Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
23.07.2009 - Ajutoare de stat: Comisia prezintă orientări privind ajutoarele pentru restructurare acordate băncilor
ED Targoviste

        Comisia Europeană a adoptat o comunicare prin care explică abordarea proprie în evaluarea ajutoarelor de restructurare acordate băncilor de către statele membre. Această abordare se bazează pe trei principii fundamentale: i) băncile beneficiare ale ajutorului trebuie să devină viabile pe termen lung fără  alt sprijin suplimentar din partea statului; ii) băncile beneficiare ale ajutorului și proprietarii acestora trebuie să suporte o parte corespunzătoare din costurile de restructurare; și iii) trebuie adoptate măsuri de limitare a denaturării concurenței pe piața unică. Orientările, care sunt în vigoare până la 31 decembrie 2010, explică în special modul în care Comisia intenționează să aplice aceste principii în contextul actualei crize financiare sistemice, astfel încât să contribuie la restabilirea viabilității sectorului bancar european.

        Comisarul pentru concurență, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Deși criza financiară nu s-a încheiat încă, trebuie să începem să acționăm în mod serios împreună cu statele membre în vederea restructurării băncilor europene. Trebuie să restabilim viabilitatea băncilor fără sprijin public și să redinamizăm concurența pe piața unică. Orientările adoptate astăzi vor reprezenta un instrument util pentru bănci și pentru statele membre, deoarece explică criteriile pe care Comisia le va aplica în cazul ajutoarelor pentru restructurare acordate băncilor în perioada actuală. Acestea completează orientările anterioare ale Comisiei privind garanțiile de stat, recapitalizarea și tratamentul activelor depreciate”.

        Comisia se confruntă cu un număr mare de cazuri individuale de restructurare a băncilor ca urmare a măsurilor privind ajutoarele de restructurare acordate băncilor, aprobate cu condiția ca un plan de restructurare să fie prezentat în termen de șase luni. Pentru încurajarea transparenței, a predictibilității și a egalității de tratament între statele membre, Comisia a adoptat orientări care să clarifice abordarea acesteia, criteriile pe care își va întemeia evaluarea și informațiile necesare evaluării. Aceste orientări se întemeiază pe articolul 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE, care permite acordarea ajutoarelor de stat în cazul unei perturbări grave a economiei. Acestea sunt temporare și se vor aplica până la sfârșitul anului 2010. După această dată se reia aplicarea normelor obișnuite privind salvarea și restructurarea, bazate pe articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat (ajutoare pentru dezvoltarea unor anumite activități sau zone economice cu condiția ca acestea să nu afecteze negativ condițiile comerciale într-o măsură contrară interesului comun).

Stabilitatea financiară

        Comunicarea Comisiei privind restructurarea băncilor completează orientările privind evaluarea ajutoarelor de stat acordate băncilor, adoptate de Comisie de la începutul crizei financiare privind garanțiile, recapitalizarea și tratamentul activelor depreciate (a se vedea IP/08/1495 , IP/08/1901 și respectiv IP/09/322 ). Aceste orientări anterioare au explicat, în special, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească băncile pentru a putea depune un plan de restructurare. Noua comunicare subliniază modalitatea în care Comisia va utiliza normele privind concurența pentru a sprijini stabilitatea financiară. Restabilirea viabilității băncilor este cea mai bună garanție pentru stabilitate și pentru capacitatea acestora durabilă de a credita activitățile economice.

Testul de rezistență

        În acest context, Comunicarea subliniază faptul că băncile vor trebui să își supună activitatea unui test de rezistență în vederea elaborării de strategii pentru un viitor durabil. Aceasta necesită stabilirea punctelor forte și a punctelor slabe ale băncilor, ceea ce ar putea conduce la regândirea modelului economic al băncilor, la divulgarea și tratarea activelor depreciate, la retragerea din activitățile care antrenează pierderi sau chiar la luarea în calcul a absorbției unui concurent viabil sau a lichidării ordonate.

        Comunicarea clarifică faptul că băncile beneficiare ale ajutoarelor și acționarii acestora trebuie să își asume în mod corespunzător responsabilitatea pentru comportamentul din trecut și să contribuie la restructurarea băncii, pe cât de mult posibil, din resurse proprii. Aceasta implică în special faptul ca statul să fie remunerat în mod corect pentru ajutorul pe care îl acordă. În cazul în care acest lucru nu este posibil imediat din cauza circumstanțelor de pe piață, o astfel de partajare a costurilor va fi cerută într-o etapă ulterioară.

        În sfârșit, Comunicarea analizează denaturările concurenței care rezultă în urma acordării ajutoarelor de stat către bănci și prezintă măsuri de limitare a acestora. Denaturările pot fi generate de perpetuarea comportamentului din trecut al unor bănci, neadecvat și excesiv de riscant, și/sau de menținerea prezenței pe piață în detrimentul concurenților. Ajutoarele de stat de dimensiuni mari pot necesita anumite ajustări, inclusiv măsuri structurale, precum cesionările de active (care se pot programa pe mai mulți ani în contextul crizei actuale) sau măsuri comportamentale, precum constrângeri în materie de achiziții sau în materie de prețuri agresive și de strategii de comercializare finanțate prin ajutoare de stat. Având în vedere numărul de cazuri simultane de restructurare, această analiză se va concentra în mod special asupra structurilor de piață naționale, pentru a conserva integritatea și potențialul concurențial al pieței unice.

Textul integral al comunicării este disponibil la:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Pentru detalii suplimentare, a se vedea MEMO/09/350 .
Sursa: Rapid – Europa – Press Releases


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală