Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
03.11.2019 - Ziua Egalității Salariale: Declarația comună a prim-vicepreședintelui Timmermans și a comisarilor Thyssen și Jourová
ED Targoviste

Femeile din Uniunea Europeană câștigă în continuare mai puțin decât bărbații, în medie cu 16 %, ceea ce reprezintă o ușoară îmbunătățire față de situația de anul trecut, când diferența era de 16,2 %.

Ziua Europeană a Egalității Salariale, care marchează data de la care femeile încetează, în mod simbolic, să mai fie plătite pentru aceeași muncă în comparație cu colegii lor bărbați, cade în acest an pe 4 noiembrie.

În perspectiva acestei zile simbolice, prim-vicepreședintele Frans Timmermans, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, și comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, au declarat:

„Au trecut 60 de ani de când principiul remunerației egale a fost înscris în tratatele europene, și totuși legislația încă nu reflectă realitatea vieții de zi cu zi a femeilor din întreaga Europă. Femeile europene continuă să lucreze două luni pe an fără să fie plătite, în comparație cu colegii lor bărbați, iar ritmul progreselor este prea lent.

Cu toate că în ultimii cinci am făcut unii pași în direcția cea bună, trebuie să depunem mai multe eforturi, într-un ritm mai accelerat. Cetățenii noștri se așteaptă să obținem rezultate mai bune.

Nouă din zece europeni – femei și bărbați – cred că este inacceptabil ca femeile să fie plătite mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă.

Informația înseamnă putere și, prin urmare, cu cât vom putea să îmbunătățim mai mult transparența privind cauzele care stau la baza diferenței de remunerare, cu atât vom putea să le combatem mai bine.

Transparența salarială este importantă, pentru a putea să detectăm cazurile de discriminare salarială, iar angajații și clienții să poată trage propriile lor concluzii și să ia măsuri. În fapt, 64 % dintre europeni au declarat că sunt de acord cu publicarea salariilor medii din cadrul întreprinderii lor, defalcate pe categorii de locuri de muncă și pe sexe. Transparența salarială, împreună cu alte soluții, cum ar fi o repartizare echitabilă a responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați – care este posibilă datorită noii Directive a UE privind concediul pentru creșterea copilului și concediul pentru îngrijire – ne-ar ajuta să combatem cauzele profunde ale diferenței de remunerare dintre femei și bărbați.

Prin urmare, salutăm anunțul făcut de președinta aleasă, Ursula von der Leyen, de a prezenta, în primele 100 de zile ale noului mandat, măsuri care să introducă obligația transparenței salariale.

Trebuie să continuăm lupta împotriva diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, pentru a spori eficacitatea forței de muncă și pentru a construi o societate mai echitabilă.”

Context

Cauzele diferenței de remunerare dintre femei și bărbați sunt multiple: femeile lucrează mai frecvent cu fracțiune de normă, se confruntă în cariera lor profesională cu așa-numitul fenomen al „plafonului de sticlă”, lucrează în sectoare în care salariile sunt mai mici sau sunt adesea nevoite să își asume responsabilitatea principală pentru îngrijirea familiilor lor. Una dintre modalitățile de soluționare a acestei probleme o reprezintă îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și a îngrijitorilor care lucrează. În aprilie 2017, Comisia a prezentat o propunere în acest sens, care a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliu în ianuarie 2019.

Diferențele salariale depind, de asemenea, de stereotipurile de gen și de discriminare, ponderea relativă a acestor cauze neputând fi cunoscută dacă nu se îmbunătățește transparența salarială.

La nivelul UE, în ultimii 5 ani Comisia Juncker a luat diferite inițiative în acest sens. În 2014, Comisia a adoptat o recomandare referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei, prin promovarea unor măsuri concrete în materie de transparență salarială, printre care se numără și dreptul la informare, auditul salarial, prezentarea de rapoarte și includerea aspectelor legate de egalitatea salarială în cadrul negocierilor colective. Raportul din 2017 privind punerea în aplicare a recomandării a constatat că implementarea și eficacitatea măsurilor erau insuficiente.

În noiembrie 2017, Comisia a lansat Planul de acțiune al UE pentru combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați, care adoptă o abordare holistică și propune soluții pentru toate cauzele profunde ale acestui fenomen, inclusiv îmbunătățirea transparenței salariale.

Până în prezent, s-au acordat fonduri în valoare de 14,2 milioane EUR pentru proiectele de combatere a stereotipurilor, în ceea ce privește orientarea profesională și alegerile în materie de carieră, implicarea femeilor în procesul decizional și echilibrul dintre viața profesională și cea privată, eliminarea disparităților de gen de-a lungul vieții și modul de combatere a diferenței de gen în materie de ocupare a forței de muncă, remunerare și pensii.

În 2018, Comisia a lansat o evaluare a măsurilor privind egalitatea salarială, pe care în prezent o finalizează. Concluziile Consiliului EPSCO din iunie 2019 invită Comisia Europeană să monitorizeze în mod activ evaluarea în curs.

În perioada ianuarie-aprilie 2019, Comisia Europeană a organizat o consultare publică pentru a aduna contribuții de la o gamă largă de părți interesate referitoare la funcționarea și punerea în aplicare a legislației UE privind egalitatea salarialăRezumatul rezultatelor este disponibil online. Comisia Europeană lucrează în prezent la evaluarea principiului „ remunerației egale”, care se numără printre obiectivele planului de acțiune.

În plus, Comisia Europeană publică astăzi o prezentare generală a jurisprudenței naționale și europene și a bunelor practici referitoare la egalitatea salarială, care se numără printre obiectivele planului de acțiune în materie de avertizare și informare cu privire la diferența de remunerare dintre femei și bărbați. Această prezentare generală oferă informații referitoare la funcționarea egalității salariale, dar subliniază și deficiențele în ceea ce privește asigurarea respectării în practică a principiului remunerației egale.

Pentru informații suplimentare

Pagina web privind diferența de remunerare dintre femei și bărbați, inclusiv:

- Fișa informativă privind diferența de remunerare dintre femei și bărbați

- Fișa informativă privind transparența salarială

- Raport: Jurisprudență și bune practici la nivel național în materie de egalitate salarială

- Ghid privind jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie de egalitate salarială

Cel mai recent sondaj Eurobarometru privind egalitatea de gen

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Athina REUTER (+ 32 2 298 23 90)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală