Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
01.07.2021 - Planul european de luptă împotriva cancerului: Comisia lansează un centru de cunoștințe pentru a lupta împotriva cancerului
ED Targoviste

În 30 iunie, Comisia lansează Centrul de cunoștințe privind cancerul, prima acțiune emblematică realizată în cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului.

Centrul de cunoștințe privind cancerul este o nouă platformă online care are ca scop colectarea de informații și coordonarea de acțiuni împotriva primei cauze a deceselor din Europa în rândul populației cu vârsta sub 65 de ani. Acest centru va colecta cele mai recente informații despre cancer, va furniza orientări în materie de îngrijiri de sănătate și sisteme de asigurare a calității, va monitoriza tendințele legate de incidența cancerului și de mortalitatea determinată de această boală pe tot teritoriul UE și va realiza prognoze în ceea ce privește aceste tendințe. Platforma este și un spațiu în care toți cei dedicați luptei împotriva cancerului pot partaja bune practici, pot colabora și se pot coordona pentru a valorifica la maximum cunoștințele noastre colective și datele verificate științific.

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Lansarea noului Centru de cunoștințe privind cancerul este prima acțiune emblematică din cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului. Dispunând de mai multe cunoștințe, putem înțelege, preveni și trata mai bine cancerul. Cercetarea și inovarea reprezintă punctul de plecare al unei noi abordări referitoare la îngrijirile acordate pentru cancer în UE. Punerea în comun și partajarea celor mai recente rezultate ale cercetării, inovării și tehnologiilor din domeniul cancerului, inclusiv în ceea ce privește soluțiile personalizate și digitale noi, sunt esențiale pentru ca autoritățile din domeniul sănătății și al cercetării să dispună de mijloacele necesare pentru o mai bună abordare a cancerului, iar centrul de cunoștințe va fi inima acestor acțiuni.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, responsabilă de Centrul Comun de Cercetare, a declarat: „De la institute la cercetători, de la organizațiile pacienților la inovatori, trebuie să ne unim cu toții forțele în întreaga societate pentru a învinge cancerul. Știința ne poate ajuta să înțelegem boala și factorii săi de risc, dar pentru a avea un impact real trebuie ca aceste cunoștințe să fie încorporate în politici și intervenții care vor salva vieți. Centrul de cunoștințe privind cancerul este un instrument-cheie în coordonarea eforturilor noastre și în a ne asigura că utilizăm cele mai bune informații pentru a câștiga această luptă.”

Ce rol are Centrul de cunoștințe privind cancerul?

Centrul de cunoștințe privind cancerul este un intermediar independent în schimbul de cunoștințe, care furnizează politicilor sprijin bazat pe date verificate, extinzând totodată sistemele IT, dispozitivele poartă, portalurile, platformele și bazele de date existente ale Comisiei în ceea ce privește cancerul. Centrul:

·       Va colecta și va pune la dispoziție cele mai recente informații și statistici cu privire la cancer;

·       Va monitoriza tendințele legate de cancer astfel încât să poată fi evaluată eficacitatea strategiilor de prevenire și a programelor de screening;

·       Va furniza orientări europene pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirea cancerului în scopul de a ameliora rezultatele tratamentelor acordate pentru cancer și de a reduce inegalitățile dintre regiunile UE;

·       Va contribui la conturarea unor politici de prevenire a cancerului legate de mediu și de stiluri de viață sănătoase, incluzând controlul tutunului și al alcoolului;

·       Va identifica lacune de cercetare sau de politici;

·       Va asigura un spațiu pentru coordonarea a numeroase inițiative privind cancerul pe o singură platformă;

·       Va ajuta la reducerea inegalităților în ceea ce privește prevenirea cancerului și îngrijirile acordate în cazul acestei boli pe teritoriul UE.

Platforma găzduiește un punct de referință pentru elaborarea de politici în materie de prevenire, prin intermediul Portalului cu informații despre promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Totodată, platforma găzduiește și Sistemul european de informații cu privire la cancer și orientări și sisteme europene de asigurare a calității pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului.

Centrul de cunoștințe este o inițiativă emblematică din cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului, o prioritate majoră în domeniul sănătății a Comisiei von der Leyen și un pilon esențial al unei puternice uniuni europene a sănătății. Planul de luptă împotriva cancerului stabilește o abordare nouă și ambițioasă menită să determine reducerea poverii reprezentate de cancer în UE, vizând întregul parcurs al bolii, de la prevenire la calitatea vieții pacienților bolnavi de cancer sau a persoanelor care au supraviețuit bolii, și concentrându-se pe acțiuni în cazul cărora UE poate genera cea mai mare valoare adăugată. De asemenea, Misiunea de cercetare privind cancerul din cadrul programului Orizont Europa care este prevăzută va fi o componentă majoră a investițiilor UE în cercetare și inovare în domeniul cancerului, sprijinind multe dintre acțiunile-cheie ale Planului de luptă împotriva cancerului și furnizând concepte noi pentru politici și soluții inovatoare pentru pacienți.

Centrul de cunoștințe privind cancerul va contribui la succesul acestor inițiative identificând, aliniind, planificând și coordonând acțiuni științifice și tehnice. Acest lucru va contribui la o mai bună prevenire, la un screening mai performant pentru detectarea timpurie și la tratamente și îngrijiri de mai bună calitate, pentru ca pe viitor viața noastră, a tuturor, să fie mai îndelungată și mai fericită.

Noi orientări cu privire la screening, diagnosticare și îngrijiri în cazul cancerului de sân

Tot astăzi se lansează și o primă realizare extrem de importantă a centrului de cunoștințe: Orientările și sistemul european de asigurare a calității pentru screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului de sân. Aceste orientări, care au în centru pacientul și sunt bazate pe date verificate, oferă furnizorilor de servicii medicale și femeilor îndrumări clare și independente cu privire la parcursul complet de urmat în privința îngrijirilor de sănătate în cazul cancerului care le afectează cel mai mult pe femei. Orientările vor contribui la reducerea incidenței cancerului de sân și vor aborda inegalitățile inevitabile în ceea ce privește incidența, prevalența, ratele de mortalitate și de supraviețuire existente între țările UE și pe teritoriul acestora. Orientările și manualele de asigurare a calității însoțitoare sunt disponibile online pe platforma centrului de cunoștințe și vor fi actualizate de îndată ce devin disponibile informații noi.

Context

Oamenii de știință din cadrul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei vor gestiona Centrul de cunoștințe privind cancerul; ei sunt și cei mai în măsură să facă acest lucru, având în vedere că dețin experiență în gestionarea altor centre de cunoștințe și în domeniul cancerului. Experiența lor include elaborarea de orientări pentru îmbunătățirea screeningului, a diagnosticării și a îngrijirilor, consolidarea bunelor practici pentru prevenirea cancerului și valorificarea potențialului datelor privind cancerul pentru a monitoriza și a estima povara pe care o implică această boală.

Centrele de cunoștințe ale Comisiei reunesc experți, cercetători și factori de decizie politică din interiorul și din afara Comisiei pentru a formula în mod holistic întrebări de politică și a elabora răspunsuri bazate pe date verificate.

Centrul de cunoștințe privind cancerul este al 10-lea centru de cunoștințe al Comisiei și al nouălea care urmează a fi lansat sub conducerea Centrului Comun de Cercetare. Noul centru se adaugă celor deja înființate pe tema biodiversității, a bioeconomiei, a observării Pământului, a securității alimentare și nutriționale globale, a politicilor teritoriale, a migrației și demografiei, a gestionării riscului de dezastre, a fraudelor alimentare și a calității alimentelor și pe tema interpretării (centrul numit în ultimul rând fiind condus de Direcția Interpretare a Comisiei – DG SCIC).

Informații suplimentare

Infografic (PDF)

Material video

Centrul de cunoștințe privind cancerul

Un plan european de combatere a cancerului

Misiunea UE de cercetare privind cancerul

Detalii

Data publicării

30 iunie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

E-mail

stefan.turcu@ec.europa.eu

Telefon mobil

0724 232 197


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală