Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
25.03.2010 - Comisia Europeană face primul pas spre revizuirea normelor privind timpul de lucru
ED Targoviste

        Comisia Europeană a cerut astăzi părerea reprezentanţilor lucrătorilor şi angajatorilor privind opţiunile de revizuire a normelor UE privind timpul de lucru.Prima etapă a consultărilor cere partenerilor sociali europeni să se pronunţe asupra necesităţii unei acţiuni la nivel UE în legătură cu Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE) şi asupra domeniului de aplicare al acestei acţiuni.Acesta reprezintă primul pas către o revizuire cuprinzătoare a directivei şi urmează impasului la care au ajuns încercările de reexaminare a legislaţiei existente în aprilie 2009.

        László Andor, comisar UE pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune a declarat:„Dacă nu am reuşit să ajungem anul trecut la un acord privind revizuirea legislaţiei privind timpul de lucru, nu înseamnă că problemele normelor actuale au dispărut.Trebuie în continuare să găsim o soluţie echilibrată la necesităţile reale ale lucrătorilor, întreprinderilor şi consumatorilor din secolul 21.”El a subliniat:„Avem nevoie de o revizuire cuprinzătoare a normelor, pe baza unei evaluări profunde a impactului cu o puternică dimensiune socială.Astăzi îi invităm pe partenerii sociali să reflecteze asupra acestui subiect crucial de o manieră generală şi să prezinte propuneri inovatoare prin care să depăşim dezbaterile fără succes din trecut.”

        În 2004, Comisia a prezentat, în urma unor consultări extinse, o propunere de modificare a Directivei 2003/88/CE.Propunerea avea drept obiectiv abordarea unei serii de probleme rămase nerezolvate de legislaţia existentă şi de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, mai precis să clarifice modul de aplicare al directivei la timpul de gardă în anumite sectoare de activitate;să acorde o mai mare flexibilitate la calcularea timpului de lucru săptămânal;şi să revizuiască excluderea voluntară individuală de la limita de 48 de ore.Cu toate acestea, în aprilie 2009, reprezentanţii guvernelor şi Parlamentul European au concluzionat că nu pot ajunge la un acord cu privire la propunere, în ciuda negocierilor prelungite.

        Între timp s-au adăugat la dezbatere alte subiecte care reflectă schimbări fundamentale survenite în ultimii 20 de ani în universul muncii.De exemplu, timpul de lucru mediu săptămânal în UE a scăzut de la 39 de ore în 1990, la 37,8 ore în 2006, iar procentajul lucrătorilor cu timp parţial în totalul forţei de muncă a crescut de la 14 % în 1992, la 18,8 % în 2009. De asemenea, timpul de lucru individual variază din ce în ce mai mult de la individ la individ de-a lungul unui an şi de-a lungul întregii activităţi lucrative, reflectând un accent mai mare pus pe măsuri de echilibrare a relaţiei între muncă şi viaţa personală, de exemplu programul de muncă flexibil şi sistemele de credit-timp, precum şi sporirea autonomiei lucrătorilor în paralel cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere.

        Drept rezultat, Comisia plănuieşte o revizuire cuprinzătoare a normelor existente privind timpul de lucru, începând cu o evaluare profundă a dispoziţiilor actuale şi a problemelor de aplicare a acestora, înainte de a se lua în considerare diferitele opţiuni de rezolvare a acestor probleme. Revizuirea va fi încadrată de un set de obiective politice, inclusiv protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, îmbunătăţirea echilibrului între muncă şi viaţa personală, acordarea de flexibilitate întreprinderilor şi lucrătorilor fără să se adauge sarcini administrative inutile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri.

        Prima etapă a consultărilor partenerilor sociali reprezintă un pas important către o astfel de revizuire cuprinzătoare a Directivei privind timpul de lucru. Partenerii sociali au la dispoziţie şase săptămâni pentru a-şi prezenta observaţiile Comisiei. În paralel cu consultările, Comisia va realiza o evaluare extinsă a impactului, inclusiv o examinare a aplicării juridice a directivei în statele membre şi un studiu al aspectelor sociale şi economice relevante pentru o revizuire cuprinzătoare a directivei.

Context

        Prima fază a consultărilor cu partenerii sociali la nivel UE este prevăzută la articolul 154 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În această fază, Comisia solicită opiniile partenerilor sociali privind necesitatea unei acţiuni la nivelul Uniunii Europene în legătură cu Directiva privind timpul de lucru şi în legătură cu domeniul de aplicare al unei astfel de iniţiative.
Comisia va examina opiniile exprimate în timpul acestei prime faze şi va decide apoi dacă acţiunea UE este recomandabilă. În cazul în care decide că acţiunea este recomandabilă, Comisia va lansa o a doua etapă de consultări cu partenerii sociali la nivel UE. Această etapă va lua în discuţie conţinutul oricărei propuneri de acţiune, în conformitate cu articolul 154 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Pagini Utile
  • Directiva privind timpul de lucru

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=ro&intPageId=205


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală