în plină desfășurare
ED Targoviste

Comisia a adoptat la 19 septembrie, cel de al doilea raport anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).

 

Comisia a adoptat la 19 septembrie, cel de al doilea raport anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), instrumentul de reformă și de investiții în valoare de 800 de miliarde EUR care ocupă un loc central în cadrul NextGenerationEU.

Raportul arată progresele înregistrate în cadrul MRR pentru a spori reziliența economică și socială a statelor membre și a pune în aplicare planul REPowerEU, răspunsul UE la dificultățile și perturbările de pe piața mondială a energiei cauzate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Acesta evidențiază beneficiile acestui instrument unic bazat pe performanță, în cadrul căruia plata fondurilor UE este condiționată de îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite care răspund provocărilor specifice ale statelor membre și priorităților UE. Raportul arată, de asemenea, că s-au înregistrat progrese majore în ceea ce privește transparența și protecția intereselor financiare ale UE.

Statele membre și toate părțile interesate relevante, împreună cu Parlamentul European și Consiliul, au colaborat îndeaproape pentru a obține aceste rezultate.

Progrese legate de punerea în aplicare a MRR

Până în prezent, Comisia a primit 34 de cereri de plată din partea a 21 de state membre și a plătit 153,4 miliarde EUR pentru realizarea investițiilor și a reformelor convenite. Consiliul a adoptat deja patru planuri revizuite, inclusiv capitole privind REPowerEU, iar alte 17 planuri revizuite sunt în curs de evaluare de către Comisie.

Raportul prezintă numeroase exemple ale modului în care finanțarea MRR a contribuit la realizarea de reforme și investiții transformatoare. S-au înregistrat progrese majore în ceea ce privește realizarea tuturor celor șase piloni de politică ai MRR. Astfel, MRR determină schimbări pozitive în domenii precum tranziția climatică și cea digitală, acțiunile sociale, asistența medicală și reziliența socioeconomică și instituțională. Efectele sale nu sunt resimțite doar în fiecare stat membru, ci sprijină convergența economică și coeziunea socială și teritorială în întreaga Uniune.

De exemplu, peste 6 milioane de persoane au participat la activități de educație și formare finanțate prin MRR, 1,4 milioane de întreprinderi au primit sprijin, 5,8 milioane de persoane au beneficiat de măsuri de protecție împotriva dezastrelor legate de climă, cum ar fi inundațiile și incendiile forestiere, și s-au economisit 22 de milioane de megawați/oră (MWh) în ceea ce privește consumul de energie datorită punerii în aplicare a planurilor de redresare și reziliență (PNRR) ale statelor membre.

În contextul unor progrese susținute în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor finanțate prin MRR, Comisia a continuat să mobilizeze cu succes fonduri pe piețele de capital pentru a finanța mecanismul, până în prezent fiind emise obligațiuni verzi NextGenerationEU în valoare de peste 44 de miliarde EUR.

Un nivel ridicat de transparență

Comisia depune eforturi pentru un nivel ridicat de claritate și transparență în punerea în aplicare a MRR, chiar și dincolo de cerințele legale. Aceasta a publicat șase note de orientareRO••• pentru a sprijini autoritățile naționale și pentru a oferi clarificări. Acesta este, de asemenea, obiectivul cadrului pentru abordarea eventualelor regrese în materie de jaloane și ținte, inclus în raportul de astăzi.

Comisia păstrează o multitudine de informații pe site-ulRO••• MRR, inclusiv cu privire la planurile de redresare și reziliență individuale. Astăzi am publicat pagini actualizate pentru fiecare țarăRO•••, pentru a reflecta mai bine rolul jucat de MRR în punerea în aplicare a planului nostru REPowerEU, precum și modificările aduse PNRR-urilor individuale.

Recenta revizuire a Regulamentului privind MRR impune statelor membre să publice informații cu privire la cei 100 de beneficiari finali care primesc cele mai mari cuantumuri de finanțare din MRR. Prin urmare, Comisia a solicitat statelor membre să pună rapid la dispoziție aceste date și le consolidează în Tabloul de bord privind redresarea și reziliența, un portal online care urmărește progresele înregistrate în punerea în aplicare a MRR în ansamblu și a fiecărui plan național de redresare și reziliență. În plus, pentru a spori și mai mult vizibilitatea și transparența, Comisia a lansat anul acesta o hartă interactivă online a proiectelor sprijinite prin MRR în fiecare stat membru.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că au avut loc 11 dialoguri la nivel înalt privind redresarea și reziliența pentru a discuta cu privire la Mecanismul de redresare și reziliență cu Parlamentul European și că 21 de reuniuni ale grupului informal de experți privind MRR au reunit Comisia și statele membre.

O protecție solidă a intereselor financiare ale UE

În 2023, ținând seama și de recomandările Parlamentului European, ale Consiliului și ale Curții de Conturi Europene, Comisia a consolidat și mai mult soliditatea cadrului său de control pentru a oferi o asigurare suplimentară cu privire la utilizarea regulată a fondurilor MRR și la protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii, completând astfel responsabilitatea principală care le revine statelor membre.

Până în prezent, Comisia a efectuat 14 audituri ex post bazate pe riscuri cu privire la jaloane și ținte pentru a obține o asigurare suplimentară că informațiile furnizate de statele membre cu privire la îndeplinirea satisfăcătoare a acestora sunt corecte. După ce a verificat caracterul adecvat al sistemelor naționale de control pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii atunci când a evaluat planurile inițiale de redresare și reziliență, Comisia a efectuat, de asemenea, 27 de audituri ale acestor sisteme și va fi auditat toate statele membre cel puțin o dată până la sfârșitul anului.

Declarațiile membrilor colegiului

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Redresarea în urma consecințelor economice ale pandemiei este în plină desfășurare, iar acest lucru se datorează, de asemenea, NextGenerationEU. Am finanțat spitale și școli noi și modernizate, am sprijinit întreprinderile și familiile și am consolidat reziliența Uniunii noastre, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Aceasta este Europa cu tot ce are ea mai bun. Raportul anual de astăzi sintetizează toate aceste realizări și arată calea de urmat până în 2026.”

Context

Acesta este cel de al doilea raport dintr-o serie de rapoarte anuale ale Comisiei, care vor viza punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență pe întreaga durată de viață a acestuia, astfel cum se prevede în Regulamentul privind MRR. Raportul va contribui la dialogul în curs dintre instituțiile UE și părțile interesate privind punerea în aplicare a MRR.

Informațiile furnizate în raport se bazează pe conținutul planurilor de redresare și reziliență adoptate, astfel cum au fost evaluate de Comisie, pe datele raportate de statele membre până la sfârșitul lunii aprilie 2023 ca parte a obligației lor de a transmite rapoarte semestriale și pe evoluțiile înregistrate în implementarea MRR până la 1 septembrie 2023.

Informații suplimentare

Fișă informativă referitoare la Raportul anual privind MRREN•••

Al doilea raport anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliențăEN•••

Mecanismul de redresare și reziliențăRO•••

Textul consolidat al Regulamentului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliențăRO•••

Tabloul de bord privind redresarea și reziliența

Întrebări și răspunsuri: Mecanismul de redresare și reziliențăEN•••

Detalii

Data publicării

20 septembrie 2023

Date de contact

Nume

Veerle NUYTS

E-mail

Veerle.NUYTS@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 299 63 02

Nume

Tommaso ALBERINI

E-mail

Tommaso.ALBERINI@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 70 10


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană