Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
21.07.2023 - Către următoarea tranziție tehnologică: Comisia prezintă strategia UE de leadership în domeniul web 4.0 și al lumilor virtuale
ED Targoviste

Către următoarea tranziție tehnologică: Comisia prezintă strategia UE de leadership în domeniul web 4.0 și al lumilor virtuale.

La 11 iulie, Comisia a adoptat o nouă strategie privind web 4.0 și lumile virtuale, menită să orienteze următoarea tranziție tehnologică și să asigure un mediu digital deschis, sigur, de încredere, echitabil și favorabil incluziunii pentru cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice din UE.

Internetul evoluează într-un ritm extrem de rapid.  După cea de a treia generație în curs de dezvoltare, web 3.0, ale cărei caracteristici principale sunt deschiderea, descentralizarea și responsabilizarea deplină a utilizatorilor, următoarea generație, web 4.0, va permite o integrare între obiectele și mediile digitale și cele reale, precum și interacțiuni mai complexe între oameni și mașini.

Perspectivele economiei UE după 2030RO•••, publicate în martie, evidențiază faptul că digitalizarea constituie unul dintre principalii vectori ai economiei, iar web 4.0 este o tranziție tehnologică majoră către o lume inteligentă și imersivă cu interconexiuni fără sincope. Se estimează că dimensiunea pieței mondiale a lumilor virtuale va crește de la 27 miliarde EUR în 2022 la peste 800 miliarde EUR până în 2030.

Lumile virtuale vor afecta modul în care oamenii trăiesc împreună, aducând oportunități, dar și riscuri care trebuie abordate. Noua strategie vizează crearea unui web 4.0 și a unor lumi virtuale care să reflecte valorile și principiile UE, în care drepturile cetățenilor să se aplice pe deplin, iar întreprinderile europene să prospere.

Pilonii principali ai strategiei 

Strategia este în conformitate cu obiectivele pentru 2030 ale programului de politică privind deceniul digitalRO••• și cu trei dintre pilonii săi principali în materie de digitalizare: competențe, întreprinderi și servicii publice. Cel de al patrulea pilon, infrastructurile, este abordat în pachetul privind conectivitatea al ComisieiRO••• și în eforturile sale mai ample privind capacitățile de calcul, cloud computing și edge. De asemenea, aceasta abordează deschiderea și guvernanța globală a lumilor virtuale și a web 4.0 ca pe o serie specifică de acțiuni.

1.     Capacitarea cetățenilor și consolidarea competențelor cu scopul de a favoriza sensibilizarea, accesul la informații fiabile și crearea unei rezerve de talente de specialiști în lumi virtuale. Comisia va promova, până la sfârșitul anului 2023, principiile directoare pentru lumile virtuale prezentate de grupul de dezbatere al cetățenilor, iar până în primul trimestru al anului 2024 va elabora orientări pentru publicul larg datorită unui „set de instrumente pentru cetățeni”. Având în vedere importanța esențială a specialiștilor în lumi virtuale, Comisia va colabora cu statele membre pentru a crea o rezervă de talente și va sprijini dezvoltarea competențelor, inclusiv pentru femei și fete, prin proiecte finanțate prin programul „Europa digitală”RO•••, precum și pentru creatorii de conținut digital, prin intermediul programului „Europa creativă”.RO••• 

2.     Pentru întreprinderi: sprijinirea unui ecosistem industrial european al web 4.0 pentru a spori excelența și a remedia fragmentarea. În prezent, nu există niciun ecosistem al UE care să reunească diferiții actori ai lanțului valoric al lumilor virtuale și al web 4.0. Comisia a propus, în cadrul Programului-cadru Orizont Europa, un parteneriat candidat privind lumile virtuale, care ar putea începe în 2025, cu scopul de a promova excelența în cercetare și de a elabora o foaie de parcurs industrială și tehnologică pentru lumile virtuale. Pentru a stimula inovarea, Comisia va oferi, de asemenea, sprijin pentru ca creatorii și companiile de media din UE să testeze noi instrumente de creare, să reunească dezvoltatori și utilizatori industriali și să colaboreze cu statele membre în scopul dezvoltării de „spații de testare în materie de reglementare pentru web 4.0 și lumile virtuale”.

3.     Administrație publică: sprijinirea progresului societal și a serviciilor publice virtuale cu scopul de a valorifica oportunitățile pe care le pot oferi lumile virtuale. UE investește deja în inițiative majore, precum Destinația Pământ (DestinE)EN•••gemenii digitali localiRO••• pentru comunitățile inteligente sau platforma europeană Digital Twin of the Ocean, pentru ca cercetătorii să poată să promoveze știința, industriile să dezvolte aplicații de precizie și autoritățile publice să ia decizii în cunoștință de cauză în materie de politici publice. Comisia lansează două inițiative emblematice publice noi: „CitiVerse”, un mediu urban imersiv care poate fi utilizat pentru amenajarea și gestionarea orașelor, și un geamăn uman virtual european, care va reproduce corpul uman cu scopul de a sprijini luarea deciziilor clinice și stabilirea tratamentului individualizat.

4.     Elaborarea de standarde globale pentru lumi virtuale deschise și interoperabile și pentru web 4.0, asigurând faptul că acestea nu vor fi dominate de câțiva actori importanți. Comisia va colabora cu părțile interesate din domeniul guvernanței internetului din întreaga lume și va promova standarde web 4.0 în conformitate cu viziunea și cu valorile UE.

Context

Strategia se bazează pe activitatea Comisiei Europene cu privire la lumile virtualeRO••• și pe consultări cu cetățenii, cu mediul academic și cu întreprinderile. În perioada februarie-aprilie 2023, Comisia a găzduit un grup de dezbatere al cetățenilor europeni privind lumile virtualeRO••• și a invitat 150 de cetățeni selectați aleatoriu să formuleze recomandări privind o viziune, principii și acțiuni menite să asigure faptul că lumile virtuale din UE sunt echitabile și centrate pe factorul uman. Cele 23 de recomandăriRO••• ale acestui grup au inspirat acțiuni specifice incluse în strategia privind web 4.0 și lumile virtuale. La 14 septembrie 2022, Comisia Europeană a lansat coaliția sectorială a realității virtuale și a realității augmentateRO•••, care reunește industria și factorii de decizie politică.

În plus, un nou raport publicat de Centrul Comun de CercetareEN••• oferă o imagine de ansamblu a posibilităților pe care următoarele generații de lumi virtuale le pot oferi în diferite sectoare, cum ar fi, printre altele, educația, industria prelucrătoare, sănătatea și serviciile publice.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: O inițiativă a UE privind web 4.0 și lumile virtualeEN•••

Fișă informativă privind web 4.0 și lumile virtualeEN•••

Fișă informativă: Cum se pot dezvolta lumi virtuale dezirabile și echitabile? Perspectiva cetățenilorEN•••

Comunicare: O inițiativă a UE privind web 4.0 și lumile virtualeEN•••

Raportul cetățenilor din cadrul grupului de dezbatere al cetățenilor europeni privind lumile virtualeEN•••

Document de lucru al serviciilor Comisiei: informații, date și tendințe ale pieței privind web 4.0 și lumile virtualeEN•••

Anunț de presă (Centrul Comun de Cercetare) – Lumile virtuale ale generației următoare: oportunități, provocări și implicații politiceEN•••

Detalii

Data publicării

11 iulie 2023

Date de contact

Nume

Johannes BAHRKE

E-mail

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Nume

Thomas Regnier

E-mail

thomas.regnier@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 29 9 1099


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală