Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
08.03.2010 - Comisia Europeană vizează reducerea semnificativă a diferenţelor de salarizare între femei şi bărbaţi
ED Targoviste

        Comisia Europeană intenţionează să recurgă la o serie de măsuri menite să reducă în mod semnificativ diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi pe parcursul următorilor cinci ani. Diferenţa medie de salarizare între femei şi bărbaţi este în momentul de faţă în UE de 18%. Pentru a reduce această diferenţă, Comisia intenţionează să sensibilizeze angajatorii cu privire la acest aspect, să încurajeze iniţiativele de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi să susţină dezvoltarea unor instrumente de măsurare a diferenţelor de salarizare între femei şi bărbaţi. Pe de altă parte, nu sunt excluse noi măsuri juridice. Comisia intenţionează să consulte partenerii sociali europeni şi să analizeze impactul mai multor opţiuni:înăsprirea sancţiunilor, instaurarea transparenţei cu privire la salarizare şi raportarea periodică privind diferenţele de salarizare. Un sondaj Eurobarometru, dat publicităţii astăzi, arată că peste 80% dintre europeni susţin luarea de urgenţă a unor măsuri care să remedieze aceste diferenţe.


        „Sunt profund îngrijorată de faptul că diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi s­au redus în mod nesemnificativ în ultimii 15 ani, iar în unele ţări acestea chiar se adâncesc”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisar european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.„În această perioadă de criză, diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi reprezintă un cost pe care Europa nu şi-l poate permite. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie pentru a elimina aceste diferenţe. Împreună cu statele membre, vom încerca să reducem în mod semnificativ diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi la nivelul UE, până la finalul mandatului actualei Comisii.”

        Diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi – diferenţa medie între remuneraţia orară brută a femeilor şi a bărbaţilor în ansamblul sectoarelor economice – sunt  acum de 18% la nivelul UE, existând diferenţe considerabile între ţări şi sectoare. Această diferenţă reflectă inegalităţile continue care se manifestă pe piaţa muncii şi care, în practică, afectează în principal femeile. Reducerea acestei diferenţe necesită acţiuni pe mai multe niveluri pentru a aborda cauzele multiple ale acesteia.

        În a doua jumătate a anului 2010, Comisia va propune o nouă strategie a UE pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, pentru perioada 2010-2015. Chestiunea diferenţelor de salarizare între femei şi bărbaţi va reprezenta una dintre principalele priorităţi ale acestei strategii. Comisia va folosi toate instrumentele de care dispune, atât legislative cât şi nelegislative, pentru a reduce diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi.

Comisia va analiza în detaliu, împreună cu partenerii sociali europeni, impactul economic şi social al anumitor opţiuni, precum:

-       raportarea privind diferenţele de salarizare şi asigurarea transparenţei în materie de politică salarială la nivelul întreprinderilor şi la nivel individual sau colectiv, prin informarea şi consultarea lucrătorilor;
-       consolidarea obligaţiei de a asigura clasificări ale locurilor de muncă şi grile de salarizare neutre din punct de vedere al genului;
-       îmbunătăţirea dispoziţiilor referitoare la sancţiunile aplicabile în cazul încălcării dreptului la salarizare egală, astfel încât să se asigure că acestea sunt disuasive şi proporţionale (de exemplu, sancţiuni mai severe în caz de recidivă).
De asemenea, Comisia:
-       va sensibiliza salariaţii, angajatorii şi publicul larg în ceea ce priveşte cauzele diferenţelor de salarizare şi soluţiile potenţiale;
-       va încuraja iniţiativele de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la locul de muncă prin intermediul unor titluri, carte şi premii în domeniu. În Franţa, de exemplu, titlul „Label égalité professionnelle” a fost instituit în 2004. Întreprinderile pot obţine acest titlu pentru o perioadă de trei ani dacă urmează o procedură specială şi îşi demonstrează angajamentul pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi într-o serie de domenii, de la stabilirea programului de lucru, la dezvoltarea carierei şi promovarea internă a femeilor în poziţii cheie;
-       va sprijini dezvoltarea unor instrumente care să ajute angajatorii să analizeze diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi în cadrul întreprinderilor lor. De exemplu, Germania a elaborat un software care calculează diferenţele de salarii. Acest instrument poate ajuta angajatorii să cunoască situaţia şi să ia măsuri pentru remedierea diferenţelor de salarizare;
-       va îmbunătăţi furnizarea şi calitatea statisticilor privind diferenţele de salarizare.

        Remedierea inegalităţilor de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii reprezintă, de asemenea, un element esenţial al strategiei Europa 2020 – strategia UE pentru economie şi ocuparea forţei de muncă pentru următoarea decadă (a se vedea IP/10/225).Conform unui studiu realizat în timpul preşedinţiei suedeze a UE în 2009, eliminarea diferenţelor între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă în statele membre ale UE ar putea duce la o creştere a PIB cuprinsă între 15% şi 45%.

        În cele din urmă, Comisia realizează în prezent un studiu privind iniţiativele care promovează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi la locul de muncă. Rezultatele studiului vor fi prezentate pe 5 mai.

Context

        Un sondaj de opinie Eurobarometru privind egalitatea de şanse arată că europenii consideră că, în contextul luptei împotriva inegalităţilor între femei şi bărbaţi, eliminarea diferenţelor de salarizare reprezintă o prioritate absolută, alături de lupta împotriva violenţei la adresa femeilor. 82% dintre europeni consideră că sunt necesare măsuri urgente pentru a remedia diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi. În acelaşi timp, 62% dintre respondenţi consideră că inegalităţile de şanse între femei şi bărbaţi sunt larg răspândite în ţara lor. De asemenea, 66% consideră că situaţia s-a îmbunătăţit în ultimii zece ani.

        Datorită legislaţiei UE şi a legislaţiei naţionale privind egalitatea de salarizare, numărul cazurilor de discriminare directă - diferenţe de salarii între bărbaţii şi femeile care fac exact aceeaşi muncă – a scăzut. Dar diferenţa de salarizare are conotaţii mai largi:aceasta reflectă discriminarea şi inegalitatea continue care se manifestă pe piaţa muncii şi care, în practică, afectează în principal femeile.
Cum diferenţa de salarizare se reflectă asupra veniturilor obţinute după o viaţă de muncă, rezultă că femeile vor avea pensii mai mici. Ca urmare, femeile sunt mai afectate decât bărbaţii de sărăcia extremă şi persistentă:22% dintre femeile în vârstă de 65 de ani sau mai mult sunt expuse riscului de sărăcie, în timp ce numai 16% dintre bărbaţi se află în această situaţie.

        Activităţile de sensibilizare au un rol esenţial în a informa angajatorii, angajaţii şi părţile interesate despre motivele persistenţei unor diferenţe de salarizare între femei şi bărbaţi şi despre modalităţile de reducere a acestora. De aceea, Comisia lansează a doua fază a unei campanii de informare la nivelul UE, cu acţiuni descentralizate în toate cele 27 de state membre. Un nou instrument online de calcul al diferenţei de salarizare între bărbaţi şi femei va permite angajaţilor şi angajatorilor să aibă o reprezentare a diferenţelor de salarizare între femei şi bărbaţi.
A se vedea, de asemenea, MEMO/10/65

Pagini Utile
  • Dosarul de presă privind diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală