Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
28.09.2023 - Suveranitatea digitală: Actul european privind cipurile intră în vigoare astăzi
ED Targoviste

Suveranitatea digitală: Actul european privind cipurile intră în vigoare astăzi

 

La 21 septembrie intră în vigoare Actul european privind cipurileRO•••. Acesta introduce un set cuprinzător de măsuri menite să asigure securitatea aprovizionării, reziliența și poziția de lider tehnologic a UE în ceea ce privește tehnologiile și aplicațiile semiconductorilor.

Semiconductorii sunt elementele constitutive esențiale ale produselor digitale și digitalizate. Prezenți pretutindeni, de la telefoanele inteligente și automobile până la aplicațiile și infrastructurile critice pentru asistență medicală, energie, apărare, comunicații și automatizare industrială, semiconductorii sunt esențiali pentru economia digitală modernă. Semiconductorii se află, de asemenea, în centrul unor interese geostrategice puternice și al cursei tehnologice mondiale.

Concret, Actul european privind cipurile va consolida activitățile de producție din Uniune, va stimula ecosistemul european de proiectare și va sprijini extinderea și inovarea de-a lungul întregului lanț valoric. Prin intermediul Actului european privind cipurile, Uniunea Europeană urmărește să își atingă obiectivul de a-și dubla cota de piață actuală la nivel mondial, astfel încât aceasta să ajungă la 20 % în 2030.

Cei trei piloni ai Actului european privind cipurile

Actul european privind cipurile cuprinde trei piloni principali.

Primul pilon – inițiativa „Cipuri pentru Europa”RO••• – consolidează poziția de lider tehnologic a Europei, prin facilitarea transferului de cunoștințe de la laboratoare la fabrici, prin eliminarea decalajului dintre cercetare și inovare, pe de o parte, și activitățile industriale, pe de altă parte, precum și prin promovarea industrializării tehnologiilor inovatoare de către întreprinderile europene. Inițiativa „Cipuri pentru Europa” va fi pusă în aplicare în principal de întreprinderea comună pentru cipuri.

Inițiativa va fi sprijinită de fonduri UE în valoare de 3,3 miliarde EUR, sumă ce se preconizează să fie completată cu fonduri de o valoare similară din partea statelor membre. Concret, aceste investiții vor sprijini activități precum crearea unor linii-pilot avansate de producție pentru a accelera inovarea și dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea unei platforme de proiectare bazate pe cloud, înființarea de centre de competență, dezvoltarea de cipuri cuantice, precum și crearea unui Fond pentru cipuri cu scopul de a facilita accesul la finanțare prin îndatorare și la capital.

Al doilea pilon al Actului european privind cipurileRO••• stimulează investițiile publice și private în instalațiile de producție pentru producătorii de cipuri și furnizorii acestora.

Al doilea pilon creează un cadru care să asigure securitatea aprovizionării prin atragerea de investiții și consolidarea capacităților de producție în sectorul producției de semiconductori. În acest scop, actul legislativ stabilește un cadru pentru instalațiile de producție integrate și turnătoriile deschise ale UE de pionierat în Uniune și contribuie la securitatea aprovizionării și la un ecosistem rezilient în interesul Uniunii. Comisia a indicat deja, la momentul prezentării Propunerii de act privind cipurile, că instalațiilor de pionierat li se pot acorda ajutoare de stat în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În cadrul celui de al treilea pilon, Actul european privind cipurileRO••• a instituit un mecanism de coordonare între statele membre și Comisie pentru consolidarea colaborării cu statele membre și între acestea, monitorizarea ofertei de semiconductori, estimarea cererii, anticiparea penuriilor și, dacă este cazul, declanșarea stadiului de criză. Ca prim pas, la 18 aprilie 2023 a fost instituit un sistem de alertă privind semiconductoriiRO•••. Acesta permite oricărei părți interesate să raporteze eventualele perturbări de la nivelul lanțului de aprovizionare cu semiconductori.

Etapele următoare

Tot astăzi intră în vigoare și Regulamentul privind întreprinderea comună pentru cipuriRO•••, permițând începerea punerii în aplicare a părții principale a inițiativei „Cipuri pentru Europa”. În plus, Fondul pentru cipuri își va începe, de asemenea, activitățile. Odată cu intrarea în vigoare a Actului privind cipurile, va începe în mod oficial și activitatea nou-înființatului Consiliu european pentru semiconductori, acesta constituind platforma esențială pentru coordonarea dintre Comisie, statele membre și părțile interesate.

În cadrul celui de al doilea pilon, întreprinderile vor putea solicita ca instalațiile de pionierat planificate să obțină statutul de „instalație de producție integrată” sau de „turnătorie deschisă a UE”. Acest statut va permite înființarea și funcționarea acestor instalații în cadrul Uniunii prin intermediul unei abordări raționalizate a cererilor administrative și a acordării autorizațiilor și va necesita, de asemenea, ca aceste instalații să respecte anumite criterii pentru a asigura contribuția lor la obiectivele UE și fiabilitatea lor în calitate de furnizori de cipuri în perioade de criză.

Context

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, este cea care a anunțat prima dată elaborarea unei strategii europene comune pentru sectorul semiconductorilor, în discursul său din 2021 privind starea UniuniiRO•••. În februarie 2022, împreună cu Actul european privind cipurile, Comisia a publicat un sondaj specific în rândul părților interesateRO••• menit să colecteze informații detaliate privind cererea de cipuri și plachete, pentru a înțelege mai bine modul în care penuria de cipuri a afectat industria europeană. În februarie 2022, Comisia a propus Actul european privind cipurileRO•••. În aprilie 2023, Parlamentul European și statele membre ale UE au ajuns la un acord politicEN••• referitor la Actul privind cipurile. Măsurile adoptate vor ajuta Europa să își atingă obiectivele deceniului digital pentru 2030RO•••, promovând o Europă mai verde, mai favorabilă incluziunii și digitală.

Informații suplimentare

Actul european privind cipurile intră în vigoare astăzi: întrebări și răspunsuriRO•••

Actul european privind cipurile: întrebări și răspunsuriRO•••

Actul european privind cipurile: pagină informativă onlineRO•••

Actul european privind cipurile: fișă informativăRO•••

Comunicarea referitoare la Actul european privind cipurileRO•••

Detalii

Data publicării

21 septembrie 2023

Date de contact

Nume

Johannes BAHRKE

E-mail

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Nume

Thomas Regnier

E-mail

thomas.regnier@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 9 1099


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană