Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
07.01.2011 - UE ratifică prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap
ED Targoviste

        În urma acestei ratificări oficiale, Uniunea Europeană devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenţia este menită să asigure că persoanele cu handicap îşi pot exercita drepturile în condiţii de egalitate cu toţi ceilalţi cetăţeni. Acesta este primul tratat general privind drepturile omului ratificat de UE în ansamblul său. Tratatul a fost semnat, de asemenea, de toate cele 27 de state membre ale UE şi ratificat de 16 dintre acestea (a se vedea anexa). UE devine astfel cea de a 97-a parte la acest tratat, care stabileşte norme minime pentru protecţia şi salvgardarea unei game complete de drepturi civile, politice, sociale şi economice pentru persoanele cu handicap. Acesta reflectă angajamentul mai larg al UE de a crea o Europă fără obstacole pentru cele 80 de milioane de persoane cu handicap estimate în UE până în 2020, astfel cum este precizat în Strategia Comisiei Europene pentru persoanele cu handicap (IP/10/1505)

        „Este o veste bună pentru noul an şi un reper important pentru istoria drepturilor omului, întrucât este prima dată când UE devine parte la un tratat internaţional privind drepturile omului.Aş dori să mulţumesc preşedinţiei belgiene pentru excelenta sa cooperare, care a făcut posibilă încheierea rapidă şi fructuoasă a procesului de ratificare”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar european pentru justiţie.„Convenţia Naţiunilor Unite promovează şi protejează drepturile omului, precum şi libertăţile fundamentale ale persoanelor cu handicap.În noiembrie, Comisia a prezentat, pentru următoarea decadă, o strategie UE pentru persoanele cu handicap,care cuprinde măsuri concrete şi un calendar precis de punere în aplicare a convenţiei Naţiunilor Unite.Invit toate statele membre care încă nu au ratificat convenţia să facă acest lucru imediat.Ține de responsabilitatea noastră colectivă să ne asigurăm că persoanele cu handicap nu întâmpină obstacole suplimentare în viaţa lor de zi cu zi.”

        UE a semnat Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap la 30 martie 2007 (IP/07/446) data deschiderii acesteia spre semnare. Începând cu această dată, convenţia a fost semnată de toate cele 27 de state membre ale UE şi de încă 120 de state din lume. În urma încheierii procedurii de ratificare, UE în ansamblul său este acum prima organizaţie internaţională care a devenit parte oficială la convenţie (precum şi 16 state membre ale UE).

        Convenţia obligă părţile să asigure că persoanele cu handicap îşi pot exercita drepturile pe deplin, în condiţii de egalitate cu toţi ceilalţi cetăţeni (MEMO/10/198).

        Pentru UE, aceasta înseamnă să asigure că toată legislaţia, politicile şi programele la nivelul UE sunt conforme cu prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu handicap, în limita competenţelor UE. Țările care au ratificat convenţia, precum statele membre ale UE, ar trebui să ia măsuri în următoarele domenii: accesul la educaţie, ocuparea forţei de muncă, transport, infrastructuri şi clădiri deschise accesului public, acordarea dreptului de vot, îmbunătăţirea participării politice şi asigurarea capacităţii juridice depline a tuturor persoanelor cu handicap.

        Părţile care au ratificat convenţia vor fi nevoite să informeze periodic Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap cu privire la măsurile luate în vederea punerii în aplicare a convenţiei. Comitetul, alcătuit din experţi independenţi, va sublinia toate deficienţele în punerea în aplicare a convenţiei şi va formula recomandări.

        Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap pune accentul pe oferirea capacităţii persoanelor cu handicap de a-şi exercita drepturile în condiţii de egalitate cu ceilalţi, precum şi pe eliminarea obstacolelor în viaţa de zi cu zi. Aceasta are în vedere, de asemenea, punerea în aplicare a prevederilor convenţiei, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. Strategia completează şi sprijină acţiunile statelor membre, care sunt principalele responsabile de politicile privind persoanele cu handicap.

ANNEX
 
State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
 

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

 

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

 

 

CY

30 March 2007

30 March 2007

 

 

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

 

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

 

24 July 2009

 

EE

25 September 2007

 

 

 

EL

30 March 2007

27 September 2010

 

 

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

 

 

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

 

 

 

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

 

 

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

 

 

NL

30 March 2007

 

 

 

PL

30 March 2007

 

 

 

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

 

 

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

 

23 December 2010

 

 
* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations
** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations

Pagini Utile
  • Context

Una din şase persoane din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă aproximativ 80 de milioane de persoane, are un handicap al cărui grad variază între uşor şi grav. Peste o treime dintre persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au handicapuri care le impun anumite restricţii. Se preconizează că numărul acestora va creşte odată cu îmbătrânirea progresivă a populaţiei UE. Majoritatea acestor persoane sunt împiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin în cadrul societăţii şi al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum şi din cauza discriminării.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală