Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
19.09.2014 - Un raport arată că mobilitatea lucrătorilor este esențială pentru a face față provocărilor demografice și în materie de competențe cu care se confruntă UE
ED Targoviste

Pentru a contracara efectele îmbătrânirii populației, UE va trebui să elimine diferențele dintre femei și bărbați și să sporească participarea pe piața muncii a lucrătorilor tineri și în vârstă, însă mobilitatea și migrația au, la rândul lor, un rol important de jucat. Aceasta este principala concluzie a raportului comun Comisie-OCDE intitulat: Matching Economic Migration with Labour Market Needs (Corelarea migrației economice cu necesitățile pieței forței de muncă).

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, a declarat: „Acest raport comun cu OCDE oferă indicații utile cu privire la provocările demografice serioase care ne așteaptă în viitor. Asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în interiorul UE, îmbunătățirea formării pentru a elimina deficitul de competențe, asigurarea unor condiții de muncă decente pentru lucrători și o mai bună integrare a lucrătorilor din afara UE pot fi o parte a soluției la îmbătrânirea populației și la lipsa viitoare de personal calificat pe piața europeană a muncii”.
Comisarul pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a declarat: „În ziua de astăzi este o realitate faptul că multe țări din UE nu își pot acoperi necesarul de personal numai cu forța de muncă autohtonă. Întrebarea nu este dacă avem nevoie de migranți, ci cum putem valorifica migrația cât mai eficient. Pentru a beneficia de avantajele migrației, avem nevoie de politici deschise, transparente și realiste, care să promoveze integrarea, și de un leadership puternic la nivel politic”.
Directorul OCDE pentru ocupare, muncă și afaceri sociale, Stefano Scarpetta, a declarat:„Poate fi surprinzător faptul că vorbim de corelarea migrației economice cu nevoile pieței muncii într-un moment în care multe țări europene se confruntă cu un șomaj persistent și cu un sentiment crescând de ostilitate față de migrație. Cu toate acestea, Europa ar avea o situație mult mai bună dacă ar utiliza mai eficient competențele migranților. Integrarea cu succes a migranților și a copiilor acestora și crearea unor sisteme mai eficiente de gestionare a migrației forței de muncă, în măsură să răspundă nevoilor reale, sunt necesare atât pentru consolidarea coeziunii sociale, cât și pentru creșterea competitivității Europei”.

Declinul demografic și deficitul de competențe
În Europa, populația în vârstă de muncă (15-64) va scădea, conform previziunilor, cu 7,5 milioane (-2,2%) între 2013 și 2020, în timp ce în țările OCDE în ansamblu va crește în aceeași proporție. Într-un scenariu cu o migrație netă zero, populația în vârstă de muncă din cele 28 de state membre ale UE ar urma să scadă și mai mult, cu aproape 11,7 milioane (-3,5%) până în 2020.
Implicațiile nu sunt numai demografice: dat fiind că piața muncii este dinamică și ocupațiile se modifică, deficitul de competențe și lipsa de corelare a competențelor vor deveni probleme majore în UE. Potrivit Sondajului european în rândul întreprinderilor realizat de Eurofound în 2013, în pofida încetinirii activității pe piața forței de muncă, 40% dintre întreprinderile din UE au dificultăți în găsirea unor lucrători cu competențe corespunzătoare. Per ansamblu, datele disponibile sugerează că, în majoritatea țărilor OCDE, nevoile în materie de forță de muncă se vor concentra în următorul deceniu pe ocupații specifice, care necesită în mare parte un nivel înalt de calificare, dar și pe niveluri de calificare intermediare.

În acest context, raportul comun UE-OCDE prezintă trei răspunsuri strategice complementare:

  1. Promovarea mobilității forței de muncă în interiorul UE, pentru a asigura o mai bună repartizare a competențelor
  2. O mai bună integrare a migranților din afara UE, pentru a permite o utilizare mai inteligentă a competențelor acestora
  3. Atragerea migranților calificați de care este nevoie pe piața forței de muncă a UE

Promovarea mobilității forței de muncă în interiorul UE
Contribuția lucrătorilor mobili din UE la creșterea globală a ocupării forței de muncă este evidentă: persoanele care migrează în interiorul UE au o rată de angajare mai ridicată (68%) decât cetățenii țării gazdă (64,5%). În plus, prin transferul de forță de muncă și de competențe din regiunile și țările în care cererea este mai mică spre cele în care sunt necesare, mobilitatea în interiorul UE permite o utilizare mai eficientă a resurselor umane.
Potrivit raportului, vor fi necesare măsuri de politică pentru a continua eliminarea obstacolelor din calea mobilității. Promovarea mobilității forței de muncă în interiorul UE va necesita, de asemenea, instrumente mai performante de corelare a competențelor și o mai bună promovare a învățării limbilor străine.

O mai bună integrare a migranților din afara UE
În 2013, cetățenii din țări terțe care locuiau în UE aveau o rată de ocupare cu 12 puncte sub media pentru cetățenii țărilor gazdă (52,6% față de 64,5%), diferența fiind și mai pronunțată la compararea persoanelor cu studii terțiare.
Raportul evidențiază faptul că această risipă semnificativă de capital uman ar putea fi remediată în special prin facilitarea recunoașterii calificărilor străine, asigurarea accesului imigranților la cele mai eficiente programe active pe piața muncii și furnizarea unei formări lingvistice adaptate la competențele migranților în țările de destinație.

Atragerea competențelor de care este nevoie pe piața forței de muncă a UE
În prezent, nivelul migrației lucrătorilor calificați din țări terțe către majoritatea statelor membre ale UE este unul scăzut, în ciuda faptului că unele țări au liberalizat reglementările în materie de migrație. Potrivit raportului, aceasta se datorează în special sistemului de admitere legală și faptului că, în cele mai multe țări, angajatorii sunt reticenți să angajeze personal din străinătate. Raportul subliniază mai multe opțiuni pentru acțiunile viitoare, precum îmbunătățirea echilibrului între dependența de cererea angajatorilor și mecanismele de protecție și îmbunătățirea instrumentelor de corelare pentru a le permite angajatorilor să identifice potențialii lucrători migranți, inclusiv studenții străini.

Context

Proiectul comun de cercetare având ca temă Corelarea migrației economice cu necesitățile pieței forței de muncă a fost realizat de Comisia Europeană și OCDE pe o perioadă de trei ani. În 2012 a fost publicat un prim raport, intitulat Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment - Recent Experiences from OECD Countries and the European Union (Libera circulație a lucrătorilor și ajustarea pieței muncii - experiența recentă a statelor membre ale OCDE și ale Uniunii Europene). Astăzi a fost publicat raportul final intitulatMatching Economic Migration with Labour Market Needs(Corelarea migrației economice cu nevoile pieței forței de muncă), împreună cu un scurt Policy Brief(Document de sinteză).
După ce Pachetul privind ocuparea forței de muncă din 2012 a prezentat viziunea unei veritabile piețe a muncii la nivelul UE, au fost lansate diverse inițiative pentru a elimina barierele din calea mobilității, cum ar fi directivele UE recent adoptate privind facilitarea exercitării drepturilor la liberă circulație (IP/14/421) și privind dobândirea și conservarea drepturilor la pensie suplimentară (IP/14/445). Alte inițiative includ propunerea de îmbunătățire a rețelei paneuropene de căutare de locuri de muncă EURES (IP/14/26) și Directiva privind lucrătorii detașați (IP/14/542).
De asemenea, Comisia a luat măsuri pentru a sprijini integrarea resortisanților țărilor terțe, în special prin intermediul Fondului de integrare. Ea a oferit totodată orientări politice referitoare la integrarea pe piața muncii a migranților în cadrul recomandărilor anuale specifice fiecărei țăriadresate statelor membre în care diferențele în materie de ocupare a forței de muncă între migranți și cetățeni sunt mai pronunțate.

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Spencer Wilson (OECD, +33 1 45 24 81 18)
Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

Pagini Utile

  1. Raportul comun UE-OCDE privind corelarea migrației economice cu necesitățile pieței forței de muncă
  2. Joint EU-OECD Policy brief
  3. Pagina de internet a comisarului László Andor
  4. Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter
  5. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală