Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
19.06.2009 - Concediu pentru creșterea copilului: Partenerii sociali europeni semnează revizuirea acordului-cadru
ED Targoviste

       Noul acord-cadru încheiat de partenerii sociali europeni mărește durata concediului pentru creșterea copilului de la trei la patru luni pentru fiecare părinte și se aplică tuturor lucrătorilor angajați, indiferent de forma contractului lor de muncă. Acesta este rezultatul a șase luni de negocieri între partenerii sociali și reflectă schimbările survenite în societate și pe piața muncii de la semnarea primului acord-cadru privind concediul pentru creșterea copilului din 1995. Vladimír Špidla, Comisar pentru ocuparea forței de muncă, probleme sociale și egalitatea de șanse, a fost prezent în această dimineață la semnarea oficială.

       „ Acest acord dovedește faptul că parteneriatul social european funcționează și produce rezultate concrete pentru lucrători și întreprinderi în Europa ”, a subliniat Vladimír Špidla, Comisar pentru ocuparea forței de muncă, probleme sociale și egalitatea de șanse. Domnia sa a adăugat: „ Acest acord abordează în mod concret unul dintre obiectivele prioritare pentru egalitatea între femei și bărbați și demonstrează voința de a găsi soluții pentru ameliorarea echilibrului între viața familială și viața profesională, ținând cont în același timp de diversitatea cadrelor de reglementare naționale, de practici și de tradiții” .

       Noul acord-cadru privind concediul pentru creșterea copilului a fost semnat în această dimineață de următorii parteneri sociali europeni: CES (Confederația Europeană a Sindicatelor), BUSINESSEUROPE, CEEP (Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică) și UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii).

Noul acord:

  • mărește durata concediului parental de la 3 la 4 luni pentru fiecare părinte. O lună din cele patru nu este transferabilă de la un părinte la altul;
  • specifică faptul că se aplică tuturor lucrătorilor indiferent de forma contractului lor de muncă (contract cu durată limitată, lucru la timp parțial etc.);
  • oferă totodată posibilitatea părinților care revin la lucru după concediul pentru creșterea copilului să solicite adaptarea condițiilor lor de muncă (a orelor de lucru, de exemplu);
  • conferă o protecție sporită nu numai împotriva concedierilor, ci, de asemenea, și împotriva oricărui tratament defavorabil determinat de exercitarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului.

       În prezent, Comisia trebuie să examineze dispozițiile acordului. În aplicarea dispozițiilor Tratatului privind dialogul social, Comisia va propune Consiliului, înaintea sezonului de vară, punerea în aplicare a acordului printr-o directivă. Directiva trebuie adoptată de Consiliu prin majoritate calificată.

Context
       După cele două faze de consultări privind reconcilierea vieții private, profesionale și familiale, implicând partenerii sociali europeni, organizațiile de dialog social interprofesional au optat pentru negocierea unui acord privind concediul pentru creșterea copilului. Rezultatul a constat în primul acord-cadru la nivel comunitar, încheiat în decembrie 1995, urmat de o directivă a Consiliului în 1996 (Directiva 96/34/CE). După aproape 15 ani, considerând că a sosit timpul ca acest acord să fie actualizat, partenerii s-au așezat la masa tratativelor pentru produce o versiune revizuită. Negocierile au început în decembrie 2008 și s-au încheiat în martie 2009.

Informații suplimentare
Informații suplimentare privind dialogul social:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=fr
Informații suplimentare privind egalitatea între bărbați și femei:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=fr
Raportul anual din 2009 privind egalitatea între bărbați și femei:
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/booklets/equality/pdf/eul1450_090330_bas_en.pdf
Site-ul privind campania de combatere a diferențelor de salarizare:
http://ec.europa.eu/equalpay
Comunicat de presă video: Combaterea diferențelor de salarizare între femei și bărbați în Europa
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=8786&src=1
Comunicat de presă video: Femei în funcții de conducere:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=8787&src=1

Sursa: Rapid – Europa – Press Releases


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală