Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
01.11.2010 - Comisia Europeană prezintă planuri pentru a consolida piaţa unică prin măsuri de stimulare a creşterii economice şi de consolidare a drepturilor cetăţenilor
ED Targoviste

        Piaţa unică a Uniunii Europene stă la temelia a peste 60 de ani de integrare europeană.Barierele care împiedicau odinioară libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor de la Lisabona şi până la Helsinki au fost înlăturate.Întreprinderile se bucură acum de o piaţă de 500 de milioane de consumatori.Consumatorii care călătoresc în străinătate au asistat la reducerea drastică a costurilor apelurilor cu telefoanele mobile.Graţie monedei unice, cumpărăturile şi călătoriile în străinătate se fac fără eforturi.Lucrătorii beneficiază în prezent de drepturi extinse. Oamenii pot munci, studia şi locui oriunde în cele 27 de state membre ale UE. Europenii se pot mândri cu aceste realizări, însă întreprinderile şi cetăţenii ştiu, de asemenea, că există încă obstacole în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor. În două rapoarte publicate astăzi, Comisia Europeană a prezentat o serie de soluţii concrete pentru stimularea pieţei unice.În Raportul privind cetăţenia UE, Comisia propune măsuri pentru a simplifica viaţa cetăţenilor atunci când îşi exercită drepturile conferite de UE de a se căsători, cumpăra o casă sau înmatricula un autovehicul în altă ţară a UE.Pentru a stimula creşterea economică, competitivitatea şi progresul social, Actul privind piaţa unică face apel la acţiuni de simplificare a vieţii tuturor participanţilor pe piaţă – întreprinderi, consumatori şi lucrători.

        „Libera circulaţie este un drept foarte preţuit în Uniunea Europeană.Întreprinderile şi cetăţenii au obţinut avantaje importante pe măsură ce UE a înlăturat treptat obstacolele interne din calea circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi persoanelor.Vreau să ducem mai departe aceste realizări, astfel încât oricinede la turişti şi studenţi până la lucrători şi proprietarii de mici întreprinderisă poată beneficia cu adevărat de un spaţiu european al libertăţii, securităţii şi justiţiei,”a afirmat dna vicepreşedinte Viviane Reding, comisarul european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.„Astăzi, obiectivul meu este să mă asigur că înlăturăm obstacolele rămase cu care se confruntă oamenii în exercitarea drepturilor lor.Cetăţenii trebuie să se simtă în largul lor atunci când călătoresc, studiază sau se stabilesc în străinătateşi trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi, oriunde s-ar afla.”

        Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă, a afirmat:„Pieţele trebuie să fie atât în serviciul economiei, cât şi al cetăţenilor noştri.Acest lucru este definitoriu pentru societatea noastră.Însă în prezent, piaţa unică europeană nu îşi valorifică întregul potenţial.Trebuie să ofere mai mult.Cetăţenii şi întreprinderile de mici sau mari dimensiuni trebuie să găsească un interes în piaţa unică. Aceasta reprezintă o urgenţă, deoarece Europa nu îşi poate permite să lase neexploatat acest potenţial. De aceea, astăzi, Actul privind piaţa unică prezintă 50 de propuneri care să fie puse în aplicare până în 2012 pentru ca piaţa unică să funcţioneze mai bine.”
Simplificarea vieţii cetăţenilor

        În primul Raport privind cetăţenia UE sunt analizate problemele curente întâlnite de cetăţeni în exercitarea drepturilor conferite de UE şi atunci când aspecte ale vieţii lor depăşesc graniţele naţionale,de exemplu atunci când călătoresc, studiază, muncesc, se căsătoresc, cumpăra o casă sau un autovehicul în altă ţară a UE.Raportul cuprinde 25 de măsuri pe care Comisia preconizează să le adopte în următorii trei ani pentru a simplifica viaţa cetăţenilor europeni:

-       Turişti/ Expatriaţi: Comisia va actualiza normele de protejare a turiştilor, de exemplu împotriva falimentului agentului de turism în timpul vacanţei ( IP/09/1824). De asemenea, Comisia va propune modalităţi suplimentare de a întări drepturile pasagerilor, indiferent de mijlocul de transport utilizat, şi de a consolida drepturilor pasagerilor aerieni (de exemplu în cazul unor întârzieri îndelungate sau al anulării zborului). Comisia va consolida mai mult dreptul la protecţie consulară pentru cetăţenii UE ale căror state membre de origine nu sunt reprezentate în ţări terţe, prin întărirea cadrului legal şi prin sensibilizarea sporită în rândul cetăţenilor şi al personalului consular.

-       Consumatori: Comisia îi va sprijini pe consumatori să obţină despăgubiri dacă au probleme cu un comerciant, prin facilitarea soluţionării rapide şi necostisitoare pe cale extrajudiciară a litigiilor transfrontaliere, prin promovarea unor mecanisme alternative de soluţionare a litigiilor şi a medierii.

-       Cupluri: Comisia va propune acte legislative care să le permită cuplurilor internaţionale să ştie mai uşor ce instanţe sunt competente şi legea cărei ţări se aplică unui bun imobiliar sau unor conturi bancare deţinute în comun.

-       Lucrători : Comisia dezvoltă un nou sistem pentru schimbul electronic de informaţii între administraţiile naţionale pentru ca persoanele care lucrează în altă ţară a UE să îşi poată transfera mai uşor şi mai rapid drepturile de securitate socială.

-       Proprietari de autovehicule: Comisia va propune acte legislative care să reducă birocraţia şi formalităţile pentru înmatricularea autovehiculelor cumpărate în altă ţară a UE şi va rezolva situaţiile în care cetăţenii trebuie să plătească de două ori taxa de înmatriculare.

Reînnoirea programului „Europa pentru cetăţeni”

        Programul „Europa pentru cetăţeni”, care sprijină înfrăţirea între oraşe şi proiecte ale cetăţenilor, este în curs de revizuire. Comisia lansează astăzi o consultare publică pentru a permite oamenilor să prezinte observaţii privind următoarea etapă a activităţilor din cadrul programului.  Consultarea poate fi accesată în toate cele 23 de limbi ale UE pe site-ul de consultări publice al Comisiei.
O piaţa unică pentru creştere economică

        Cu 20 de milioane de întreprinderi care oferă 175 de milioane de locuri de muncă, întreprinderile joacă un rol esenţial în reluarea creşterii economice.Actul privind piaţa unică va simplifica lucrurile pentru IMM-uri, care reprezintă peste 99% din întreprinderile Europei.Însă bogăţia şi creşterea economică ale Europei nu depind doar de întreprinderile europene.Un bun sistem social, un învăţământ de calitate, locuri de muncă şi salarii competitive sunt elemente tot atât de importante.Actul privind piaţa unică va consolida în continuare economia socială de piaţă foarte competitivă a Europei şi va plasa oamenii în centrul pieţei unice,în calitate de consumatori, contribuabili, lucrători, investitori, antreprenori, pacienţi sau pensionari.

Priorităţi-cheie:

-       Pentru întreprinderi: capital pentru IMM-uri:IMM-urile au cu greu acces la finanţare.Cele mai mici întreprinderi europene sunt puţin vizibile pentru potenţiali investitori, iar cerinţele pentru a fi cotat pe pieţele de capital sunt complexe.Comisia va face propuneri pentru a schimba acest lucru.De asemenea, Comisia va reduce costurile pentru IMM-uri prin simplificarea normelor contabile şi prin îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la contractele de achiziţii publice.Comisia va analiza introducerea unei baze comune de impozitare pentru întreprinderile cu activităţi transfrontaliere, care să ducă la reduceri suplimentare ale costurilor.

-       Pentru întreprinderi: antreprenoriat social şi investiţii pe termen lung:Europa are un enorm potenţial pentru dezvoltarea antreprenoriatului social.În ultimii ani, persoane fizice, fundaţii şi întreprinderi au lansat numeroase iniţiative de a îmbunătăţi accesul la alimente, locuinţe, servicii de sănătate, locuri de muncă şi servicii bancare pentru cei nevoiaşi. Dornică să promoveze intensificarea activităţilor transfrontaliere, Comisia va propune un statut european pentru astfel de organizaţii, cu scopul de a servi şi promova economia socială.De asemenea, Comisia va încuraja investiţiile pe termen mai lung, inclusiv investiţiile etice, şi va examina opţiunile pentru un sistem specific de etichetare.

-       Pentru consumatori: comerţul online :Tinerii europeni nu pot înţelege de ce nu pot întotdeauna cumpăra muzica pe care o doresc de pe orice site internet.  În prezent, piaţa online are performanţe sub aşteptări.Din acest motiv, Comisia va propune în 2011 norme menite să asigure că artiştii şi compozitorii îşi pot vinde lucrările în întreaga Europă prin vizitarea unui ghişeu unic în scopul obţinerii autorizaţiei care să le permită să primească recompensa pentru munca lor.De asemenea, punerea integrală în aplicare a directivei privind serviciile şi a normelor actualizate privind e-comerţul vor aduce îmbunătăţiri.

-       Lucrători: calificări profesionale:în prezent, 4 600 de profesii sunt reglementate diferit în statele membre.Prin urmare, de mult ar fi trebuit efectuată o revizuire temeinică a directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale.Comisia consideră că introducerea unei cărţi de identitate profesională („cartes professionnelles”) ar reduce birocraţia care persistă.

Să facem funcţională piaţa unică

        Fără o punere eficace în aplicare, piaţa unică s-ar împotmoli.Statele membre ale UE sunt responsabile pentru transpunerea la timp şi corectă a dreptului european în legislaţia naţională.Pe lângă măsurile obişnuite de punere în aplicare, Comisia va stabili, de asemenea, un dialog periodic cu statele membre, cum ar fi evaluarea reciprocă a legislaţiei UE şi mecanismele alternative de soluţionare a litigiilor.Pentru a continua discuţia privind aceste aspecte, Comisia lansează o dezbatere la nivel european, la care vor participa toate părţile interesate cu privire la Actul privind piaţa unică.În viitor, Comisia va consolida şi mai mult consultarea şi dialogul cu societatea civilă.În special, Comisia va permite accesul la grupurile sale de experţi, care vor putea reprezenta organizaţii ale consumatorilor, sindicate, întreprinderi şi autorităţi locale.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală