Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
26.03.2009 - Master european în traduceri
ED Targoviste
         Crearea reţelei dedicate Masterului european în traduceri (EMT) a constituit tema centrală a unei conferinţe internaţionale organizate de Comisia Europeană la Bruxelles, între 16 şi 17 martie 2009.

         În cadrul acesteia, peste o sută de universităţi şi alte părţi implicate în procesul de formare a traducătorilor s-au reunit pentru a defini criteriile pe care programele de formare vor trebui să le îndeplinească pentru a obţine o etichetă de calitate comună „EMT”. Comisia Europeană invită universităţile care formează traducători profesionişti să se alăture unei reţele europene de programe de formare de înaltă calitate.

        „În întreaga Uniune Europeană, universităţile propun programe de formare atractive şi de înaltă calitate pentru traducători, care permit formarea unui număr suficient de traducători profesionişti competenţi nu numai pentru Comisie şi pentru celelalte instituţii ale UE, ci pentru întreaga piaţă a traducerilor” a declarat Leonard Orban, Comisarul european pentru multilingvism.

        Masterul european în traduceri ar trebui să devină un punct de referinţă în materie de calitate în ceea ce priveşte formarea traducătorilor, oferind o serie de competenţe care trebuie dobândite în cadrul unui program de master în traduceri.

        Acest proiect a fost lansat în 2005, la iniţiativa Direcţiei Generale Traduceri a Comisiei Europene, şi a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu experţi recunoscuţi în domeniul profesiei de traducător, provenind din mediul academic. Primele două conferinţe, organizate în octombrie 2006 şi în martie 2008, au pus bazele cooperării propunând un set standard de competenţe-cheie în cadrul programei de formare pentru traducători. Aceste competenţe standard pot fi adoptate de orice universitate care formează traducători şi doreşte să participe la reţeaua EMT. Comisia poate oferi consiliere, însă responsabilitatea pentru formarea traducătorilor le revine exclusiv universităţilor. Crearea unei reţele va reprezenta punctul culminant al celor patru ani de lucru consacraţi dezvoltării proiectului EMT, iniţiat de către Direcţia Generală Traduceri a Comisiei. Odată constituită, această reţea va contribui la promovarea schimbului de bune practici între universităţile participante şi, în ultimă instanţă, la îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi a profesionalismului viitorilor traducători, precum şi la crearea unei adevărate pieţe europene de traducători calificaţi.

        Un anunţ recent al Comisiei Europene referitor la o potenţială penurie de traducători pentru anumite limbi confirmă necesitatea existenţei unui flux constant de absolvenţi ai instituţiilor de formare a traducătorilor. Conferinţa privind EMT din 2009 se va concentra în special pe următoarele aspecte:

  • competenţele-cheie necesare pentru viitorii traducători;
  • formarea universitară şi capacitatea de angajare, în vederea unei cooperări sporite între universităţile din diferite ţări;
  • criteriile de admitere în cadrul reţelei EMT;
  • avantajele şi responsabilităţile membrilor reţelei şi ale candidaţilor;
  • activitatea şi organizarea reţelei în viitor.

        Universităţile care doresc să se alăture reţelei EMT îşi pot depune candidatura până la data de 30 aprilie 2009. http://ec.europa.eu/romania/news/master_european_traduceri_ro.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală