Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
17.01.2014 - Comisia propune îmbunătățirea rețelei de căutare de locuri de muncă EURES
ED Targoviste

Conform unei propuneri înaintate recent de Comisia Europeană, EURES, rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă, ar urma să fie consolidată, cu scopul de a pune la dispoziție mai multe oferte de locuri de muncă, de a crește probabilitatea găsirii unor locuri de muncă potrivite calificării profesionale și de a-i ajuta pe angajatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, să își ocupe posturile vacante mai rapid și mai eficient. Odată adoptată de Consiliul de Miniștri al UE și de Parlamentul European, propunerea i-ar ajuta pe cetățeni să facă o alegere cât mai în cunoștință de cauză în ceea ce privește deplasarea în străinătate în vederea ocupării unui loc de muncă. „Propunerea Comisiei reprezintă un pas ambițios în lupta împotriva șomajului într-un mod foarte practic. Aceasta ar contribui la corectarea dezechilibrelor de pe piața muncii, prin intensificarea schimbului de posturi vacante la nivelul întregii UE și prin asigurarea unei congruențe mai precise între locurile de muncă disponibile și persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Rețeaua EURES îmbunătățită ar facilita mobilitatea forței de muncă și ar contribui la realizarea unei piețe cu adevărat integrate a forței de muncă din UE”, a subliniat comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor. Noile norme propuse ar eficientiza EURES, ar duce la recrutări mai transparente și la o mai strânsă colaborare între statele membre, în special permițând EURES:

  • să ofere mai multe anunțuri referitoare la posturi disponibile în UE pe portalul de internet EURES, inclusiv anunțuri provenind de la serviciile private de ocupare a forței de muncă. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din întreaga Europă ar avea acces imediat la aceleași anunțuri de posturi vacante, iar angajatorii înregistrați ar avea posibilitatea de a alege dintr-o amplă bază de date conținând CV-uri.
  • să efectueze verificarea automată a congruenței dintre locurile de muncă disponibile și CV-uri
  • să ofere informații de bază privind piața muncii din UE și EURES oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau oricărui angajator din întreaga Uniune
  • să le ofere candidaților și angajatorilor servicii de sprijin în materie de mobilitate, pentru a facilita recrutarea și integrarea lucrătorilor în cadrul noului post din străinătate
  • să îmbunătățească procesul de coordonare și de schimb de informații între statele membre cu privire la deficitele și surplusurile forței de muncă de la nivel național, astfel încât mobilitatea să devină parte integrantă din politicile lor de ocupare a forței de muncă.
  • Aceste îmbunătățiri ar fi în interesul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și în cel al întreprinderilor de toate mărimile, dar în special al întreprinderilor mici și mijlocii, deoarece este posibil ca ele să nu își poată permite în prezent să recruteze forță de muncă din străinătate fără serviciile pe care EURES le oferă gratuit.

Aceste îmbunătățiri ar fi în interesul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și în cel al întreprinderilor de toate mărimile, dar în special al întreprinderilor mici și mijlocii, deoarece este posibil ca ele să nu își poată permite în prezent să recruteze forță de muncă din străinătate fără serviciile pe care EURES le oferă gratuit.

Contextul propunerii
Regulamentul propus referitor la EURES constituie una dintr-o serie de măsuri menite a facilita libera circulație a lucrătorilor, împreună cu propunerea Comisiei din aprilie 2013 de a îmbunătăți punerea în aplicare a dreptului lucrătorilor la libera circulație (IP/13/372MEMO/13/384), care urmează să fie adoptată cât mai curând posibil de către Consiliul de Miniștri al UE și de Parlamentul European, precum și comunicarea din noiembrie cu privire la libera circulație a cetățenilor (IP/13/1151MEMO/14/9).

În prezent, aproximativ 7,5 milioane de europeni lucrează în alt stat membru, ceea ce reprezintă doar 3,1% din totalul forței de muncă. Aproximativ 700 000 de persoane se deplasează, în medie, anual, pentru a lucra într-un alt stat UE, ceea ce reprezintă un procent (0,29%) mult mai scăzut decât cele din Australia (1,5% între 8 state) sau SUA (2,4% între 50 de state).
Observatorul European al locurilor de muncă vacante arată că, în ciuda nivelului record al șomajului în Europa, în primul trimestru al anului 2013 existau 2 milioane de locuri de muncă neocupate. Deși existența posturilor vacante reprezintă o caracteristică a dinamicii pieței muncii, o parte semnificativă din aceste locuri de muncă disponibile pot fi neocupate din cauza deficitului de forță de muncă ce nu poate fi acoperit cu lucrători la nivel local
Cu toate acestea, mobilitatea a crescut semnificativ în ultimii ani. Începând cu 2005, numărul lucrătorilor din UE activi în alt stat membru a crescut până la 4,7 milioane. Mai mult, intențiile de a migra au crescut de asemenea: numărul celor aflați în căutarea unui loc de muncă înregistrați pe portalul EURES a crescut brusc de la 175 000 în 2007 la 1 100 000 în 2013.

Creată în 1993, EURES este o rețea de cooperare între Comisia Europeană și serviciile publice de ocupare a forței de muncă din statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein, precum și alte organizații partenere. Rețeaua dispune de peste 850 de consilieri EURES care intră zilnic în contact cu persoane în căutarea unui loc de muncă și cu angajatori din întreaga Europă.

De asemenea, rețeaua funcționează prin portalul EURES. Portalul este unic în UE, fiind gratuit și oferind informații în 25 de limbi privind condițiile de viață și de muncă în toate țările participante. Portalul permite accesul la peste 1,4 milioane de locuri de muncă disponibile și la 1,1 milioane de CV-uri în orice moment în cursul unei luni.

Rețeaua EURES facilitează aproximativ 150 000 de plasamente anual (50 000 prin intermediul consilierilor săi și 100 000 prin intermediul portalului său).

Persoane de contact :
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pagini Utile

  1. Rubrica de știri de pe pagina de internet a DG Ocuparea forței de muncă
  2. Pagina de internet a comisarului László Andor
  3. Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter
  4. Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală