Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
21.01.2010 - Preşedinţia spaniolă: redresarea economică este obiectivul principal
ED Targoviste

        Reducerea dependenţei energetice, promovarea comerţului electronic între Statele Membre, dezvoltarea industriei automobilelor electrice pentru a combate schimbările climatice şi îmbunătăţirea calităţii universităţilor au fost cele patru priorităţi accentuate de premierul spaniol Zapatero în cursul dezbaterii de prezentare a preşedinţiei spaniole în Parlament. Liderii grupurilor politice au salutat obiectivul prioritar de ieşire din criza economică, dar nu au fost tot timpul de acord cu măsurile concrete propuse.

        "Uniunea Europeană trebuie să parieze pe ea însăşi" a declarat prim-ministrul José Luis Rodríguez Zapatero, iar răspunsul la criza economică trebuie să fie primul obiectiv al UE. Preşedintele în exerciţiu al Consiliului a prezentat pe larg patru priorităţi ale mandatului său. Obiectivul creării "unei pieţe comune de energie" pentru a reduce dependenţa energetică trebuie atins, precum şi a unei pieţe interne digitale, care este un element cheie pentru creşterea productivităţii şi promovarea comerţului electronic.

        "UE trebuie să deţină o viziune comună pentru a promova automobile electrice, contribuind astfel la reducerea impactului schimbărilor climatice şi la îmbunătăţirea dezvoltării tehnologice", a explicat domnul Zapatero.

        El a mai menţionat şi alte priorităţi ale mandatului preşedinţiei spaniole: punerea în aplicare a noilor instrumente prevăzute în Tratatul de la Lisabona, astfel încât "cetăţenii să se simte mai aproape de instituţiile europene", un exemplu în acest sens fiind noua iniţiativă cetăţenească de a propune acte legislative şi necesitatea de a combate violenţa domestică în Europa prin crearea unui nou ordin judiciar european menit să protejeze femeile şi victimele violenţei pe criterii de sex.

        Recenta tragedie din Haiti a fost de asemenea abordată în discursul său: "Vom arăta ce putem noi face, ca europeni (...) în acele regiuni ale lumii unde există multă suferinţă (...) Vom oferi un răspuns puternic la nevoile pentru ajutor umanitar."

        Preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a lăudat "lunga tradiţie a angajamentului european a Spaniei", schiţând viziunile sale în ceea ce priveşte "reorientarea fundamentală a economiei europene pentru a atinge o economie de piaţă competitivă, inovatoare şi incluzivă din punct de vedere social."

        În ceea ce priveşte Haiti, domnul Barroso şi-a exprimat deplina solidaritate cu victimele cutremurului şi determinarea de a le ajuta. Uniunea şi Statele Membre au făcut deja angajamente concrete în ceea ce priveşte ajutorul umanitar, care se ridică la 222 milioane de euro, Comisia urmând a disponibila alte 200 de milioane pe termen lung pentru procesul de reconstrucţie.

        Domnul Joseph DAUL (PPE, FR) a salutat propunerea domnului Zapatero cu privire la o nouă guvernanţă economică europeană, adăugând că grupul conservator nu poate fi de acord cu acceptarea de către premierul spaniol a creşterii deficitelor publice. "Trebuie să sprijinim întreprinderile mici şi mijlocii (...) Nu sunt sigur dacă dumneavoastră şi grupul dumneavoastră politic şi-au dat seama dacă propunerile dumneavoastră sunt realiste", a declarat domnul Zapatero, adăugând: "Sprijin pe deplin Pactul de stabilitate şi promovarea echilibrului fiscal". El a mai promis că Spania va atinge în 2013 nivelul de 3% a deficitului bugetar.

        Domnul Daul l-a întrebat pe premierul spaniol dacă are disponibilitatea de a participa la o sesiune spontană de întrebări şi răspunsuri cu deputaţii europeni pe durata preşedinţiei spaniole.  

        Martin SHULZ (S&D, DE) a salutat agenda "promiţătoare" a preşedinţiei spaniole: "Domnul Zapatero a stabilit un program ambiţios. Aţi numit patru priorităţi." Referitor la modelul de guvernare economică propus, domnul Schulz a considerat că reprezintă "abordarea corectă şi va duce Europa spre o nouă fază. Provocările Europei nu pot fi soluţionate prin organizarea unei serii de summituri. Statele Membre trebuie să şi implementeze propunerile elaborate." În final, domnul Schulz a solicitat un control şi o supraveghere mai puternică a sectorului financiar.

        Referindu-se la guvernanţa economică, domnul Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) a subliniat că "întrebarea fundamentală este dacă Consiliul şi Statele Membre doresc să schimbe metoda deschisă de coordonare, care a eşuat. Aceasta nu duce decât la publicarea a cât mai multor documente". În ceea ce priveşte schimbările climatice, domnul Verhostadt a pledat pentru adoptarea "unei noi strategii post-Copenhaga". "Strategia noastră acolo a eşuat. Trebuie să avem un plan care să se bazeze pe trei elemente: o sau un reprezentant(ă) pentru schimbările climatice, un acord trilateral cu SUA şi China şi un domeniu de interes comun cu SUA, precum sistemul de comercializare a emisiilor"

        Răspunzând intervenţiei lui Guy Verhostadt, domnul Zapatero a subliniat că este nevoie de un sistem de sancţiuni, dacă se doreşte aplicarea unei noi strategii de dezvoltare economică. "Tot ceea ce am realizat împreună funcţionează: Euro, Pactul de Stabilitate, piaţa internă", a adăugat el.

        Daniel Cohn-Bendit (Grupul Verzilor/ALE, FR) i-a cerut domnului Zapatero să preia ideea lui Michel Barnier de a crea o forţă europeană de ajutor (în domeniul protecţiei civile); "astfel UE ar fi putut livra mai mult ajutor în Haiti". În ceea ce priveşte situaţia economică, Cohn-Bendit a avertizat asupra faptului că şi creşterea economică poate fi în detrimentul climei. "Dacă nu punem în discuţie tipul de creştere economică pe care dorim să o aplicăm la nivel european, vom face aceleaşi greşeli". Referitor la dependenţa energetică, co-preşedintele Verzilor a spus că eficienţa energetică şi economisirea energiei este cea mai bună cale de a aborda această problemă. El a propus ca obiectivul european de economisire a energiei să fie de 30% şi să fie creat un nou proiect major pentru un Tramvai European, ca sursă pentru ocuparea forţei de muncă şi o nouă metodă de promovare a unor mijloace de transport ecologice. Primul ministru spaniol a fost de acord că "automobilele electrice ar trebui să fie încă un element  al creşterii durabile, bazate pe o economie verde."

        Timothy Kirkhope (ECR, UK) a salutat angajamentul european al Spaniei. Potrivit acestuia, "stabilirea unor politici economice obligatorii cu sancţiuni" în locul "coordonării acestora", "nu se potriveşte situaţiei actuale şi are un aer socialist" . Domnul Zapatero a răspuns că nu are nici o intenţie de a spori controlul asupra Statelor Membre, ci mai degrabă "ideea este de a avea mai multă competitivitate". El a explicat că 27 de sisteme naţionale nu pot funcţiona coerent la nivel mondial, riscul fiind de a slăbi competitivitatea UE faţă de concurenţii săi.

        Kirkhope a declarat în încheierea intervenţiei sale că grupul din care face parte va evalua preşedinţia spaniolă în funcţie de rezultatele sale, cerându-i primului ministru să se implice mai mult în lupta împotriva schimbărilor climatice şi împotriva "guvernului ilegitim şi brutal din Iran."

        Willy Meyer (GUE/NGL, ES) a declarat că programul Preşedinţiei spaniole nu poate rezolva problemele economice fundamentale. El a pledat pentru mai multă intervenţie, în special în sectorul financiar. "Tot ceea ce faceţi este vechi. Distrugeţi practic modelul social european". Vorbind despre Sahara Occidentală, deputatul european i-a mărturisit domnului Zapatero dezacordul său cu privire la organizarea unui summit cu participarea Marocului, pe durata preşedinţiei spaniole, deşi această ţară nu recunoaşte dreptul la autodeterminare al Saharei  Occidentale.

        El a adăugat de asemenea că Israelul ar trebui să respecte prevederile privind drepturile omului din Acordul de asociere.

        Folosindu-şi dreptul la replică, Primul ministru spaniol a confirmat intenţia sa de a organiza summitul  cu participarea Marocului.

        Marta Andreasen (EFD, UK) a adus în discuţie abuzurile de urbanizare din Spania, subliniind că "trei rapoarte au fost adoptate de Parlamentul European, dar nu a fost luată nici o măsură concretă". Ea a mai făcut referire la unele cazuri din circumscripţia sa unde au fost distruse case aflate în regiunea de coastă a Spaniei.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală