Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
21.01.2024 - Comisia trimite cereri de informații către 17 platforme și motoare de căutare online foarte mari, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale
ED Targoviste

Comisia trimite cereri de informații către 17 platforme și motoare de căutare online foarte mari, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

 

Comisia a trimis ieri, 18 ianuarie, cereri oficiale de informații în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (RSD) către 17 platforme și motoare de căutare online foarte mari (POFM și MCOFM) desemnate ca atare la 25 aprilie 2023, și anume AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube și Zalando. Aceste POFM și MCOFM sunt invitate să furnizeze mai multe informații cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a se conforma obligației de a acorda acces, fără întârzieri nejustificate, la datele care sunt public accesibile, prin interfața lor online, pentru cercetătorii eligibili.

Accesul cercetătorilor la date este esențial pentru a se asigura responsabilizarea și controlul public al politicilor platformelor. Accesul cercetătorilor la datele disponibile public contribuie în mare măsură la obiectivele RSD, ceea ce este deosebit de important având în vedere evenimentele următoare cum ar fi alegerile la nivel național și la nivelul UE, precum și pentru monitorizarea continuă a prezenței conținuturilor și bunurilor ilegale pe platformele online.

Cele 17 POFM și MCOFM trebuie să prezinte Comisiei informațiile solicitate până la 9 februarie 2024. Pe baza evaluării răspunsurilor primite, Comisia va stabili etapele următoare.

În urma desemnării lor ca platforme sau motoare de căutare online foarte mari, cele 17 POFM și MCOFM trebuie să respecte întregul set de dispoziții introduse de RSD, inclusiv dispoziția privind accesul la date.

La 18 decembrie 2023, Comisia a inițiat împotriva POFM „X” o procedură oficială de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, din mai multe motive, printre care suspiciunea de încălcare a obligațiilor referitoare la accesul cercetătorilor la date.

Mai multe informații cu privire la investigațiile Comisiei în legătură cu respectarea RSD se găsesc aici.

Detalii

Data publicării

18 ianuarie 2024

Date de contact

Johannes Bahrke

Nume

Johannes Bahrke

Număr de telefon

+32 229 58615

Thomas Regnier

Nume

Thomas Regnier

Număr de telefon

+32 2 29 9 1099


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală