Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
23.02.2024 - Comisia prezintă noi inițiative pentru infrastructurile digitale ale viitorului
ED Targoviste

Ieri, 21 februarie, Comisia a prezentat un set de acțiuni posibile pentru a promova inovarea, securitatea și reziliența infrastructurilor digitale.

 

Competitivitatea viitoare a economiei Europei depinde de aceste infrastructuri și servicii de rețele digitale avansate, deoarece conectivitatea rapidă, sigură și pe scară largă este esențială pentru implementarea tehnologiilor care ne vor aduce în lumea de mâine: telemedicina, conducerea automată, întreținerea predictivă a clădirilor sau agricultura de precizie.

Acest pachet privind conectivitatea digitală urmărește să inițieze o discuție cu privire la propuneri concrete cu părțile interesate, cu statele membre și cu partenerii care împărtășesc aceeași viziune cu privire la modul de modelare a viitoarelor acțiuni de politică ale UE în vederea obținerii unui consens:

·       Cartea albă intitulată „Cum să stăpânească nevoile de infrastructură digitală ale Europei?” analizează provocările cu care se confruntă în prezent Europa în ceea ce privește implementarea viitoarelor rețele de conectivitate și prezintă scenarii posibile pentru a atrage investiții, a stimula inovarea, a spori securitatea și a realiza o adevărată piață unică digitală.

·       Recomandarea privind securitatea și reziliența infrastructurilor de cabluri submarine prezintă un set de acțiuni la nivel național și la nivelul UE menite să îmbunătățească securitatea și reziliența cablurilor submarine, printr-o mai bună coordonare în întreaga UE, atât în ceea ce privește guvernanța, cât și finanțarea.

UE ar trebui să promoveze o comunitate dinamică de inovatori europeni, promovând dezvoltarea conectivității integrate și a infrastructurilor informatice colaborative. Pentru a atinge acest obiectiv, Cartea albă prevede crearea unei rețele informatice colaborative conectate („rețeaua3C”) pentru a crea infrastructuri și platforme integrate de la un capăt la altul pentru cloud și edge telco, care ar putea fi utilizate pentru a coordona dezvoltarea tehnologiilor inovatoare și a aplicațiilor IA pentru diferite cazuri de utilizare. O astfel de abordare bazată pe colaborare ar putea fi pregătită prin instituirea unor proiecte-pilot la scară largă sau a unui posibil nou proiect important de interes european comun (PIIEC) în continuumul de calcul.

De asemenea, este esențial să se valorifice mai bine sinergiile dintre inițiativele existente, cum ar fi PIIEC privind infrastructura și serviciile de cloud de generație următoare, și programele de finanțare, cum ar fi Mecanismul pentru interconectarea Europei și Europa digitală. Aceasta ar putea include un posibil rol de coordonare pentru întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” („întreprinderea comună SNS”), pentru a sprijini crearea unui ecosistem colaborativ de conectivitate și calcul.  

În plus, UE trebuie să valorifice întregul potențial al pieței unice digitale pentru telecomunicații, prin luarea în considerare a unor măsuri care să asigure condiții de concurență cu adevărat echitabile și să regândească domeniul de aplicare și obiectivele cadrului său de reglementare actual. Această reflecție ar trebui să țină seama de convergența tehnologică dintre telecomunicații și cloud, care fac totuși obiectul unor cadre de reglementare diferite, precum și de necesitatea de a se asigura că toți operatorii care investesc în infrastructura digitală pot beneficia de amploarea necesară pentru a realiza investiții masive. Acest lucru ar putea implica o abordare mai armonizată a procedurilor de autorizare a operatorilor de telecomunicații, o guvernanță mai integrată la nivelul Uniunii pentru spectrul radio și posibile modificări ale politicii de acces cu ridicata. De asemenea, Comisia poate lua în considerare măsuri de accelerare a abandonării cuprului până în 2030 și de promovare a ecologizării rețelelor digitale prin îmbunătățirea eficienței acestora.

Pentru a proteja infrastructura de rețea și informatică a Europei, un element esențial al securității noastre economice, UE ar trebui să stimuleze implementarea și să consolideze securitatea și reziliența infrastructurilor strategice de cabluri submarine. Pe baza recomandării adoptate împreună cu cartea albă, se poate avea în vedere un sistem comun de guvernanță al UE pe termen lung, împreună cu o revizuire a instrumentelor disponibile menite să mobilizeze mai bine investițiile private pentru a sprijini proiectele de interes european prin cablu (CPEI).

Ca acțiune imediată ca răspuns la apelurile statelor membre și ale părților interesate, recomandarea urmărește să îmbunătățească coordonarea în cadrul UE, de exemplu prin evaluarea și atenuarea riscurilor în materie de securitate, prin instituirea unui set de instrumente pentru securitatea prin cablu și prin simplificarea procedurilor de acordare a autorizațiilor. În plus, pentru a sprijini acțiunile întreprinse în urma recomandării, Comisia instituie Grupul de experți în infrastructura de cablu submarin, alcătuit din autoritățile statelor membre.

Etapele următoare

Comisia a lansat astăzi o consultare publică cu privire la 12 scenarii prezentate în Cartea albă. Perioada de consultare se încheie la 30 iunie 2024. Contribuțiile vor fi publicate și vor contribui la viitoarele acțiuni de politică.

Istoricul dosarului

UE a luat deja mai multe măsuri pentru a promova tranziția rețelelor tradiționale de conectivitate către infrastructurile viitorului:

·       La 23 februarie 2023, Comisia a lansat o amplă consultare exploratorie privind viitorul sectorului conectivității și al infrastructurii acestuia, ale cărei rezultate au fost publicate în octombrie 2023.

·       Împreună cu consultarea, Comisia a prezentat, de asemenea, Actul privind infrastructura gigabit (GIA), pentru care s-a ajuns la un acord politic la 5 februarie 2024, la un an de la propunere. GIA introduce un set de acțiuni menite să simplifice și să accelereze implementarea rețelelor de foarte mare capacitate, reducând sarcina administrativă și costul implementării.

·       Acordul a venit în același timp cu adoptarea Recomandării privind promovarea normativă a conectivității la nivel de gigabit (Recomandarea privind gigabiții), care oferă autorităților naționale de reglementare orientări cu privire la modul de concepere a obligațiilor de remediere a accesului la nivel angro pentru operatorii cu putere semnificativă pe piață.

·       În plus, UE a luat măsuri pentru a consolida conectivitatea noastră de bază, de exemplu prin parteneriate „Global Gateway”, care asigură o conectivitate de înaltă calitate cu toate părțile Uniunii, inclusiv cu regiunile ultraperiferice, insulele, statele membre cu linii de coastă și țările și teritoriile de peste mări. Parteneriatul Global Gateway, finanțat prin MIE, sprijină infrastructuri esențiale, cum ar fi cablurile submarine.

Pentru mai multe Informații

Cartea albă „Cum să stăpânească nevoile în materie de infrastructură digitală ale Europei?”

Recomandare privind securitatea și reziliența infrastructurilor de cabluri submarine

Fișă informativă

Q &A

 

*Această pagină a fost tradusă prin traducere automată. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește calitatea și acuratețea acestei traduceri.

Detalii

Data publicării

21 februarie 2024

Date de contact

Johannes BAHRKE

Nume

Johannes BAHRKE

E-mail

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Roberta VERBANAC

Nume

Roberta VERBANAC

E-mail

roberta.verbanac@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 24 98


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală