Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
20.11.2009 - Comisia adoptă o comunicare privind exploatarea potențialului parteneriatelor public-privat
ED Targoviste

        Comisia a instituit un cadru pentru încurajarea utilizării parteneriatelor public-privat (PPP) pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare de investiții în servicii publice, infrastructură și cercetare în Europa. În cazul în care sunt gestionate în mod corespunzător, în interesul public, actual și viitor, PPP pot aduce beneficii imense. Până în prezent, utilizarea acestora este încă limitată și multe state membre au puțină experiență în derularea lor. În corelație cu Planul european de redresare economică, Comisia dorește să dea un nou impuls PPP pentru a încuraja utilizarea mai frecventă și mai bună a PPP într ­ un moment în care sunt necesare soluții inovatoare de finanțare publică pentru a gestiona dificultățile reprezentate de bugetele naționale restrânse. Decizia de a utiliza sau nu PPP va rămâne în întregime la latitudinea autorităților naționale. De asemenea, comunicarea vizează opțiunile de îmbunătățire a funcționării inițiativelor tehnologice comune ale UE, care constituie PPP cofinanțate de UE în domenii esențiale de cercetare (a se vedea MEMO/07/570 ).

        Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Prin intermediul acestei comunicări, Comisia lansează un cadru nou și cuprinzător pentru parteneriatele public-privat. Pe măsură ce Europa depășește criza economică, parteneriatele public-privat pot ajuta autoritățile publice să creeze locuri de muncă prin continuarea investițiilor în viitor, concomitent cu implementarea de strategii de ieșire din criză, prin care finanțele publice să fie readuse la poziția de echilibru. Planificate și executate în mod corespunzător, avându-se în minte interesul public pe termen lung, PPP pot stimula investițiile în sisteme de calitate ridicată de îngrijiri de sănătate, de educație și de transport durabil. Acestea pot reprezenta un instrument pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru stimularea eficienței energetice. Vrem, deci, ca autoritățile publice să utilizeze mai mult și mai bine PPP.”

        Criza a pus o presiune puternică asupra finanțelor publice în multe state membre, aceasta putând avea efecte negative asupra dezvoltării unor noi infrastructuri esențiale, în special odată ce stimulentele fiscale actuale vor fi epuizate în multe state membre. Cu titlu de exemplu, îndeplinirea angajamentelor Comisiei Europene numai în ceea ce privește rețeaua transeuropeană de transport va necesita un excedent de resurse financiare de 20 de miliarde EUR în perioada 2007-2013. Importante fonduri suplimentare vor fi necesare pentru îndeplinirea angajamentelor privind schimbările climatice și energia. PPP oferă capacitatea de a genera un efect de levier prin utilizarea fondurilor și expertizei private și de a le reuni pe acestea cu resursele publice.

        Finanțarea UE prin intermediul instrumentelor fondurilor structurale, ale Băncii Europene de Investiții sau ale rețelei transeuropene de transport poate contribui la mobilizarea de PPP pentru investiții esențiale în proiecte, chiar și într-o perioadă în care finanțările naționale publice sau private sunt puțin disponibile.

        Cadrul pentru PPP se bazează pe: i) o mai bună coordonare și o consolidare și concentrare suplimentară a instrumentelor de finanțare pentru PPP la nivelul UE; ii) o cooperare strânsă cu BEI; și iii) consolidarea capacității sectorului public.

Cadrul instituit de comunicare implică următoarele aspecte ( http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm ):

  • finanțarea sporită pentru PPP prin intermediul colaborării cu BEI, prin redirecționarea instrumentelor comunitare existente și prin dezvoltarea de instrumente de garantare pentru finanțarea PPP;
  • în cazurile care implică finanțare UE, norme și proceduri mai bune pentru a asigura o concurență loială între proiecte gestionate la nivel public și cele gestionate în cadrul unor PPP;
  • un cadru mai eficace pentru inovare, inclusiv posibilitatea pentru UE de a participa în cadrul unor organisme de drept privat și de a investi în mod direct în anumite proiecte;
  • luarea în considerare a unui instrument legislativ al UE privind concesionările, pe baza evaluării impactului care este în curs de desfășurare;
  • îmbunătățirea diseminării de informații și a schimbului de bune practici; inclusiv crearea unui noi grup PPP în care părțile interesate relevante își pot împărtăși preocupările și noile idei privind PPP.

        Inițiativele tehnologice comune (ITC) reprezintă un nou mod de exploatare a parteneriatelor public-privat pentru cercetare la nivel european. ITC sunt cofinanțate de la bugetul UE și reunesc interesele publice și private într-o nouă structură de implementare. Până în prezent, ITC cu bugete totale cuprinse între 1 miliard € și 3 miliarde € au fost constituite în cinci domenii: medicamente inovatoare, aeronautică, pile de combustie și hidrogen, nanoelectronică și sisteme informatice integrate.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală