Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
31.05.2010 - Un nou impuls în procesul de recrutare de personal pentru ocuparea unor posturi de conducere la nivel înalt în cadrul Comisiei
ED Targoviste

        Maroš Šefčovič, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil de relaţiile interinstituţionale şi de administraţie, a anunţat astăzi publicarea unor anunţuri de posturi vacante pentru patru posturi de director general adjunct, deschise resortisanţilor din trei state membre care au aderat la UE în 2004 (Letonia, Lituania şi Malta).Deşi obiectivele globale privind numărul de persoane recrutate din noile state membre care au aderat la UE în 2004 pentru ocuparea unor posturi de conducere la nivel înalt au fost atinse, obiectivele indicative individuale nu au fost încă atinse pentru aceste trei state membre.Anunţurile publicate astăzi vor fi urmate zilele viitoare de două serii de anunţuri pentru posturi de conducere la nivel înalt, respectiv pentru funcţia de director şi cea de consilier principal, posturi care vor fi deschise resortisanţilor din şase state membre care au aderat la UE în 2004 şi 2007 (Bulgaria, Republica Cehă, Lituania, Polonia, România şi Slovacia).

        „Comisia este hotărâtă să obţină un echilibru geografic adecvat în cadrul serviciilor sale, inclusiv la cel mai înalt nivel de conducere”, a declarat vicepreşedintele Šefčovič.„Rezultatele au fost foarte bune în ceea ce priveşte nivelurile indicative fixate pentru ţările care au aderat în 2004 şi 2007.Însă pentru unele state membre este nevoie de un efort suplimentar.De aceea am decis să facem acest pas suplimentar.Aştept cu interes dosarele candidaţilor cu pregătire foarte bună.”

        În urma extinderilor din 2004 şi 2007, Comisia s-a angajat să sprijine în mod activ procesul de recrutare a resortisanţilor din cele 12 noi state membre în serviciile sale, inclusiv în posturile de conducere la nivel înalt.

        Acest proces a fost sprijinit prin instituirea unei perioade de tranziţie în cursul căreia aceste recrutări ar trebui facilitate.Această perioadă se va încheia la 31 decembrie 2010 pentru cele 10 state membre care au aderat la UE în 2004 (UE­10).O perioadă similară s-a stabilit pentru Bulgaria şi România (UE-2), perioadă care se va încheia la 31 decembrie 2011.

        În ceea ce priveşte recrutarea UE-10 pentru posturi de conducere la nivel înalt, Comisia Europeană a fixat ca obiectiv global un număr de 10 posturi de director general sau director general adjunct şi un număr de 41 de posturi de director sau consilier principal.
În ansamblu, în ultimii ani, acest proces de recrutare s-a desfăşurat foarte bine:obiectivul indicativ global a fost atins la nivel de director general sau director general adjunct şi este foarte aproape de a fi realizat la nivel de director sau consilier principal, 40 de persoane fiind deja recrutate.

        Cu toate acestea, vicepreşedintele Šefčovič doreşte să continue acţiunile predecesorului său, Siim Kallas, şi să promoveze recrutarea pentru o serie de state membre pentru care obiectivele indicative individuale nu au fost încă atinse, prin anunţurile publicate astăzi şi prin viitoarele anunţuri pentru posturi de director şi consilier principal.

        Anunţurile pentru posturile de director general adjunct care sunt deschise resortisanţilor din Letonia, Lituania şi Malta sunt următoarele:
-       director general adjunct în Direcţia Generală Concurenţă;
-       director general adjunct în Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii;
-       director general adjunct în Direcţia Generală Politica Regională;
-       director general adjunct în Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori.

        La 28 mai, Comisia va publica anunţuri de posturi vacante pentru funcţia de director, care vor fi deschise resortisanţilor din Bulgaria, Republica Cehă, Lituania, Polonia, România şi Slovacia.Posturile vor fi pentru Direcţia Generală Concurenţă, Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcţia Generală Buget, Centrul Comun de Cercetare şi Oficiul pentru Publicaţii al UE.

        La 9 iunie, Comisia va publica anunţuri de posturi vacante la nivel de consilier principal şi pentru resortisanţii din Bulgaria, Republica Cehă, Lituania, Polonia, România şi Slovacia.Acestea vor fi pentru Serviciul Juridic, EuropeAid şi pentru Direcţiile Generale Cercetare, Energie şi Interpretare.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală