Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
17.06.2014 - Noul pașaport european al competențelor va facilita recrutarea în sectorul hotelier
ED Targoviste

Comisia Europeană a lansat pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier, un instrument care a fost elaborat pentru a facilita contactul între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii din sectorul hotelier și al turismului în Europa. Pașaportul european al competențelor permite lucrătorilor și angajatorilor să depășească barierele lingvistice și să compare competențele lucrătorilor din sectorul hotelier în scopul de a înlesni recrutarea în acest sector. Găzduit pe Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă EURES, pașaportul competențelor este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. Pașaportul va fi extins la alte sectoare în viitor.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier reprezintă un important instrument practic în vederea promovării mobilității lucrătorilor europeni, în special a tinerilor, într-un sector care are un potențial de creștere ridicat. În plus, această inițiativă ilustrează foarte bine rezultatul dialogului social dintre organizațiile angajatorilor și ale salariaților la nivel european; așteptăm cu nerăbdare ca această cooperare să se extindă în alte sectoare ale pieței forței de muncă.”

Pașaportul european al competențelor este o inițiativă a Comisiei în asociere cu organizațiile angajatorilor și ale salariaților din sectorul hotelier: HOTREC, Confederația Asociațiilor Naționale de Hoteluri, Restaurante, Café și asimilate din Uniunea Europeană; și EFFAT, Federația Europeană a Sindicatelor din Sectoarele Alimentației, Agriculturii și Turismului.
În pașaportul european al competențelor, lucrătorii pot înregistra toate aptitudinile și competențele dobândite în cursul educației lor, precum și formarea profesională și experiența profesională practică într-un format ușor accesibil. Pașaportul vine în completarea unui curriculum vitae tradițional și permite angajatorilor să depășească rapid barierele lingvistice și să găsească lucrătorii calificați de care au nevoie pentru a ocupa posturile vacante. Prin urmare, acesta facilitează o mai bună corelare între cererea și oferta de pe piața forței de muncă din sectorul hotelier.

Pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier este primul dintr-o serie de pașapoarte care vizează sectoarele cu o mobilitate crescută ale economiei europene. Comisia se angajează să sprijine mobilitatea pe piața europeană a forței de muncă, pe care o consideră o modalitate de îmbunătățire a ocupării forței de muncă, și va continua să colaboreze cu partenerii săi pentru a extinde instrumentul reprezentat de pașaportul european al competențelor, în vederea sprijinirii altor sectoare cu mobilitate crescută în Europa.

Context
În aprilie 2014, peste 5 milioane de tineri sub 25 de ani nu aveau un loc de muncă în UE, înregistrându-se o rată a șomajului în rândul tinerilor de 22,5%. Din acest motiv, este cu atât mai importantă sprijinirea sectoarelor care au oferit, în mod sistematic, oportunități tinerilor, cum ar fi sectorul hotelier și cel al turismului.

Un studiu paneuropean publicat la sfârșitul anului 2013 a arătat că sectorul hotelier joacă un rol esențial în combaterea șomajului în rândul tinerilor și că acesta este esențial pentru ocuparea forței de muncă și creșterea economică, precum și pentru sănătatea altor sectoare. Aceste constatări sunt susținute de statisticile privind piața forței de muncă, care arată că ocuparea forței de muncă în sectorul hotelier a crescut cu 2,9% pe an în perioada 2000-2010, ceea ce a permis crearea a 2,5 milioane de locuri de muncă. Aceasta, comparativ cu o rată medie de 0,7%.

Pentru a promova lansarea pașaportului european al competențelor, Comisia Europeană, HOTREC, EFFAT și EURES, organizează în perioada 23-27 iunie 2014 o săptămână tematică privind pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier. Această campanie de promovare se va desfășura pe conturile de pe platformele de comunicare socială ale partenerilor și va antrena persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori din sectorul hotelier și al turismului din întreaga Europă, în vederea familiarizării acestora cu caracteristicile instrumentului.

Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

Pagini Utile

  1. Videoprivind pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier
  2. Tutorial pentru angajatori privind pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier
  3. Tutorial pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă privind pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier
  4. Pagina de internet EURES
  5. Pagina de internet a comisarului László Andor
  6. Urmăriți-l pe comisarul László Andor prin Twitter
Abonați-vă gratuit la buletinul informativ al Comisiei Europene conținând noutăți referitoare la ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală