Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
24.07.2009 - Comisia face bilanţul progreselor în domeniul dezvoltării durabile
ED Targoviste

        În ultimii ani, Uniunea Europeană a înglobat dezvoltarea durabilă într-o vastă serie de politici comunitare.UE a preluat în special iniţiativa în combaterea schimbărilor climatice şi în promovarea economiei generatoare de emisii scăzute de dioxid de carbon.În acelaşi timp, în Uniunea Europeană persistă tendinţe nesustenabile în mai multe domenii, fiind necesară o intensificare a eforturilor în acest sens.După trei ani de implementare a strategiei de dezvoltare durabilă a UE, Comisia inventariază realizările la nivel comunitar şi lansează un proces de reflecţie asupra modului în care strategia ar trebui să evolueze în viitor.

        Barroso.„Această trecere în revistă pune în evidenţă progresele pe care le-am realizat în ultimii trei ani şi, totodată, domeniile la care mai trebuie lucrat.Criza economică ne dă o şansă unică de a crea o economie nouă, sustenabilă, bazată pe creştere ecologică inteligentă.Sper că acest bilanţ va stimula reflecţia asupra celor mai bune modalităţi în care putem progresa în domenii cum ar fi consumul de energie în transporturi, scăderea biodiversităţii şi degradarea ecosistemului nostru.”

        Bilanţul confirmă faptul că politicile UE au înregistrat evoluţii pozitive în toate cele şapte arii prioritare pe care le identifică strategia.Printre realizări se numără pachetul energie/climă din decembrie 2008, acţiunile de ecologizare a transporturilor şi de promovare a unor sisteme de transport mai inteligente, creşterea eficienţei energetice a clădirilor, revizuirea directivelor privind proiectarea ecologică şi etichetele ecologice, crearea cadrului pentru o politică maritimă integrată şi a unei strategii europene în domeniul sănătăţii, eforturile depuse în problema migraţiei sau lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii.Activitatea în domenii transversale ca educaţia, cercetarea şi finanţarea a înregistrat de asemenea progrese.Cu toate acestea, în mai multe domenii, continuă să se manifeste tendinţe nesustenabile.De exemplu, cererea de resurse naturale creşte, biodiversitatea scade, iar transporturile continuă să consume din ce în ce mai multă energie.

        Actuala criză economică şi financiară a arătat că sustenabilitatea este un factor cheie şi pentru sistemele financiare şi pentru economie în ansamblu.Măsurile menite să sprijine economia reală şi să reducă impactul social al acestei crize  trebuie să fie compatibile cu obiectivele de sustenabilitate pe termen lung şi cu strategia creşterii ecologice inteligente.
Bilanţul invită la reflecţie asupra modului în care strategia europeană de dezvoltare durabilă ar putea evolua în viitor.O mai bună armonizare cu strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi cu alte strategii transversale ale UE, continuarea eficientizării strategiei, o mai bună monitorizare şi coordonare sunt numai câteva dintre aspectele care ar putea fi luate în considerare.

        Raportul adoptat astăzi va permite Consiliului European, la următoarea reuniune din decembrie, să analizeze priorităţile şi să traseze orientări pentru viitorul strategiei.

        Raportul va fi completat de raportul bianual de monitorizare privind dezvoltarea durabilă, care va fi publicat de Eurostat în decursul acestui an.

Context

        Strategia reînnoită de dezvoltare durabilă, adoptată în iunie 2006 vizează şapte provocări cruciale:schimbările climatice şi energia nepoluantă;transporturi sustenabile;consum şi producţie sustenabile;conservarea şi managementul resurselor naturale;sănătatea publică;incluziune socială, demografie şi migraţie şi sărăcia la nivel mondial.Consiliul European din decembrie 2007 a solicitat Comisiei ca, până în iunie 2009, să prezinte un al doilea raport privind progresele înregistrate în cadrul strategiei europene de dezvoltare durabilă.Acest bilanţ constituie răspunsul la solicitarea Consiliului European.

Pagini Utile

Raportul privind strategia pentru dezvoltare durabilă
http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală