Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
29.09.2009 - Comisia adoptă un nou regulament de exceptare pe categorii pentru consorţiile companiilor maritime de linie
ED Targoviste

        Comisia Europeană a adoptat un nou regulament de exceptare pe categorii care revizuieşte exceptarea de care beneficiază în prezent consorţiile companiilor maritime de line în ceea ce priveşte interzicerea practicilor comerciale restrictive prevăzută în Tratatul CE (articolul 81). Regulamentul 823/2000, care reprezintă actualul regulament de exceptare pe categorii aplicabil consorţiilor şi care expiră în 2010, permite companiilor de transport maritim de linie să coopereze în vederea furnizării în comun a serviciilor de transport de mărfuri (aşa-numitele „consorţii”). Noul regulament prelungeşte cu încă cinci ani perioada de aplicare a actualei exceptări pentru această cooperare, până în aprilie 2015, într-un nou context legislativ şi economic. Printre modificări se numără, în special, reducerea pragului cotei de piaţă peste care companiile nu beneficiază în mod automat de exceptare în temeiul regulamentului şi extinderea domeniului de aplicare al exceptării la toate serviciile de transport maritim de linie pentru mărfuri.

         Comisarul pentru concurenţă, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Începând cu 1995, companiile maritime de linie au beneficiat de o exceptare, în anumite condiţii, de la aplicarea normelor de concurenţă pentru exploatarea în comun a serviciilor. Odată cu evoluţia pieţelor, această exceptare trebuie revizuită. În urma unei analize atente, Comisia a decis să modifice şi să prelungească încă cinci ani valabilitatea regulamentului de exceptare pe categorii, aplicabil consorţiilor. Am convingerea că acest regulament reprezintă echilibrul adecvat între interesele companiilor maritime de linie şi cele ale utilizatorilor serviciilor de transport.”

        Consorţiile presupun o cooperare între companiile maritime de linie în vederea furnizării în comun a serviciilor maritime de transport de mărfuri. În general, astfel de acorduri permit companiilor maritime de linie să îşi raţionalizeze activităţile şi să realizeze economii de scară. Dacă există suficientă concurenţă între consorţii, utilizatorii serviciilor de transport furnizate de acestea (de exemplu, transportatorii) beneficiază de obicei de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte productivitatea şi calitatea serviciilor.Regulamentul de exceptare pe categorii aplicabil consorţiilor, care a fost adoptat iniţial în 1995 şi reînnoit ulterior în 2000 şi 2005 (a se vedea IP/05/477), permite consorţiilor companiilor maritime de linie care îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulament să beneficieze de exceptare.

        Atât actualul regulament de exceptare pe categorii al Comisiei, cât şi noul regulament permit tuturor acordurilor de consorţiu (cu excepţia celor care urmăresc fixarea preţurilor) al căror obiectiv este exploatarea în comun a serviciilor maritime de linie să beneficieze de exceptarea de la interzicerea practicilor comerciale restrictive prevăzută în Tratatul CE (articolul 81), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de regulament.

        În noul regulament sunt încorporate modificările care s-au impus în urma abrogării, în 2006, a regulamentului de exceptare pe categorii în favoarea cartelurilor armatorilor navelor de linie (a se vedeaIP/06/1249).Un alt obiectiv al regulamentului este de a reflecta mai bine practicile de piaţă actuale şi de a alinia exceptarea pe categorii acordată consorţiilor la celelalte regulamente de exceptare pe categorii referitoare la cooperarea orizontală între companii. Domeniul de aplicare al noului regulament a fost extins pentru a include toate serviciile de transport maritim de linie pentru mărfuri, indiferent dacă acestea sunt sau nu transportate în containere. Lista activităţilor exceptate a fost revizuită pentru a reflecta mai bine practicile de piaţă actuale. Pragul cotei de piaţă a fost redus de la 35% la 30%, iar metoda de calculare a acestuia a fost clarificată. În fine, clauzele de retragere şi perioadele de blocare, aplicabile în cazul în care un membru doreşte să se retragă din consorţiu, au fost prelungite pentru a reflecta mai bine practicile de piaţă actuale şi pentru a garanta în acelaşi timp flexibilitatea transportatorului.

        În urma analizei de piaţă efectuate de Comisie, s-a constatat existenţa unei serii de legături între consorţii şi/sau membrii acestora. Noul regulament aduce clarificări cu privire la posibilitatea Comisiei de a retrage dreptul de a beneficia de exceptarea pe categorii atunci când aceste legături au un impact negativ asupra concurenţei.

        Faptul că un consorţiu nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în regulament, de exemplu din cauză că membrii său depăşesc pragul cotei de piaţă, nu înseamnă că această cooperare devine în mod automat ilegală, ci că părţile trebuie să evalueze, de la caz la caz, compatibilitatea cooperării lor cu normele de concurenţă.

        Revizuirea regulamentului de exceptare pe categorii aplicabil consorţiilor a început în 2007 printr-o analiză de piaţă detaliată. În toamna anului 2008, Comisia a consultat părţile terţe interesate cu privire la un proiect preliminar de regulament (a se vedea IP/08/1566).

        Noul regulament va intra în vigoare odată cu expirarea actualului regulament de exceptare pe categorii, la 25 aprilie 2010, ceea ce acordă sectorului transportului maritim de linie suficient timp pentru a-şi adapta acordurile la normele revizuite.

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală