Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
07.03.2011 - Prima Zi Europeană a Egalității Salariale scoate în evidenţă diferențele de salarizare în UE
ED Targoviste

        În Uniunea Europeană, femeile câștigă de-a lungul vieţii, în medie, cu 17,5% mai puțin decât bărbații. Acest procentaj uimitor va fi evidenţiat mâine, cu ocazia primei Zile Europene a Egalității Salariale celebrată în întreaga UE. Această zi – 5 martie – marchează numărul de zile suplimentare pe care femeile trebuie să le muncească în anul 2011 pentru ca suma de bani câştigată de acestea să fie echivalentă cu cea obţinută de bărbaţi în 2010. Comisia Europeană se angajează să reducă diferențele de salarizare între bărbați și femei şi a publicat, în septembrie 2010, o strategie globală privind egalitatea între sexe (a se vedea IP/10/1149 şi MEMO/10/430). Ziua Europeană a Egalității Salariale din acest an, care vizează sensibilizarea cetăţenilor faţă de aceste diferențe de salarizare, prefațează Ziua Internațională a Femeii din data de 8 martie.

        „97 de milioane de femei din Europa lucrează de la 1 ianuarie, însă încep să fie remunerate efectiv abia de săptămâna aceasta”, a declarat dna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție. „Ziua Europeană a Egalității Salariale readuce în prim-plan amploarea eforturilor pe care trebuie să le depunem pentru a elimina diferențele de salarizare între bărbați și femei. Alături de statele membre şi de partenerii sociali, vom încerca să reducem considerabil diferențele de salarizare între bărbați și femei în UE, astfel încât în viitor să nu mai avem nevoie de o zi a egalității salariale care să marcheze aceste disparităţi".

        „Remunerare egală pentru muncă egală” reprezintă unul din principiile fondatoare ale UE. El figurează deja în Tratatul de la Roma din 1957. Cu toate acestea, progresele realizate în materie de reducere a diferențelor de salarizare între bărbați și femei au fost lente. Potrivit celor mai recente statistici, realizate pentru anul 2008, procentajul variază de la 5% în Italia până la 30% în Estonia. Acest lucru reflectă inegalitățile complexe care persistă pe piaţa forţei de muncă.

Pentru a răspunde acestor diferențe de salarizare, Comisia are în vedere:

- sprijinirea inițiativelor în favoarea remunerării egale la locul de muncă, precum mărcile, „cartele” și premiile pentru egalitate; un exemplu sunt cele identificate într-un recent Studiu al UE privind iniţiativele fără caracter legislativ pentru companii, în vederea promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la locul de muncă;

- favorizarea elaborării unor instrumente pentru angajatori care să corecteze disparitățile salariale nejustificate, cum ar fi Logib, un instrument utilizat în Germania şi Luxemburg, care permite societăţilor să identifice diferențele de salarizare între bărbați și femei în cadrul organizaţiilor lor;

- examinarea posibilităţilor de îmbunătăţire a transparenței remunerării, precum şi a impactului asupra egalității salariale al acordurilor de lucru atipice, cum ar fi munca cu jumătate de normă şi contractele pe durată determinată;

- modalităţile de încurajare a femeilor şi bărbaţilor să îmbrăţişeze profesii netradiționale, precum şi facilitarea, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, concilierii vieţii profesionale cu cea privată.

Context

        Datorită legislației UE și legislațiilor naționale privind egalitatea salarială, numărul cazurilor de discriminare directă – respectiv diferențele de salarii între bărbații și femeile care fac exact aceeași muncă – a scăzut. Dar diferența de salarizare are conotații mai largi: ea reflectă discriminarea și inegalitatea care continuă să se manifeste pe întreaga piață a forței de muncă.

        Cum diferența de salarizare se reflectă asupra veniturilor obținute după o viață de muncă, rezultă că femeile vor avea şi pensii mai mici. Prin urmare, probabilitatea de a se confrunta cu sărăcia la bătrâneţe este mai mare în cazul femeilor: 22% dintre femeile în vârstă de şi peste 65 de ani sunt expuse riscului de sărăcie, în timp ce numai 16% dintre bărbați se află în aceeaşi situație.

        Activitățile de sensibilizare au un rol esențial în a informa angajatorii, angajații și părțile interesate despre motivele persistenței unor diferențe de salarizare între femei și bărbați și despre modalitățile prin care acestea pot fi reduse. De aceea, Comisia continuă să deruleze o campanie de informare la nivelul UE, cu acțiuni în toate cele 27 de state membre. Un calculator online al diferenţelor de salarizare între femei și bărbați permite angajaților și angajatorilor să aibă o reprezentare a acestor diferențe.

        Un sondaj Eurobarometru privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, lansat anul trecut, arată că 62% dintre europeni consideră că există în continuare inegalitate între femei și bărbați în multe domenii ale societății. 82% dintre persoanele chestionate au afirmat că diferența de salarizare între bărbați și femei ar trebui abordată urgent, iar 61% dintre respondenţi consideră că deciziile la nivelul UE joacă un rol important în promovarea egalităţii de șanse între femei și bărbați.

        La 1 martie, doamna vicepreşedinte Reding s-a întâlnit cu directori și președinți ai consiliilor de administrație ai unor mari companii europene pentru a discuta modalităţile de creştere a numărului de femei în consiliile de administrație ale întreprinderilor (a se vedea IP/11/242 şi MEMO/11/124).

Anexă

Pagini Utile

  • Egalitatea de șanse între femei și bărbați în UE:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

  • Campania privind diferențele de salarizare între bărbați și femei:

http://ec.europa.eu/equalpay

  • Pagina de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală