Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
05.07.2009 - Finanţare
ED Targoviste

       Intenţionaţi să solicitaţi finanţare de la Uniunea Europeană? Doriţi să consultaţi exemple de proiecte care au primit sprijin financiar de la UE?

          Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse din cadrul Comisiei Europene gestionează trei instrumente de finanţare principale:

1.  Fondul Social European (FSE) 

Fondul Social European (FSE) îi ajută pe cetăţeni să-şi îmbunătăţească competenţele şi perspectivele profesionale. Autorităţile de gestionare naţionale şi regionale sunt responsabile cu administrarea zilnică a Fondului. Aşadar, Comisia Europeană nu este direct implicată în selecţia sau în finanţarea proiectelor. 

2.   PROGRESS 

Programul PROGRESS este destinat să sprijine dezvoltarea politicilor comunitare din următoarele domenii: 

  • ocuparea forței de muncă;
  • condițiile de muncă;
  • egalitatea între bărbați și femei;
  • protecția socială și incluziunea socială;
  • diversitatea şi lupta împotriva discriminării. 

Priorităţile de finanţare ale programului sunt stabilite la începutul fiecărui an. Ulterior, se lansează cereri de oferte şi cereri de propuneri, în baza cărora se acordă sprijin financiar. 

3.   Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 

FEG îi ajută pe lucrătorii care şi-au pierdut locul de muncă din cauza modificărilor din structura comerțului mondial să-şi găsească cât mai rapid o altă slujbă. Cererile pentru asistență din partea FEG trebuie înaintate de statele membre. Persoanele fizice sau juridice afectate de astfel de modificări care doresc să beneficieze de sprijinul FEG trebuie să se adreseze autorităţilor naţionale competente.

4. Program anual de lucru: subvenții și contract

Priorităţile de finanţare ale Comisiei Europene în domeniul ocupării forţei de muncă, afacerilor sociale şi egalităţii de şanse sunt stabilite în decizia de finanţare anuală.  Aceasta poate fi actualizată pe parcursul anului.

Mai multe informații la:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=86


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală