Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
06.04.2013 - Potrivit unui raport, femeile continuă să fie subreprezentate în domeniul cercetării din UE
ED Targoviste

În Europa, proporția cercetătorilor de sex feminin este în creștere, însă femeile continuă să fie subreprezentate în disciplinele și carierele științifice. Acesta este mesajul ultimei ediții a raportului „She Figures”, publicat de Comisia Europeană. Femeile reprezintă numai 33% din totalul cercetătorilor europeni, 20% din numărul profesorilor universitari titulari și 15,5% din numărul șefilor de instituții de învățământ superior.

Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „În pofida câtorva progrese înregistrate în ultimii ani, femeile rămân o minoritate în rândul cercetătorilor și există o barieră invizibilă, dar reală, care le blochează accesul la pozițiile de vârf. Acest lucru constituie o gravă nedreptate și o scandaloasă irosire de talente. Obiectivul Comisiei este de a promova egalitatea dintre sexe în cadrul programelor noastre și de a face tot posibilul pentru a schimba o cultură instituțională adânc înrădăcinată.” Potrivit raportului, femeile reprezintă aproximativ 40% din totalul cercetătorilor în sectorul învățământului superior, 40% în sectorul public și 19% în sectorul întreprinderilor. Deși în toate sectoarele numărul lor crește mai rapid decât cel al bărbaților (+ 5,1% în cazul femeilor, față de +3,3% în cazul bărbaților în perioada 2002-2009), femeile cercetători continuă să întâmpine mari dificultăți pentru ocuparea funcțiilor de decizie, ponderea lor în consiliile științifice și de administrație din întreaga UE fiind, în medie, de numai o femeie la doi bărbați.

În 2010, proporția femeilor în rândul studenților (55%) și al absolvenților de studii superioare (59%) a depășit-o pe cea a bărbaților, însă majoritatea doctoranzilor și a absolvenților de doctorat au fost bărbați (femeile reprezentând doar 49%, respectiv 46%). Mai mult, urcând mai sus în cariera academică, s-a constatat că femeile reprezentau 44% dintre cercetătorii cu doctorat de pe prima treaptă a carierei și doar 20% dintre cei aflați pe pozițiile de vârf. Subreprezentarea femeilor devine și mai frapantă în domenii precum știința și ingineria.

Promovarea egalității dintre sexe este una dintre prioritățile-cheie stabilite de Comisie pentru realizarea Spațiului european de cercetare (SEC). Comisia a solicitat statelor membre să elimine obstacolele care împiedică recrutarea, reținerea și avansarea în carieră a femeilor cercetători. De asemenea, Comisia urmărește să soluționeze problema inegalității dintre sexe la nivel decizional.

Context
Raportul „She Figures” din 2012 este cea de-a patra publicație referitoare la un set de indicatori-cheie care sunt esențiali pentru înțelegerea situației femeilor în știință și cercetare. Cu timpul, lista indicatorilor a evoluat pentru a descrie participarea femeilor la toate nivelurile și la toate disciplinele științifice, de la învățământul terțiar până la piața muncii, inclusiv echilibrul muncă/viață personală, nu numai în cele 27 de state membre ale UE, ci și în Croația, în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, în Islanda, în Israel, în Norvegia, în Elveția și în Turcia.

Raportul „She Figures” este realizat de Comisia Europeană (Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare și Eurostat), în cooperare cu corespondenții statistici din cadrul Grupului de la Helsinki privind femeile în domeniul științei.

Persoane de contact:
Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience
Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală